تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - مطالب فرهنگ و ادب لکستان

اسلایدر

بازی شاوزیر
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
وسیله بازی یک قوطی کبریت و تعداد ان می تواند بین ۵ تا ۱۰ نفر باشد. اضلاع مختلف قوطی کبریت را قبل از بازی علامت به ترتیب زیر می گذارند. دو طرف گوگردی را یکی علامت شاه و طرف دیگر را برای وزیر علامت می زنند. ضلعی که مارک کارخانه را دارد علامت دزد و پشت ان را بیکاره می گذارند . یک طرف عمودی قوطی کبریت را علامت هفت سال شاه و طرف دیگر را علامت هفت سال وزیر می گذارند. همه بازیکنان بصورت دایره دور هم روی زمین می نشینند و به ترتیب قوطی کبریت را بهوا پرتاب می کنند . هر چه روی زمین امد سرنوشت فرد پرتاب کننده را تعیین می کند. قبل از مشخص شدن پادشاه اگر کسی وزیر شد قبول نیست . پس از تعیین شاه و وزیر افراد دیگر کبریت را بنوبت به هوا پرتاب می کنندتا بازی ادامه یابد کسی که دزد شود فورا وزیر او را دستگیر نموده و شاه دستور مجازات دزد را معین می کند


بازی دویزون
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
بازیکنان این بازی دو نفرند که ابتدا مربعی روی زمین یا کاغذ رسم می کنند و در داخل مربع بزرگ دو مربع دیگر می کشند.از گوشه مربع وسط به گوشه مربع آخر وصل می کنند و هر نفر در قسمت خود در ۶ محل تقاطع خطوط.چوب کبریت یا ریگی می گذارد تا مانع پیروزی حریف مقابل گردد.در صورتی که سه عدد از مهره های حریف ردیف شد برنده است


بازی کلاورونکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
کلورونکی یکی از محبوبترین بازی های محلی است که تعداد بازیکنان آن بایستی حتما جفت باشند.مثلا دو دسته ۶ نفری که جمعا ۱۲ نفر شوند. در گروه اول که هر نفر کلاهی بسر دارد (یا اگر کلاهی در دسترس نباشد با دستمال چهار گوشی که ۴ گوشه اش را گره زده اند و بر سر می گذارند کلاهی درست می کنند) افراد بشکل دایره وار چهار دست و پا روی زمین می نشینند. دسته ۶ نفری ایستاده بنای حمله به دسته نشسته را می گذارد تا کلاه آنها را بربایند و متقابلا دسته نشسته نیز به حالت دفاعی در آمده و سعی می کنند با زدن قو (Qowo به معنی قوزک پا) از خود دفاع کنند.
اگر یکی از ۶ نفر دسته نشسته موفق شد با پا به یکی از افراد ایستاده بزند، دسته ایستاده بازی را باخته و بایستی بجای گروه نشسته روی زمین قرار گیرند. در صورتی که یکی از گروه ایستاده ، موفق به ربودن کلاه رقیب شود ،با قدم های بلند دوان دوان از میدان بازی دور می شود تا کلاه را به دالگه (مکانی دورتر از بازی که افراد قبل از شروع بازی بین خود مشخص و تعیین می کنند.این مکان می تواند درخت، چوب یا سنگ بزرگی نزدیک زمین بازی باشد) بزند.
اگر شخص رباینده کلاه موفق شود آن را به دالگه برساند، افراد گروه ایستاده بازی رابرده اند و دوباره گروه نشسته روی زمین باقی خواهند ماند.اگر فردی که کلاهش را ربوده اند موفق شود کلاه خود را از رباینده پس بگیرد ،دو گروه جای خود را با یکدیگر عوض می کنند.


بازی اچل مچلو ،گله حالو مرده ره،کی می چرو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 بازی ۲۰ نفره اجرا می شود و در آن ابتدا بازکنان پشت سر هم صفی را تشکیل می دهند و یک نفر را بعنوان سر دسته انتخاب می نمایند. سردسته سنگی را در کف دست افراد می گذارد. کسی که در بغل دست فردی که سر دسته ، سنگ کف دستش نهاده است باشد،باید زود متوجه شده به محض حرکت او با پا از پشت به او بزند . در این موقع آن فرد مجبور است سنگ را به سر دسته برساند تا سردسته نیز این سنگ را در کف دست بازیکن دیگری بگذارد.
هرگاه هنگام گذاشتن سنگ در کف دست یکی از بازیکنان ، نفر بغل دستی او متوجه این کار نشود ، شخص سنگ را برداشته و فرار می کند و این بار بازیکن بغل دست او باید بدنبال او دویده و سنگ را از دستش بگیرد. اگر شخص سنگ بدست بتواند فرار کند و خود را به مقصد یعنی دالگه (محلی که قبل از شروع بازی بعنوان محل مورد قرار داد انتخاب می شود) برساند، شخص تعقیب کننده او را بایستی بر کول خود سوار نموده و تا محل قرار گرفتن صف بازیکنان سواری دهد.
در صورتی که شخص تعقیب کننده موفق به گرفتن سنگ شود ، آن دیگری او را بر دوش خود سوار نموده و به صف بازیکنان می رساند و بازی به همین ترتیب تا به آخر ادامه می یابد.


زور وصافونه
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
- زور وصافونه کشتی لری «زور و صافونه» مثل کشتی فرنگی است و ازکمر به بالا باید مورد استفاده قرار گیرد و گرفتن پای حریف مجاز نیست . دو کشتی گیر بصورت آزادانه روبه روی یکدیگر قرار می گیرند. مقررات این کشتی همانند مقررات کشتی پهلوانی و زورخانه ای است . چنان چه کسی بتواند حریف خود را داخل گود بلند کند و بالای گود قرار دهد و یا حریف را روی دست بلند کند و یا یک زانوی حریف را با کف گود آشنا سازد پایان مسابقه اعلام و نفر برنده تعیین می شود. مشابه کشتی زور وصافونه در سیستان و بلوچستان به نام « کج گردان» و در میان ایل بختیاری به « گوشیل» معروف است


بازی محلی چزون
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
بازی محلی چزون یکی از بازیهای محلی استان لرستان است.این بازی یک بازی بسیار ساده است که با دو قطعه سنگ به نام پلان و یک قطعه سنگ به نام چز انجام می شود. هر کدام از شرکت کنندگان در مسابقه سنگ ها را به سمت چز پرتاب می کنند و فاصله هر کدام از پلانها به چز نزدیک باشد فرد پرتاب کننده شروع کننده بازی خواهد بود. در حین پرتاب باید مراقب باشند که پلان به چز برخورد نکند. شروع کننده بازی با پلان خود به چز ضربه می زند. به هر میزان که چز حرکت کند و به ازاء هر کف پا امتیاز دریافت خواهد کرد


ویژگی های فرهنگی درلکستان و لرستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

داب و رسوم مردم 

اقوام و طوایفی که در ایران زندگی می کنند، در عین تنوع آداب و رسوم، دارای وحدت، انسجام و یکپارچگی هستند. هر یک از این اقوام ضمن متجلّی کردن هنر، فرهنگ و تمدن این سرزمین، ویژگی های خاص خود را دارند که آنها را از دیگران متمایز کرده و به آنان هویت خاصی بخشیده است. فرهنگ قوم لر یکی از بارزترین و اصیل ترین بخش ها از گنجینهٔ فرهنگ ایرانی به شمار می رود. مردم لرستان در مناطق مختلف به لحاظ گویش، شرایط جغرافیایی و دیگر شرایط، خصوصیات فرهنگی خاص خود را یافته اند. لرستان از نظر دیرینه شناسی و پژوهش های باستان شناسی، یکی از کهن ترین پایگاه های زیستی و آفرین ش های فرهنگی در جهان است و آثاری که از عصر پارینه سنگی تا دورهٔ نوسنگی به دست آمده است. گواه این امر می باشد.

زبان و گویش 
زبان مهم ترین وسیلهٔ ارتباط اجتماعی انسان ها، عامل مهم انتقال فرهنگ و یکی از مرزهایی است که در درون آن، یک هویت گروهی شکل می گیرد. هم چنین زبان، بارزترین ویژگی هویّت قومی و فرهنگی در میان جوامع انسانی است. هر زبان دارای گویش های مختلف است و هر گویش نیز می تواند دارای لهجه های گوناگون باشد. البته این تقسیم بندی ها گاه از حوزهٔ جغرافیایی فراتر می رود و تا حد یک فرهنگ و قوم گسترش می یابد.
لرستان را از نظر گویش به چهار منطقهٔ مجزّا می توان تقسیم کرد:

ادامه مطلب

دال پلان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

دال پلان: بازی محلی لکی با قابلیت جهانی شدن
دال پلان (Daal palaan) نام یکی از بازی های سنتی و محلی مناطق لک نشین غرب کشور، لکستان است. این بازی در برخی مناطق لر و کردنشین همسایه لکستان نیز وجود دارد. این بازی که پلان (Palaan)، دال پلو (Daal palo)، دال پل (Daal pal) و دال پران (Daal parraan) نیز نامیده میشود شبیه به بازی دارت و بولینگ اروپایی است و در آن رقابت بین دو تیم بر سر هدف قرار دادن اهدافی سنگی است.


 در این بازی در هر یک از دو سوی میدان (زمین بازی معمولا  زمین خاکی و هموار و فضای آزاد است که در آن تکه های سنگ یافت شود) تعداد 3 هدف سنگی که دال (Daal) نامیده میشوند پشت سر هم و در راستای یک خط مستقیم قرار داده میشود. در فرهنگ و واژه نامه لکی کیان از دال را به صورت "هدف در بازی محلی دال پلو، سنگی که به عنوان هدف قرار میدهند، سنگ سیبل در بازی دال پلو" معنی کرده است. دال ها را بصورت عمودی در یک خط مستقیم در زمین فرو می‌کنند که راست بایستند. فاصله بین هر کدام از دال ها در یک سوی میدان حدود 1 متر و فاصله بین دو سوی میدان حدود 10 متر یا بیشتر است. این اهداف سنگی (دال ها) معمولا لاشه سنگهایی با اندازه تقریبی 20 در 20 سانتی متر است.

ادامه مطلب

موسقی و زنان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
موسقی و زنان ارزش و بزرگواری زنان در میان لک زبانان برای پژوهشگران فرهنگی و اجتماعی ستایش برانگیز بوده و آنها را به کندوکاو هر چه بیشتر در شیوه های زندگی، آداب و رسوم اجتماعی زنان لکستان واداشته است. آزادی در کنشهای اجتماعی، نوآوری های فرهنگی و هنری و... از مشخصه هایی است که زنان لک را از زنان دیگر اقوام ایرانی متمایز می کند
ادامه مطلب

آیین سوگواری در ایل كاكاوند
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

1 دكتر صفیه مرادخانی 2 پرستو قبادی
چكیده :
سوگ به عنوان واقعیتی مسلّم در زندگی قومی مردمان ایران زمین از دیرباز جایگاه مهمی داشته است یمهماند، حكایت از كه برای جلوه دادن
 
سوگ پدید آمده اهمیت این مقوله برای ایرانیان دارد . كاكاوند یكی از ایلهای دلفان لرستان است كه مردم آن به زبان لكی تكلّ .كنند
 
م
می مردم كاكاوند، مانند دیگر اقوام لك به بسیاری از سنّ ها ت ی دیرینه خود پایبند م اند و انده چون تعصب خاص بسیاری از آیین دارند
 
و ی نسبت به درگذشتگان خود های مـــربوط به سوگ را كه از نسلهای پیش به آنان انتقال یافته است، پاس در مراسم دارند و می سوگواری به كار .
 
بندند می در این پژوهش، به روش میدانی همة آیینهای سوگواری در میان ایل كاكاوند به رشتة تحریر درآمده است. حفظ و مكتوب كردن این آیینها تلاشی اندك و نگهداری احیا برای تسنّدیرینة اقوام ایرانی لك  زبان است 


آیینهای مرگ و مویه در لرستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
آیینهای مرگ و مویه در لرستان
1 رحمان باقری
چكیده :
مراسم سوگ در هر نقطه از لرستان با ای از مجموعه تشریفات و آداب و ر همراه م سو وجوه ، ها تفاوت با وجود برخی كه است تشابهی بین همه آنها وجود
 
دارد بدین معنی كه . این آداب و سنن به طور كلی باعث تحكیم روابط اجتماعی و فرهنگی بین مردم می . شود در این مقاله به مویهها و نقش آنها در سوگ
 
پرداخته شده است این مویه. ها صفات ممیزه، موقعیت اجتماعی و خانوادگی شخص متوفی را در زمان حیات اشعار مویه . كنندبازگو می علاوه بر بیان درجه
 
اندوه و سوز و گداز ناشی از فقدان عزیزی از دست رفته به نوع ، و تالیفع نقش و پایگاه افراد اشاره می ،بنابراین. كنند مطالعه ابیات مویه شناخت به منظور
 
شیوههای تاریخی معیشت و وجه مردم تواند ب شناسی مردم این دیار می سیار سودمند و پربار . باشد استفاده از مفاهیم و ملودی اشعار فولكلوریك در
 
موسیقی شده از رسانه های پخش به ،ویه اقواممهای مرگ و نمایش آیین. شود موجب افزایش محتوا و غنای معنایی آنها می ، جذابیآنها شناختی بومی
 
دلیل وجه زیبایی ت فراوانی برای مخاطبان دارد این گونه پخش . بویژه در ای ی،از رسانه ملّ ها آیین تواند علاوه بر ام عزاداری می های ویژه كردن برنامه
 
غنی این ایام، ساختار جدید هرا بی مخاطبان معرفی كند .
 فال چل سرو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال (چل سرو) در بین مردم لک زبان از محبوبیت خاصی برخوردار است و در بسیاری از امور و تصمیمات مهم زندگی به (چل سرو) تفال میزنند و جایگاهی بالاتر از فال حافظ در میان مردمان لکستان دارد، روش تفال به (چل سرو) بدین شکل است که برای تفال ، جلسه ای شکل میگیرد و افراد حاضر در جلسه هرکدام به طور تصادفی سَر بیت هایی از ابیات (چهل سرو) را می خوانند و چهلمین بیت که گفته شد همان جواب فال مورد نظر میباشد(شمردن ابیات توسط یک نفر انجام میشود که خود در گفتن ابیات شرکت نکرده و به وسیله ی یک تسبیح ابیات ذکر شده را شمارش میکند،بدین شکل که چهل عدد از دانه های تسبیح را جدا کرده و سه تای آنها را به نیت سه اسم(الله،محمد،علی -- به جای سه بیت اول) شمارش کرده و سپس به ازای هر بیت خوانده شده یک دانه شمارش میکند.

  هرکدام از ابیات (چل سـرو) شامـل دو یا سـه بیت است،که بیت اول را (سربیت) گویند و در حین تفال فقط مصراع اول (سربیت) را میخوانند.

برای گرفتن فال ، كلیك كنید


                                                                       


نامیرایی در ابیات مور و هوره
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
نامیرایی در ابیات مور و هوره

سیمره (محمدحسین آزادبخت): قوم لک یکی از اقوام زاگرس‌نشین است که هم اکنون در یک پراکندگی گسترده با اقوام مجاور خود در هم آمیخته است. قطعاً زیستگاه این قوم از دیرباز تا کنون در زاگرس میانی بوده است. این قوم همانند سایر اقوم زاگرس‌نشین، طی قرن‌های متمادی و مداوم رمه‌های اسب و گله‌های گاو و گوسفند خود را در چراگاه‌های محدودی که در دشت‌های کوچک میان کوهی واقع بوده به چرا وامی‌داشته‌اند، تا به شیوه‌ی کوچ‌‌گری و بر اساس ساختار اقتصادی شبانی در چین‌خوردگی‌های سخت و دشوار زاگرس میانی جا خوش کنند و با جغرافیای زیستگاه خود، کنار بیایند.


اسکان قوم لک در زاگرس میانی بسیار طولانی است. استمرار مداوم نوعی زندگی دیرپا باعث گردیده تا میراث‌های معنوی این قوم در یک پیوستگی تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. انتقال فرهنگِ شفاهی، سینه به سینه باعث گردیده تا مضامینی مختلف موافق با مقتضیات نسل‌ها پخته و پخته‌تر شود و فرهنگِ خاص جامعه‌ی ایلیِ قوم لک با غنای کم‌نظیری شکل بگیرد.
سعی می‌شود در این نوشتار به تعدادی از تک‌بیت‌های مور و هوره که هر کدام نمونه‌های بارزی از شاه‌کارهای ادبیات شفاهی در گویش لکی هستند، پرداخته شود.
همه‌ی این تک‌بیت‌ها با مضامینی متأثر از مرگِ انسانی که درگذشته است، سروده شده‌اند. این ابیات برای ارج نهادن به انسانی است که دیگر در میان همیارانش نیست. همیاری که تا دیروز از حریم چراگاه‌ها، ایل راه‌ها و آبشخورهای ایل دفاع می‌‌کرد. امروز باید اندوه نبودنش را همیارانش فریاد بزنند تا آنانی که می‌خواهند جای او را پر کنند، بدانند عضو مفید جامعه‌ی ایلی بودن، ارج و ارز فراوانی دارد. شاید با شکوه به جای آوردن آیین«پُرس» برای ستودن درگذشته به خاطر تحقیر مرگ بوده است. گاهی در این ستودن‌ها، ابیاتی سروده می‌شود تا همراه با سر دادن آواهای مور و هوره، مرگ انکار شود. آرزوی نامیرایی و جاودانگی از آغاز آفرینش تا کنون برای انسان دغدغه‌ای ازلی و ابدی بوده است. گریز از مرگ و گردن ننهادن به آن سرانجامی نداشته است. انسان به این باور رسیده است که مرگ همزادی است که با او زاده شده است. روزی مرگ، رو در رویش خواهد ایستاد و او را می‌میراند. انسان همواره تلاش کرده تا از این کابوس رهایی یابد. تنها در دنیای خیال بوده که انسان توانسته است بر مرگ ظفر بیابد.

ادامه مطلب

عید نوروز در لکستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
مهیا شدن برای نوروز تقریبا از اوایل زمستان و اواخر پاییز شروع می شود . اما یک هفته قبل از جشن نوروز شدت بیشتری
 می گیرد و مردم « کار درسی »*(به معنی کار درستی و آماده شدن برای مراسم نوروز است ) می کند، زن خانه با کمک دختران و همسایگانش « گردیله» ** (به معنی گرد گیری و خانه تکانی )می گیرند . و با پاک کردن و شستشوی در و دیوار و پنجره ها و قالی و فرش و ... و همچنین وسایل خانه که مدت یک سال یا کمتر است جابجا نشده اند . سامان خانه را ز نو می آرایند . مرتب می کنند .
افزون بر این زنان خانواده به نیت تندرستی هر یک از افراد خانه دانه های خوراکی ( دانه گندم ، کنجد ، جو ، عدس و...)را در ظرفی خیس می کنند تا جوانه زده و سبز شوند ( سبزه عید )
شیرینی و نقل و آجیل و میوه جهت پذیرایی از میهمانان نیز به اندازه کافی و در حد توان مالی خانواده ها تهیه می شود .
در گذشته معمول ترین شیرینهای لرستان که در بیشتر جشنها پخته می شد و رونق داشتند عبارت بودند از :
  کاک ( مخصوص خرم آباد و بروجرد ) kAK
koliycha  کلوچه های آردی و برنجی
shir - kalvA کلوآ شیر
borsAq  برساق
 Chezenak regho چزنک رغو ( چننال )
قاوویت qAowvit
اما امروزه شیرینی های که استفاده می شود . مانند سایر شیرینی های رایج در سطح کشور است . که توسط قنادیها پخته و فروخته می شود .
پس از تهیه مقدمات و لباس نو و پاکسازی خانه خود را برای مراسم بعدی آماده می کنند .
 
ادامه مطلب

آیین «اهل حق»
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

کیومرث نورعلی اتابکی

آیین «اهل حق»

آیین «اهل حق ،یاری» که خود بنامهای متعددی از جمله یارسان، و … شناخته می‌شود و به معنای مردان حق یا آیین یاری، دوستی، کمک و … است، در اصل ریشه در آیین‌های کهن ایرانی دارد و محتوای عقایدشان ترکیتی از باورهای زروانی، زرتشتی، مانی و مزدک است. هم‌چنانکه آثار آن اندیشه‌ها قبل و بعد از زردتشت اکنون بروشنی در این آیین قابل توجه است، که خود به نوعی وارث و حامل بسیاری از جلوه های تاریخی، فرهنگی و … ایران باستان است. از سوی دیگر دفاتر مقدس اهل حق که به زبان کردی لهجه ی گوران قدیم نوشته شده است از ایرانی بودن این مذهب کوچکترین جای شک و تردید را بجای نمی‌گذارد و از اساطیر و عقاید قدیمی ایران بسیار حکایت دارد، بعنوان مثال در یکی از نوشته‌های چاپ شده آیین مذبور بنام « دوره بهلول» که در قرن سوم هجری سروده شده است پیرامون اعتقاد به اصل تناسخ (دونادون) در ارتباط با زروان آورده است:
زروان بیانی، زروان بیانی نه دوره ی ورین زروان بیانی
اهری و ورمز یاران دیانی، کالای خاس یار او دم شیانی
ترجمه: زروان بودم، زروان بودم در دوره ی قدیم زروان بودم
اهریمن، اهورامزدا و یاران را دیدم در آن روزگار کالای خوب یار را انتخاب کردم
ادامه مطلب

استقلال حوزه انتخابیه دلفان از سلسله به نفع استان است
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
تردیدی نمی‌توان داشت خردمندانه‌ترین راه در طرح اضافه شدن یک نماینده به استان لرستان تفکیک حوزه انتخابیه سلسله و دلفان از هم و استقلال هر کدام است.
استقلال حوزه انتخابیه سلسله از دلفان به نفع استان است انتفاع این موضوع بر هر انسان روشن‌بین و خردگرایی واضح است. تلاش‌های نماینده فعلی حوزه انتخابیه سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی را مبنی بر جدایی این دو شهرستان، به دو حوزه انتخابیه مستقل، نشان از درایت وی دارد.
اگر اندكی در تاریخ انتخابات‌لرستان بعد پیروزی انقلاب اسلامی به دیده ژرف بنگریم، خواهیم یافت سه عامل در پیروزی یک نامزد انتخابی مؤثر بوده و هست:
عامل اول: نفوذ طایفگی
عامل دوم: بُرد سیاسی
عامل سوم: موج
اگر کسی ادعا کند خارج از این سه عامل می‌تواند به طریقی دیگر بر روند انتخاب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در لرستان تأثیر بگذارد، در این مقطع کنونی خیالی بیش نیست.
تاکنون 9 دوره انتخابات در لرستان برگزار شده است، کم‌تر شاهد عامل موج در پیروزی نامزد‌های انتخاباتی بوده‌ایم. عامل موج یا همان جو (سپهر عمومی) یا اقبال عمومی، بعضی مواقع در مرکز استان عامل پیروزی نامزدهای انتخاباتی بوده است.
ادامه مطلب

عملکرد ضعیف نمایندگان دلفان در ادوار مجلس
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
آقایانی که در ادوار گذشته کارنامه بسیار ضعیفی را به عنوان نماینده مردم شهرستان دلفان در مجلس شورای اسلامی داشته اند، در دور دهم با چه ترفندهایی قصد حضور در عرصه انتخابات وکسب آراء مردم را دارند؟!

 

9 دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته ایم و در این ادوار، نمایندگان متعددی با رأی مردم خون گرم سلسله و دلفان به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند. اگر بخواهیم عادلانه عملکرد برخی نمایندگان ادوار گذشته را به بوته قضاوت بگذاریم؛ ماحصل عملکرد آنان را می توان در چند سطر بیان کرد:

 

۱- هرچند که در این 9دور، حدود دو سوم از نامزدهای انتخاباتی که در حوزه انتخابی شهرستان های سلسله و دلفان به مجلس شورای اسلامی را یافته اند، از رجال شهرستان دلفان بوده اند، اما خدماتی که در این مدت به شهرستان سلسله شده است به مراتب از شهرستان دلفان بیشتر بوده و امروز شهرستان سلسله با وجود اینکه از لحاظ جمعیتی تقریباً نصف شهرستان دلفان است اما در بسیاری از شاخص ها از جمله توسعه متناسب با سیاست های آمایش سرزمینی و نرخ رشد بیکاری و وضعیت مطلوب اجتماعی و رفاهی به مراتب وضعیت مطلوب‍‍‍‍تری نسبت به شهرستان دلفان دارد.

 

ادامه مطلب

آئین سوگواری در دلفان لرستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

خلاصه:مراسم سوگواری پس ازمرگ خان: آراستن كتل، شویه برگزاری مراسم عزاداری بین زنان و مردان بطور جداگانه، شیوه خبردادن به مردم،‌ مراسم تدفین، پذیرائی، نوحه‌گیری،‌ مراسم سالروزمرگ، ساختن گهره نقوش روی سنگ قبر، ساختمان یادبود، مقایسه این نوع بنا‌ها با آتشكده‌های زمان ساسانیان


یوسف مجید زاده – بیژن كلكی – حسین نادری ، زیر نظر دكتر صادق كیا

هنگامی كه سرپرست یا خان یا بزرگ طایفه‌ای می میرد نخست زنانی كه با او خویشی نزدیك دارند (مانند زن، مادر و خواهر) و همچنین چند تن از زنان خویشاوند و همسایه، پیرامون جسدش گرد می آیند و به زاری و شیون می پردازند . این زنان بر بالین او می نشینند و دسته ای از گیسوان بافته خود را می برند و بر روی جسد می اندازند2 . خویشاوندان دور و همسایگان این كار را بیشتر به پاس خویشان نزدیك می نمایند و اجباری به بریدن گیسوی خود ندارند. گاهی زنان دیگر هم كه با صاحبان سوگ دوستی یا خویشاوندی دارند، در این آئین شركت می كنند . مردان نیز در خانة مرده گرد می آیند و«خرّ» (گل) به كلاه و شانه های خود می مالند . در این همگام اسب سواری مرده را كه پوشاك و افزارهای جنگی و شكاری را بر آن نهاده‌اند ، می آورند . روی پوشاك و افزارها پارچه های رنگین و روسریهای زنانه انداخته و كلاه مرده را بالای همه آنها گذاشته‌اند و همچنین گیسوان بریده زنان را با نخی به گردن اسب آویخته اند. اسب را در این هنگام (كُتَل) می نامند . گاهی در اینگونه مراسم برای بزرگداشت مرده چند (كتل) می آرایند. همراه (كتل) یا (كتل ها) نوازندگانی با سرنا و دهل به راه می افتند. این نوازندگان آهنگ غم انگیزی به نام (چَمَر) كه ویژه سوگواری است می‌نوازند. در این هنگام مرده را به شیوه معمول شستشو و غسل می دهند و در تابوت می گذارند و سپس تابوت را مردان بر دوش می گیرند و (كتل) یا (كتل ها) را پیشاپیش آن به راه می اندازند . نخست نزدیكترین خویشاوندان «مرده» زیر تابوت می روند، سپس گروهی كه در پی آنان روانند، تا به گورستان دهكده برسند ، نوازندگان نیز تا گورستان با نواختن آهنگ (چمر) آنان را همراهی می كنند.

در گورستان پس از به خاك سپردن و فاتحه خوانی ، میان حاضران از حلوائی كه در خانة مرده درست شده پخش می شود. در بازگشت از گورستان، نوازندگان، سوگ‌داران و همراهان       [8]      را تا خانه نزدیكترین خویشاوند مرده می رسانند، آنگاه یكی از بستگان ، صاحبان عزا را برای شام یا ناهار به خانه خود دعوت می كند. در این هنگام دیگران پراكنده می شوند و نوازندگان از نواختن آهنگ دست می كشند. پس از خوردن غذا سوگواران به خانه های خود باز می گردند. صبح روز بعد (كتل ها) را در حیاط خانه مرده و اگر حیاط نبود یا كوچك بود به زمین هموار نزدیك آن می آورند و نوازندگان برای آگاهی مردم ده و آبادی‌های نزدیك آن از خبر مرگ، آهنگ «چمر» می نوازند و خویشان «مرده» هم پیك‌هائی برای آشنایان می فرستند و آنان را از این پیشامد بد آگاه می كنند. در همین صبح مردم ده دسته دسته برای پُرس‌ْ (تعزیت و فاتحه خوانی) به خانه صاحب عزا می آیند. اگر خانه گنجایش آنان را نداشته باشد، سیاه چادر بزرگی در بیرون خانه می‌زنند و از مهمانان در آن پذیرایی می كنند.

ادامه مطلب

خاستگاه، تاریخ و فرهنگ لک ها
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

خاستگاه، تاریخ و فرهنگ لک هادکتر معصومه ابراهیمی 

لک ها یكی ازگرو ها ایلی پراكنده در میان استان های لرستان ایلام
كرمانشا همدان و كردستان هستند آنها در طول تاریخ با كردها و لرها قرابت
و همزیستی داشته اند به طوری كه بازشناسی آنها از كردها و لرها دشوار است
گویش لكی طبق نظر متخصصان شاخه ای ازگویش كردی ست و از گویش
لری متفاو است از نظر فرهنگی حضور لک ها در میاان دو قوم كرد و لر
مشابهتت هایی را میان آنها رقم زده است كه از آن جمله میتوان به ادبیات
شفاهی رایج در میان انها اشاره كردادبیات شفاهی لک ها پربار و کهن است و
آن را بازمانده از فارسی کهن دانسته اند.


جهت دریافت متن کامل کلیک کنید


نافه برون
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
بكی دیگر از نشانه های جامعه پدر سالار یا پدر شاه و یا پدر تبار ایران به خصوص در مهرگان کده ، که باز نشان از پیمان بوسیله انسان می باشد و دختر نقش تعیین کننده در آن دارد ، نشان كردن پسر و دختر در هنگام تولد برای ازدواج در سن نوجوانی و یا جوانی است که معروف به نافه بُری= است ، كه بر این اساس ، « در هنگام تولد کودکی که دختر باشد ، یکی از زنان فامیل و یا آشنا هنگام بریدن ناف نوزاد ، حال بدست خود و یا دیگران با مادر و پدر نوزاد پیمان می بندد که دختر را به فلان پسر و یا دیگر اقوام و خویشان او شوهر دهند » و بدین صورت پدرسالاران و خانواده های همجوار بدون در نظر گرفتن اتفاقات آینده و یا اینكه ممكن است این طفل ها در آینده هیچ گونه علاقه ای نسبت به هم نداشته باشند ، برای ازدواج آنها در آینده تصمیم می گیرند و به اصطلاح آنها را ( پاگیره ) می کنند و می توان گفت آنها در انتخاب همسر آینده خود مختار نیستند و از طرفی هم به این صورت همانطوری که از اسمش پیداست پای آنها به خاطر این انتخاب کودکانه گیر و در بند است و مهم این است كه بعد از گذشت سال ها در صورت بی علاقه بودن این نفرات نسبت به هم كه بیشتر از سوی دختر بوده است نفر دوم و یا سومی وجود نداشت كه از دختر خواستگاری كند ، چون این دو نفر از لحظه بریدن ناف نامزد شده اند و جدایی آنها فقط می توانست با مرگ یك نفر از آنها آغاز شود و جالب تر اینكه عقب نشینی داماد آینده از این تصمیم بزرگان و یا پدرسالاران ننگ ابدی كه همان بریدن از ایل و طایفه و قبیله می باشد را به دنبال داشته است. می توان گفت آیین هایی که با عنوان نافه بری در کنار رودخانه گاماسی برقرار است در اصل هم ناف ( هم خون ) کردن افراد قبیله با هم بوده است و اصطلاح « ناف پتی که به معنی سرپرست گروههای هم خون است » چیزی جز پدرسالاری طایفه و یا قبیله گری مردم مهرگان کده نمی باشد و در نهایت ؛ نافه بری اصلِ درون همسر گزینی را بر مردم مهرگان کده برای هم خون کردن قبیله ، تحمیل کرده و به صورت آیینی نمودار ساخته است. بخصوص اینكه اگر این طفل نامزدان و یا به زبان محلی نایو كه ؛ نایو به معنی نادان و بچه ای كه هیچ نمی داند می باشد كه در وندیداد به صورت « نایوك آمده است كه به معنی بچه و یا كودك خردسال است و در پهلوی به صورت اپرنای= است » ، پسر عمو و دختر عمو باشند
ادامه مطلب

معرفی چند کتاب لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
معرفی چند کتاب لکی
 

1. ضرب المثل ها و تک بیت های سور و سوگ زبان لکی نوشته ی علیمردان عسگری عالم

2. فرهنگ کهن واژه های اصیل لکی نوشته ی محمد چراغیان

3. غم سرو: دوبیتی های لکی نوشته ی داریوش منصوری

  

قیمت پشت جلد:  75000 ریال
 

 
مشخصات کتاب
  • تعداد صفحه: 450
  • نشر: شاپورخواست (30 مرداد، 1389)
  • شابک: 978-964-2707-91-1
  • قطع کتاب: وزیری
  • وزن: 950 گرم
ادامه مطلب

چرا دختران لَک خودکشی می‌کنند؟
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

چرا دختران لَک خودکشی می‌کنند؟  

شهرهای لک‌نشین به خصوص در سه استان کرمانشاه، ایلام و همدان جایگاه ویژه‌ای را در خودکشی به خود اختصاص داده‌اند. شروع خودکشی مذکور اواخر دهه 60 بوده و بیش از آن چنین وضعیتی وجود نداشته است. بزرگ‌ترهای این قوم معتقدند که مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان آنان پدیده‌ای نادر بوده است.

در پژوهشی سعی شد تجربه مدرنیته در سرزمین لک‌ها، با رویکرد بررسی و تبیین خودکشی زنان و دختران بررسی شود.

به گزارش مهرخانه، هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین خودکشی زنان و دختران این منطقه به روش "تفسیری" است. این روش به جای توجه به مدل خطی، (فرضیه، متغیر، عملیاتی‌کردن و...)، متأثر از دور هرمنوتیکی (دیالکتیک جز و کل) است و بر مدل غیرخطی تأکید دارد، عناصر مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد و سعی می‌کند معنای موردنظر را از تعامل این عناصر با هم به دست آورد.

برای گردآوری داده‌ها نیز از تکنیک‌های مصاحبه، تجربه‌زیسته و مشاهده استفاده شده است. مصاحبه به دو صورت عمقی و گروهی انجام گرفته و نمونه‌های مورد مطالعه نیز براساس میزان آگاهی نسبت به خودکشی ( به ویژه خانواده افراد خودکشی‌کننده) و همچنین کسانی که مبادرت به خودکشی ناموفق کرده بودند، براساس «نمونه‌گیری نظری» انتخاب شده‌اند. به این ترتیب با 13 نفر از بستگان درجه یک افرادی که خودکشی‌های موفق داشته‌اند، 5 دختری که با حلق‌آویز کردن و خودسوزی اقدام به خودکشی ناموفق کرده‌اند، 4 سالمند بالای 90 سال و 8 نفر از آگاهان محلی از جمله پژوهشگران و متصدیان امر خودکشی در بیمارستان و افراد آگاه نسبت به تغییرات جدید، گفتگو شده است
ادامه مطلب

نگاهی به واژه‌ی «هِناسی» در مویه‌ها
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

نگاهی به واژه‌ی «هِناسی» در مویه‌ها

«هِناسی» سرد/محمد بساطی

 

 

لحن و آهنگ یکی از بهترین ابزارهای ارتباط برقرار نمودن و تسکین‌دادن دل‌هاست. کلمات با لحن و آهنگ جان می‌گیرند، احساسی می‌شوند، صادق می‌گردند و آن‌گاه می‌گویند. یکی از ظرافت‌های گویش لکی همین لحن‌دار کردن و احساسی نمودن کلمات است «هِناسی» یکی از کلماتی است که سراپایش ظرافت و زیبایی است. «هِناسی»  لکی که به اشتباه آن را با نفس یکی می‌دانند، نفس نیست، هِنای نفسی است که آوای جان و پژواک دردهای انسان کوه نشین را در ابیات و گفته‌هایشان به خوبی انعکاس داده است. «هِناسی» این تنها معنی بودن ـ گاهی سرد می‌شود، سیاه می‌گردد، کش پیدا می‌کند و این گونه «هِناسه»سی، «هِناسه»سرد، هِناس‌وگِناس، هِناسی دراز، هِناسی و هِناسم از درد بودن به شعر شدن روی می‌آورد تا به ملاقات گرین برود و سفید کوه را بسوزاند و بر پیشانی کبیر کوه بنشیند:

ادامه مطلب

هوره لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

هوره مویه های سرزمین من :

 در بررسی و مطالعه اقوا م غرب سرزمین ایران به قومی به نام«لَک» بر می خوریم که عمدتاًدر استان های لرستان ،کرمانشاه وایلام ساکن هستند.همچنین مردمانی از این منطقه بنابه دلایل مختلف واز جمله سیاست های دولت های مرکزی از آغاز دوران صفویه به بعد به نقاطی چون:خراسان،مازندران ،زنجان،قزوین،کازرون،شیراز وجیرفت مهاجرت نموده اند. گروهی از ایشان نیز در چند شهر کشور عراق روزگار می گذرانند وبالاخره جمعی هم درجنوب کشور روسیه اقامت گزیده اند.


ادامه مطلب

همایش مور حزن انگیزترین آوای باستانی زاگرس + فایل صوتی مور لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

مورخوانان شهرستان دلفان و کوهدشت، حزن انگیزترین آوای باستانی

 زاگرس در سوگ خورشید را سر دادند هرساله سوگواره استانی "موره" یا "مور" با حضور "مورخوانان در شهرستان دلفان در سالروز رحلت امام خمینی (ره) برگزار می شود...


مورخوانان کوهدشتی در سوگواره "غروب خورشید" همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مویه سر دادند تا حزن انگیزترین آوای باستانی زاگرس در سوگ امام عشق طنین‌انداز شود.

در همایش مور که صبح چهارشنبه با عنوان "سوگواره غروب خورشید" و در مجتمع فرهنگی - هنری امید اداره ارشاد کوهدشت برگزار شد، مورخوانان این شهرستان در اندوه سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب مویه سر دادند.

ادامه مطلب را بخوانید

سوگواره منطقه ای ‘مور’ در شهرستان دلفان لرستان برگزارشد
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

به گزارش خبرنگار ایرنا ، با آنكه هرساله مردمان ایران زمین بر سوگ رهبر

 خود، تر گریه ها را در اشعار و آهنگ می آورند و بر فراق آن خورشید سفر در غروب نشسته ناله ها سر می دهند در مناطق زاگرس نشین، این ترگریه ها با آهنگ غم انگیز مور و مویه، بیان می شود.

به همین مناسبت آواهای، رارا ،مور و مویه با زبان لكی و هوره با زبان كردی و مرثیه لری در سالگرد كوچیدن آن قافله سالار عشق در فضای خاطر و خاطره ها پیچید.

این سوگواره كه با استقبال دوستداران امام خمینی (ره) مواجه بود 22نفر از هوره ، مویه ومورخوانان برجسته استان های غرب كشور ، با آهنگ حزن انگیز ، امام و مقتدای خویش را وصف كردند و برفراقش ناله ها سردادند.

ادامه مطلب را بخوانید

ترجمه ی لکی به فارسی به صورت شعر
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

شادروان اسفندیار غضنفری صاحب کتاب گلزار ادب لرستان شعری را سروده

 که در آن به زیبایی هرچه تمام تر واژه های لکی را به فارسی ترجمه نموده است البته این ابتکار را می توان به ملا حقعلی سیاه پوش نسبت داد که خیلی سالها پیش شعری بدین صورت سروده است  این شعر در بحر تقارب (فعولن،فعولن،فعولن،فعول)می باشددر زیر سروده ی شادروان غضنفری را برای خواننگان عزیز عرضه میداریم.

برادر (برا)دختر بکر (دت)                    پدر (باوه)و   (دالکه) مادر است

به فرزند گو( روله ) ِ(تاته)عمو             کچی عمه آنگه خویه خواهر است

همی نام عمه است میمی و لیک       دگر حاله از خاله نام آور است

ادامه مطلب را بخوانید 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت