تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - بابا طاهر شاعری لک زبان

اسلایدر

بابا طاهر شاعری لک زبان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
رضا حسنوند

نمی‌دانم چه كسی برای اولین بار بابا طاهر را لر دانسته و دچار این اشتباه شده است ؟ این اشتباه در نوع خود جالب است زیرا از طرفی لك ها را لر دانسته در صورتی كه این‌گونه نیستو همان قدر لرهابا لك‌ها دارای تمایزند كه كردها با ترك‌ها، و دیگر آن‌كه این اشتباه باعث شد تا هرگز كسی به فكرتحقیق و شرح و بیاناین به اصطلاح فهلویات نباشد و هماره در هاله ای از ابهام بمانند. براینانتساب زبانی افراد، لازمه اش آن است كه به یقین بدانیم كهمباحث و قوانین آن گویش و زبان بر چه منوالی است آن‌گاه قضاوت كنیم.

سال‌هاست كه ادبای ما شعر شاعرانی را كه در گستره زبانی فارسی قابل فهم نیست فهلویات می‌نامند. ولی هنوز كسی متوجه نشده است كه ذكر كلمه فهلویات دردی را دوا نمی‌كند بلكه باید دنبال آن بود كه معانی این اشعار استخراج شود و ریشه‌ی زبانی و گویشی آن‌ها مشخص گردد.

یكی از این قربانیان همیشه‌ی تاریخ ادب فارسی«بابا طاهرعریان» همدانی نشین است. و او نیز مانند بسیاری از شاعران ما كه زادگاهشان شهری و زیستگاهشان شهر دیگر بوده است به همدانی شهرت یافته است و اساساً زادگاهش یكی از شهرهای لك زبان كوهدشت، الشتر و یا نورآباد بوده است ولی در طول تاریخ ادب پارسی چه دخل و تصرفاتی كه در دیوانش نشده است. در دیوان‌هایی كه از بابا طاهر به جا مانده است ابیاتی به چشم می خورد كه هیچ سنخیتی با دیگر ابیات ندارد و این بدان معناست كه ابیات الحاقی در میان دیگر ابیات بابا طاهر بسیار است و مگر اهل ذوقی این بیگانگی را حس كند و تشخیص دهد و نگاهی به ابیاتی كه مرحوم مینوی در یكی از كتابخانه های تركیهیادداشت كرده است فخامت و نژاده بودن ابیات بابا را مشخص می كند.

ممكن است پرسیده شود كه برهان این كه«بابا»لك زبان بوده است چیست؟

اصولاً در جواب این سوال یا باید به تعلیقات گذشته در كتب یا دواوینتكیه كرد یا بر اساس محتویات زبانی و ادبی موجود در اثر شاعر حكم كرد. و حال ، ماكه از قسم اول بی نصیبیم و مقصر واقعی این ابهام، ادبای ما بوده اند كه در این مورد تحقیقی به عمل نیاورده اند. ولی دیوان موجود یا اشعار موجود خود بهترین میزان برای قضاوت است. هنوز هیچ شاعر و نویسنده ای از لكــی بودن زبان بابا طاهر ذكری به میان نیاورده است.

و اما، اهل فن می‌دانند كه در دیوان بابا طاهر واژه‌هایی وجود دارد كه منحصرند و حتا بزرگان در قرائتشان اشكال دارند البته نه به دلیل محقِق نبودن این عزیزان بلكه به دلیل تك واژه بودن و قاموسی نبودن این واژه‌ها. و هر واژه ای كه در اشعار بابا به آن‌ها اشاره می‌كنم خاص زبان لكی است و در هیچ زبانی دیده نمی‌شود از جمله:

از ته ایمان؛ این عبارت امروزه به صورت اژتوئیمو یا از توئیم متعلق و وابسته‌ی توئیم ـ به كار می رود و در شكل بصری موجود هیچ ربطی بهایمان و دین و … ندارد.

اگر مستان مستیم از (اژ) توئیمان

وگر بی پا و دستیم از توئیمان

اگر گبریم و ترسا و مسلمان

به هر ملت كه هستیم از توئیمان

آمیته: یكی از ویژگی‌های سبكی زبان لكی كاهش واجی در وسط كلمات خاصه حرف"خ" می‌باشد به عنوان مثال در این كهن زبان فخیم واژه های سوخت و فروخت و آمیخت را به ترتیب:

سُت یا سوت با ضمه‌ی سین و كسره‌ی واو؛ فِروت؛ آمیت و در نهایت با حذف آ ، به مِیت با یای مجهول بدل می شود وقس علی‌هذا…و امروزه در این زبان هرگاه برّه ای مادر خودرا می مكد می گویند میتی ؛ یعنی مكیدش منتها نه به معنای مكیدن بلكه به معنایی آمیختگی و یكیشدن تام. پس اگر بابا طاهر می‌گوید:

اگر دل دلبره دلبر كدومه

وگر دلبر دله دل را چه نومه

دل و دلبر به هم آمیته بینم

نذونم دل كیه دلبر كدومه

همین معنی را در بر دارد.

بِلبِل: هنوز در این زبان و در این مرزو بوم نام این پرنده را با كسر هردو "ب"بر زبان می رانند و گواه صحت این تلفظ یكی از یادداشت‌های مرحوم مینوی از روی اشعار باباطاهر است كه در نسخه ای خطی در تركیه یافته است(ر.ك. ج 2 تاریخ ادبیات در ایران دكتر صفا ص 385)

بِنامی: یكی دیگر از واژه های به كار رفته در اشعار باباطاهر عریان بنا بر یادداشت مرحوم مینوی بَنامی است كه امروزه در زبان لكی به صورت بنومی به كار می رود و صورت دیگر كلمه‌ی بد نامی است.بابا طاهر می گوید:

بنامِی نشِّه أینی كه من كرد

بمن هر آن كَرَند هروَد كه من كرد

كه ترجمه اش این است:

نكند این آئینی كه من آورده ام باعت بدنامی شود زیرا هرآن‌چه از من برود همان را در حقم انجام خواهند داد.

بنوشه: باز از واژه های زنده‌ی ادب نوشتاری و گفتاری زبان لكی همین واژه‌ی بنوشه (بنفشه)است گرچه در گستره‌ی دگرگونی واجی جای دارد ولی همین كافیست كه بگوئیم چون این واژه در زبان فلانی بكار رفته است می تواند دلیلی بر هم‌زبانی اش با لك ها باشد.

آلاله كوهسارانم تویی یار

بنوشه جوكنارانم توئی یار

آلاله كوهساران هفته ای بی

امید روزگارانم تویی یار

جالون: یكی دیگر از واژه های كاربردی زبان بابا طاهر جالون است هرچند بنابر نوشته مرحوم مینوی جالوند یادداشت شده است ولی از اشتباهات كاتبان پیشین است زیرا این كلمه نه تنها همان جاران ـ جار یعنی صحرا + ان جمع ـ است بلكه باید گفت طبق قوانین ابدال حاكم بر زبان لكی را به لام بدل شده است و اگر چه متن یادداشت شده توسط مرحوم مینوی به این صورت است:

دال جالوندَ كوهان كرد پرواز…

ولی باید گفت كه درست آن به این گونه است:

دالِ جالون دَ  كوهان كرد پرواز: یعنی عقاب قدرتمند صحاری از كوهستان به پرواز درآمد، نه آن‌كه بگوییم در كوهستان به پرواز درآمد.

بوره: از واژه‌های پر بسامد در اشعار بابا طاهر همدانی لك زبان همین واژه است كه خاص زبان لكی است و های آخر این واژه یای مجهول یا های بیان حركت است و به معنی بیا می باشد.

بورهِ‌ای روی‌تو باغ‌وبهارم خیالت مونس‌شب‌های تارم

خدا دونه كه در دنیای فانی

بغیر از عشق تو كاری ندارم

بوره كز دیده جیحونی بسازیم

بوره لیلی و مجنونی بسازیم

فریدون عزیم رفته از دست

بوره از نو فریدونی بسازیم

تولی: واژه‌ای دیگر كه خود بابا طاهر به گیاه بودن و نشاندن ـ كشت كردن ـ آن اشاره كرده همین توله یا تولی با یای مجهول است كه امروز ه هنوز كاربردی زنده دارد بنگرید به یادداشت مرحوم مینوی:

نشانم تولَه و مویم به زاری

بی كه بلبل هَنی وا وُل نشانم

:گیاه توله كشت خواهم كرد و به زاری خواهم گریست شاید دوباره گل را با بلبل آشتی دهم.

تَه كِت: هنوز لك زبانان این واژه ـ تَه ك ـ را كه در كاربرد معنایی زبان خود دارند و به معنا ی نزد و پیش و عقیده از آن افاده معنا می كنند.

ته كت نازنده چشمان سرمه سایی

ته كت زیبنده بالا دلربایی

ته كت مشكین دو گیسو در قفا یی

به مو واجی كه سر گردان چرایی

دِرّك: باز از واژگانی كه جای هیچ بحث و شبهه ای ندارد و لكی خاص و خالص است همین واژه‌ی دِرّك ـ خار به معنای عام ـ است كه باز راهگشای فهم زبان بابا طاهر است.

شب تار و بیابان پر درّك بی

در این ره روشنایی كمترك  بی

گر از دستت برآید پوست از تن

بیفكن تا كه بارت كمترك بی

دیرم: ـ دارم ـ این واژه به كسر دال و راء، از امروزی ترین واژه های زبان لكی است.ندانستن تلفظ درست این لفظ باعث آن شده است كه به صورتهای دور از واقع خوانده و تلفظ شود. و عجیب آن است كه صورتهای صرفی این لفظ در زمان و اشخاص مختلف یكی از بسامدهای فراوان را به خود اختصاص داده است.

دلی نازك به سان شیشه دیرِم

اگر آهی كشم اندیشه دیرِم

سرشكم گر بود خونین عجب نیست

مو آن نخلم كه در خون ریشه دیرِم

یا مو از قالوا بلی تشویش دیرِم

گنه از برگ بارون ) دارون  درخت‌ها (بیش دیرم

اگر لا تقنطوا دستم نگیره

مو از یا ویلنا دل ریش دیرم

دیری: بایای مجهول: ـ داری ـ  این واژه نیز از بسامد بسیار بالایی برخوردار است و جای شك و تردید ندارد زیرا این واژه هنوز در زبان لكی استعمال تام و تمام دارد.

رو همه رو: این گروه كلمه در بر دارنده دوویژگی مختص به زبان لكی است . نخست آنكه لك زبان هاهنوز روز را رو و روژ تلفظ می كنند و دیگر آنكه عبارت امروزی « اِمرو هما رو » به معنی امروز همه ی روز ؛ به معنی تمامی روز و از اول تا آخر روز، هنوز كاربرد تام دارد ولذا قابل قیاس با این عبارت بابا طاهر است كه می فرماید:

رو همّه رو ورایم گرد گیتی        

    شوو درآیه و او سنگی نهم سر

سوته:در شرح كلمات گذشته گفتیم كه بعضی از »ه«های آخر كلمات بیانگر یای مجهولند و این جا نیز یكی از آن موارد است و به معنای سوخته آمده است. و نكته ای كه قابل شرح است اینكه نگارنده ترجیح میدهد كه نسخ تصحیح شده بازاری بابا طاهر را بر نسخ تصحیح شده به دست ادبا را ارج بنهد زیرا بازاریان فقط كار بازاری ارایه می دهند و صورت كار را خراب نمی كنند ولی ادبا معمولا بر اساس ذوق یا قراین یا … اصل موضوع را تحریف می كنند. بابا طاهر می‌گوید:

نوای ناله غم اندوته ذونه

عیار قلب و خالص بوته ذونه

بیا سوته دلان باهم بنالیم

كه قدر سوته دل دل سوته ذونه

گلگشت: سال‌هاست كه از خود می پرسم :مگر چه تفاوتی بین این واژه در زبان لكی با معنای آن در زبان فارسی وجود دارد؟ راستی نه آن است كه  لغتی چه بسا در طول تاریخ تلفظش فراموش شده باشد؟ و این یكی هم در دایره‌ی شمول این پرسش واقع شود؟سال‌ها گذشت تا آنكه به این نتیجه رسیدم كه ؛

     این واژه با كسر گاف اول و فتح گاف دوم، درست تر است زیرا در زبان لكی دو مصدر داریم یكی به صورت گیلیاین در معنی گشتن و دور زدن و برگشتن و دیگری همان گشتن است. حال با توجه به مطالب فوق باید گفت كه گِلِگشت به معنی دور زدن و گردش و رفت آمد ومیدان تحرك می باشد نه گشتن میان گل‌ها و تفریح گلانه؟! زیرا صورت دومی در همین زبان وجود دارد كه قضیه را ثابت می كند و آن ،گشتِ گِیل به معنی رفت و برگشت و تفریح و دید و بازدید است. حال با این توصیفات بنگرید كه معنای این بیت بابا طاهر چسان بهتر درك می شود.

بهار آمد به صحرا و در و دشت

جوانی هم بهاری بود و بگذشت

سر قبر جوانان لاله روید

دمی كه مهوشان آیند به گِلگَشت

مكه: كلمه مكن در زبان لكی همین مكه است كه امروزه آشنای گوش و زبان لك زبان‌هاست

پریشان سنبلان پرتاب مكه

خمارین نرگسان پر خواب مكه

برینی ته كه دل از ما بُرینی

برینه روزگار اشتاب مكه

نذانی: در بسیاری از نسخ باباطاهر این واژه اصیل ندانسته به ندانی بدل شده كه بسیار نادرست است زیرا هنوز این فعل« ذِناستن » در معنای دانستن كاربرد تام دارد.

ته كه ناخوانده ای علم سماوات ته كه نابرده ای ره در خرابات

ته كه سود و زیان خود نذانی

به یاران كی رسی هیهات هیهات

واتن: از دیگر مواردی كه باباطاهر به كار برده و هنوز در بین لك زبانان استعمال دارد همین واژه واتن )گفتن( است و صورت‌های دیگرش كاملا مورد استفاده در گفتار مردم است؛ مانند واتَه: گفته و نقل قول و ضرب المثل و صورت‌های صرفی در زمان‌ها و اشخاص مختلف.

وی شه: با یای مجهول در  ی و های بیان حركت،به معنی ؛ پیش و كنار و در گردن و دین و حق و ... می باشد و اگر لك زبانی می گوید حقم وی شه ؛ یعنی حقم پیش اوست.

هزاران دل به غارت برده وی شه

هزارانت دگر خون كرده وی شه

هزاران داغ ریش ارویشم اشمرد

هنو نشمرده اژ نشمرده وی شه

هنی: از دیگر موارد جزم و بدون تردید در اشعار بابا طاهر واژه »هنی؛ هنوز و حالا حالاها و دیگر« است كه از هر لك زبان ناخوانده درسی بپرسی به یقین قبول خواهد كرد كه بله این موضوع معنایی در زبان لكی درست است.

 و یا واژه تُه یا تُ به معنی تو :

 دلم میل گل باغ تُه دیره ـ دیری ـ

درون سینه ام داغ تُه دیره

بشِم آلاله زاران لاله چینِم

وینم آلاله هم داغ تو دیره

به صحرا بنگرم صحرا تُه وینم

به دریا بنگرم دریا تُه وینم

به هرجا بنگرم كوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تُه وینممی توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
nsgAmapy 1397/07/26 21:57
approval no fax payday loans <a href="https://hopcashpaydayloans.com/">payday loan in texas</a> loans people bad credit <a href=https://hopcashpaydayloans.com/>1500 dollar payday loans</a>
hztLeath 1397/07/26 20:05
bad credit instant payday loan <a href="https://cashpaydayloansi.com/">cash today</a> same day cash advance <a href=https://cashpaydayloansi.com/>payday loans direct lenders</a>
nike air max infrared gs 1397/07/26 06:57
<a href="http://www.bulgariaimport.com/39/nike-kobe-xi-elite-low-white ">nike kobe xi elite low white</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/4/adidas-originals-kopenhagen-cardinal-red-metallic-gold ">adidas originals kopenhagen cardinal red metallic gold</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/40/nike-sports-bras-sizing ">nike sports bras sizing</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/5/kids-jordans-shoes-girls ">kids jordans shoes girls</a>
nike air max infrared gs http://www.barmitsvaraphael.com/4/nike-air-max-infrared-gs
peach and black nike air max 1397/07/26 06:57
<a href="http://www.newstgeorgehomes.com/13/sport-vision-nike-air-max-nike-air-max-2013 ">sport vision nike air max nike air max 2013</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/14/air-jordan-black-flip-3 ">air jordan black flip 3</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/15/new-balance-420-coffee ">new balance 420 coffee</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/16/reebok-hexahte-dark-blue-jade ">reebok hexahte dark blue jade</a>
peach and black nike air max http://www.mieinstant.com/39/peach-and-black-nike-air-max
win free roshe run nm w sp great britain 1397/07/26 06:56
<a href="http://www.sinergiaradio.com/39/blazer-mid-prm-vntg-qs ">blazer mid prm vntg qs</a><a href="http://www.sinergiaradio.com/4/nike-air-max-excellerate-womens ">nike air max excellerate womens</a><a href="http://www.sinergiaradio.com/40/air-max-bw-2013 ">air max bw 2013</a><a href="http://www.sinergiaradio.com/5/air-jordan-imminent-pink-mint-green ">air jordan imminent pink mint green</a>
win free roshe run nm w sp great britain http://www.sleeplesscms.com/31/win-free-roshe-run-nm-w-sp-great-britain
nike mercurial superfly fg hyper punch 1397/07/26 06:56
<a href="http://www.lm-geotechnical.com/6/shoe-carnival-jordans-on-sale ">shoe carnival jordans on sale</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/7/2014air-jordan-2 ">2014air jordan 2</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/8/womens-nike-air-huarache-light-green ">womens nike air huarache light green</a><a href="http://www.lm-geotechnical.com/9/nike-air-max-one-liquid-silver-nike-air-max-one-black-on-black ">nike air max one liquid silver nike air max one black on black</a>
nike mercurial superfly fg hyper punch http://www.dutchhamradio.com/7/nike-mercurial-superfly-fg-hyper-punch
how much do air force ones cost 1397/07/26 06:56
<a href="http://www.grouptransportationservices.com/13/air-jordan-1-shadow-gs ">air jordan 1 shadow gs</a><a href="http://www.grouptransportationservices.com/14/womens-nike-shox-current-orange-green ">womens nike shox current orange green</a><a href="http://www.grouptransportationservices.com/15/womens-adidas-springblade-drive-2.0-orange ">womens adidas springblade drive 2.0 orange</a><a href="http://www.grouptransportationservices.com/16/nike-air-max-tailwind-8-womens-purple-pink ">nike air max tailwind 8 womens purple pink</a>
how much do air force ones cost http://www.hartvillehwc.com/40/how-much-do-air-force-ones-cost
nike air jordan pink 1397/07/26 06:56
<a href="http://www.automatictradingsystem.com/28/supreme-nike-sb-blazer-low-gt-teal ">supreme nike sb blazer low gt teal</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/29/lebron-james-soldier-11 ">lebron james soldier 11</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/3/preschool-nike-air-max-command ">preschool nike air max command</a><a href="http://www.automatictradingsystem.com/30/air-jordan-retro-14-gold-royal-blue ">air jordan retro 14 gold royal blue</a>
nike air jordan pink http://www.cognitivescreenonline.com/39/nike-air-jordan-pink
air max 1 gum 1397/07/26 06:55
<a href="http://www.vetoetattoos.com/1/2014-nike-shox-monster-mens-shoes-sale-05 ">2014 nike shox monster mens shoes sale 05</a><a href="http://www.vetoetattoos.com/10/lebron-air-max-9 ">lebron air max 9</a><a href="http://www.vetoetattoos.com/11/win-free-air-jordan-3-powder-blue ">win free air jordan 3 powder blue</a><a href="http://www.vetoetattoos.com/12/mens-nike-free-3.0-v4-black-yellow ">mens nike free 3.0 v4 black yellow</a>
air max 1 gum http://www.betterlegscumberland.com/23/air-max-1-gum
nfxtoria 1397/07/26 03:46
payday loans companies <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loans albuquerque</a> online payday loans instant approval <a href="https://mobilleaderapply.com/">one hour loans</a>
nfsViofe 1397/07/25 05:22
consolidate debt loans <a href="https://applygoleader.com/">unsecured loans bad credit</a> get payday loan online <a href=https://applygoleader.com/>fax free payday loan payday loan</a>
tbythasy 1397/07/25 04:36
same day payday loans no credit check <a href="https://leaderapply.com/">bad credit loans</a> payday cash advances <a href=https://leaderapply.com/>loan</a>
imkcherm 1397/07/25 00:18
bank personal loan <a href="https://greencheckngo.com/">online payday loan</a> guaranteed loan approval online <a href=https://greencheckngo.com/>day payday loans online</a>
nfgattal 1397/07/24 14:47
payday advance <a href="https://applygopayday.com/">calculate loan payments</a> payday loans people bad credit <a href=https://applygopayday.com/>credit and debt counseling</a>
nike blazer mid carbon fiber sample 1397/07/23 11:38
<a href="http://www.mmostats.com/28/nike-lunar-gato-sb-futsal-nike-sb-lunar-gato-world-cup-holland-01-570x400-nike-sb-lunar-gato-holland ">nike lunar gato sb futsal nike sb lunar gato world cup holland 01 570x400 nike sb lunar gato holland</a><a href="http://www.mmostats.com/29/air-jordan-cp3-sky-blue-pink ">air jordan cp3 sky blue pink</a><a href="http://www.mmostats.com/3/womens-nike-shox-zebra-print ">womens nike shox zebra print</a><a href="http://www.mmostats.com/30/lebron-soldier-9-graffiti ">lebron soldier 9 graffiti</a>
nike blazer mid carbon fiber sample http://www.novenialugano.com/15/nike-blazer-mid-carbon-fiber-sample
nike air foamposite one safari detailed pictures 1397/07/23 11:37
<a href="http://www.waterbillrefunds.com/24/gray-and-green-suede-air-max-90 ">gray and green suede air max 90</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/25/on-feet-images-of-the-2016-wool-air-jordan-11 ">on feet images of the 2016 wool air jordan 11</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/26/air-jordans-shoes-store-jordans-shoes-nike-air-jordan ">air jordans shoes store jordans shoes nike air jordan</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/27/converse-auckland-modern-green ">converse auckland modern green</a>
nike air foamposite one safari detailed pictures http://www.infosysworldwide.com/30/nike-air-foamposite-one-safari-detailed-pictures
bsucherm 1397/07/23 03:04
discount viagra online <a href="http://vigrageneic.com/">is there generic viagra</a> viagra without prescription <a href=http://vigrageneic.com/>is there a generic viagra</a>
nike mens zoom hyperrev 2015 basketball shoe mens nike basketball shoes 705370 606 1397/07/19 22:47
<a href="http://www.optiqueatlanta.net/Shoes_13/nike-air-max-pop-art-nike-air-max-2013 ">nike air max pop art nike air max 2013</a><a href="http://www.optiqueatlanta.net/Shoes_14/nike-air-max-vibes-cheap-nike-air-max ">nike air max vibes cheap nike air max</a><a href="http://www.optiqueatlanta.net/Shoes_15/macys-customer-service-number ">macys customer service number</a><a href="http://www.optiqueatlanta.net/Shoes_16/jordan-11s-white-black-true-red ">jordan 11s white black true red</a>
[url=http://www.2ultimatesmiles.net/Shoes_16/nike-mens-zoom-hyperrev-2015-basketball-shoe-mens-nike-basketball-shoes-705370-606]nike mens zoom hyperrev 2015 basketball shoe mens nike basketball shoes 705370 606[/url]
nike roshe run high grey purple 1397/07/19 22:47
<a href="http://www.twicetheory.net/Shoes_13/adidas-originals-by-originals-spring-summer-2010-js-wings-available-now ">adidas originals by originals spring summer 2010 js wings available now</a><a href="http://www.twicetheory.net/Shoes_14/hot-pink-and-black-air-max-90 ">hot pink and black air max 90</a><a href="http://www.twicetheory.net/Shoes_15/cheap-real-retro-jordans ">cheap real retro jordans</a><a href="http://www.twicetheory.net/Shoes_16/mens-salomon-xt-hornet-sky-blue-black ">mens salomon xt hornet sky blue black</a>
[url=http://www.bookhive.net/Shoes_2/nike-roshe-run-high-grey-purple]nike roshe run high grey purple[/url]
mens zach houston 58 hampton pirates jersey 1397/07/19 22:46
<a href="http://www.bashninja.net/NFL_28/big-and-tall-game-zach-wood-49-new-orleans-saints-jersey ">big and tall game zach wood 49 new orleans saints jersey</a><a href="http://www.bashninja.net/NFL_29/kids-teamcolor-tyree-robinson-2-dallas-cowboys-jersey ">kids teamcolor tyree robinson 2 dallas cowboys jersey</a><a href="http://www.bashninja.net/NFL_30/mens-limited-trey-edmunds-33-new-orleans-saints-jersey ">mens limited trey edmunds 33 new orleans saints jersey</a><a href="http://www.bashninja.net/NHL_21/youth-austin-watson-51-nashville-predators-authentic-player-jersey ">youth austin watson 51 nashville predators authentic player jersey</a>
[url=http://www.docsvault.net/NCAAF_35/mens-zach-houston-58-hampton-pirates-jersey]mens zach houston 58 hampton pirates jersey[/url]
womens nike air max 2016 navy blue white blue shop 1397/07/19 22:46
<a href="http://www.lowbros.net/Shoes_1/nike-air-kringle-santa-sneakers ">nike air kringle santa sneakers</a><a href="http://www.lowbros.net/Shoes_10/nike-sportswear-air-max-90-essential-black-cool-grey-anthracite-university-red- ">nike sportswear air max 90 essential black cool grey anthracite university red </a><a href="http://www.lowbros.net/Shoes_11/nike-dunk-sky-hi-paris ">nike dunk sky hi paris</a><a href="http://www.lowbros.net/Shoes_12/reebok-gl-6000-mint ">reebok gl 6000 mint</a>
[url=http://www.cucinacommercial.net/Shoes_11/womens-nike-air-max-2016-navy-blue-white-blue-shop]womens nike air max 2016 navy blue white blue shop[/url]
nsfViofe 1397/07/18 06:38
does viagra work <a href="http://viagranerrds.com/">online viagra prescription</a> buy online viagra <a href=http://viagranerrds.com/>cheap generic viagra</a>
mkltoria 1397/07/18 00:21
order viagra online <a href="http://onlineviaqer.com/">where can i buy viagra online</a> low cost viagra <a href="http://onlineviaqer.com/">viagra buy online</a>
nztattal 1397/07/17 19:15
tadalafil tablets <a href="http://cialisgretkjss.com/">buy cialis online safely</a> do you need a prescription for cialis <a href=http://cialisgretkjss.com/>when does cialis go generic</a>
mtxthasy 1397/07/17 08:54
buy viagra <a href="http://sexviagen.com/">best generic viagra</a> viagra prescription online <a href=http://sexviagen.com/>cheap viagra online canadian pharmacy</a>
nadcherm 1397/07/17 05:00
free viagra samples <a href="http://vigrageneic.com/">best generic viagra</a> viagra online without prescription <a href=http://vigrageneic.com/>generic viagra names</a>
nsfattal 1397/07/15 21:25
cialis pill <a href="http://cialpharmedi.com/">when will cialis be generic</a> cialis no prescription <a href=http://cialpharmedi.com/>cheap cialis generic online</a>
minecraft 1397/07/15 09:10
I like it whenever people get together and share thoughts.
Great site, keep it up!
nrgViofe 1397/07/15 00:26
order cialis <a href="http://drcialonlinedkb.com/">cialis generic name</a> what is tadalafil <a href=http://drcialonlinedkb.com/>click now</a>
hsuthasy 1397/07/14 23:30
viagra dose <a href="http://viagraocns.com/">viagra online prescription free</a> how long does viagra last <a href=http://viagraocns.com/>does generic viagra work</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت