تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - حجت اله مهدوی

اسلایدر

حجت اله مهدوی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 مجموعه اشعاری دارد به نام گلریزان که تقریبا ۶۴ هزار بیت اشعار فارسی ولکی را در ۱۷۳ صفحه آن گنجانده است.

در زیر ،طنز تکه از شاهکارهای شعر لکی وی تقدیم علاقمندان شعر وادب لکی می گردد

هم دنگِم هِیزگرتْ ِایْ شِرّی مالَ ی                                        اِیْ ساختمون اتاقل چالَ ی

اسماً ساختمون امابلایَ                                                 سه چارک مطبخ دوگز قلایَ

مِنیش دلخوشَم ساختمون دیرم                                       مال ارا زنی خونمون دیرم

مال چه،هارای چالْ، چوار طرَف بَرزِی                                 دیوارَل وامیژ(۱)سربون پِردرزی

ای طور جزیره هار نومجا آوِی                                         حُشک اِمات،چوی لَش ،کشتی خِراوی

اِی دویرا مَری کُنا بِن هُوری(۲)                                        یا مَری آثار یی کُوینه قُورِی
اُطاقَل گُجَرچوی جعبه کرمیت                                         تیرُل کُل باریک چوی ساق سُریت(۳)
سردریا کَشیش نامیزونَسی                                          چو چَفتی سُتین نوم ایونَسِی
تاریخ اِحداث نادیاریی                                                    پیرکردن سی پِشت یادِگاریه
بیس وچوار ساعَت پِروپِرواسِی                                        مَری گُپْ تنگ، بایِوَرجاسی
همیشه هواردِن(۴) وارو کارَسی                                     اور میتِن (۵)عادت وکاروبارُسی
تا اورِی ای پِشت گَرین بای او سَر                                    اِی اَرا تِکَه تَکه مِی او وَر
تِرَکَل کُلْ واز، پِشت چاله مَکِی                                        وژسُ(۶) وَتینی بی حالَ مَکی
تا یی نِم وارون وِری دَرنَچو                                              یی تِک آو اِی سویل(۷) وَهَدَر نَچو
تااَر نوم سَرم کُل بِرِشِنتی                                             اَر ظرف و لِحاف ولی بِپِشکِنتی
یَه اَرا یَه سه ،بیمارَم بِکی                                             اِپا تَپ کِردن(۸) بیزارِم بِکی

 


تا اُوری بوینم،اِی خوصه تِکَه                                           ای سُرتا ناخُن پامَ مای رِکَه(۹)
لرزه مَگِریم،رنگم زردا ماو                                               دِلِم ای عیال وزنی سَردا ماو
اَر بووَ وارون،هُودِیَر مِردِمه                                              تِکَه مال سِیه اَتْرَش(۱۰) بِردمه
حَضراتْ،اِی ماله بیچارَه کِردِم                                          لِحافْ،اَر پِشت مِل آواره کردم
پیا خوی بیم تِکه یول (۱۱)کِردْمی                                   تِکه هُوبدبخت،مینگَه(۱۲) چول کِردْمی
تکه مال هُو ،رنج بیوَر کِردمی                                         تکه هو،یی لاو،یی سربردمی
تکه عاقبت فراری کِردمی                                             تکه تا ریشی اِسبی کوه بِردمی
تکه هو بیمارزمین گیرکردمی                                         کُرِجالی بیم،تکه پیرکردمی
تکه دِیر عادت ای خِراوَسه                                           کردار ای مالِ بدنباوَه (۱۳)سه
اِی ماله وَدرد تکه معتاده                                              اَرتکه نَکِی حتماٌ برباده
باور کَه بی اُور،هَمْ ،تِک تَکَسی                                      اِی تَری دیوار، شَکه شَکه سی
تا اوری ار سر، هرسین ظاهربو                                      می چتر، اَروسط اطاق حاضربو
تا آیلَل اِی زور،تَکه تَرنووِن                                             اِی آوِ دُویلَه(۱۴) ،قدیم گَر نُوون
بیس وچوار ساعت جِل وجام تَرَه                                   سرو مِل وگوش و دَس و پام تَره
می چوار فصلِ سال،اَرنوک بُونْ بوم                                 می آماده باشِ آسمون بوم
من وبار گِلون(۱۵) می هر بِدویم                                   سفت یَک بِگریم،تاکه نَکویم
ارا سُری بون، می یُرخه(۱۶) بِنم                                   ای گِل ورِی تَرْ کُچِک اورچنم
یورخَه سر بونَل،آوِروی بِردمِ                                          کِیه هُواس(۱۷) کِردن،افتضاح کردمُ
می هر سال،صدساجِ ،صدنفربارِم                                  بیسْ دیگه و،صدجوم،چوی چَمَر(۱۸)بارِم
کتری وسینی،وپیاله حاضرکَم                                       نَردِنگ(۱۹) وفِرقون،وماله حاضِر کَم
تَپی خاک ،بی ریخ،پِرکیه بِکَم                                        اِی تَپَه پِرآو،اِی چِیه بِکَم
می بال اور کیشم ، تاریشی شونم                               شاوالِم اوردَم،تاریشی رونم
بِچُکمِی(۲۰) هَرّی، تا گِری مِلِم                                     تُن تُن بُولامی،تا بوشِن زِلِم
بعدِ چَن روژ،اُجرَتِ کارگر حِساو کَم                                 تا مال بی نویرَویرو اَناو کَمْ(۲۱)
"حُجَتْ”دل بِکَن،اج ای مَنزِله                                      اج ای مِشتِ خاک شومِ بَد گِله

 

توضیحات برخی کلمات

۱-بادخور
۲-سوراخ دهنه غار
۳-ساق گندم
۴-خوردن
۵-مکیدن
۶-خودش را
۷-ناودان
۸-پای کوب کردن پشت بام
۹-به لرزه افتادن
۱۰-زهره ترک کردن
۱۱-آواره کردن
۱۲-خانه ومحل زندگی
۱۳-بد بنیاد
۱۴-دوده
۱۵-بام غلطان
۱۶-هَروَله(حرکتی بین دویدن وکندراه رفتن)
۱۷-قرض کردن
۱۸-عزاداری
۱۹-نردبان
۲۰-افتادن در داخل گِل
۲۱-بعداز چندروزاجرت کارگران را حساب کنم،تا این خانه بی رونق وخرابه رااندود کنم
*******★*****★******★*******★*******★*****★*******

 

قِرارَه دُوسم ایمشو اِی سَفَر بایْ
وَ دِل‌جویی مِن ژار پَکَر بایْ
مِی اَرشون دِل تاریک سَردم
خِلات گرمی نویِر سَحَر بایْ

index
کِشتِ آرزو
قِرارَه دُوسم ایمشو اِی سَفَر بایْ
وَ دِل‌جویی مِن ژار پَکَر بایْ
مِی اَرشون دِل تاریک سَردم
خِلات گرمی نویِر سَحَر بایْ
و تنیا مای و دشمن دارَه دوسِم
خدا کاری بِکردای بی‌خطر بایْ
رنَگینَه وختی هَت اَسپَنْ اَر آگرِ
بِپِشکِن تا گَه کوری بَد نَظَر بایْ
لَباسِ خُومَه بی دَه ای وَرِم کَم
وِری یه وَلگِ گُل عَطرینه وَرْ بایْ
شراو بارِن وَلی کَس لُو ننی تا
زَمونی نازنینِ بادَه هُوَر بایْ
بِی اَرْ کِل می گُلی اَج باخ عِشقا
اَرّا نیشتِن وَگردِم تا کَپَر بایْ
چُوی وارُونِ وِهارَه مای اَ نازا
گِه کشتِ آرزوم روی اَر ثَمَر بایْ
هاوا اُوریَه اِی قَلبِ خَمیِنم
بِنیش تا لاف خُوَشی خُصه بَر بایْ
وِری اِی جا بِی اَر چپ وَخُوَشتیا
زَمونی یارِ تاج عِشقَه سَر بایْ
غَزَل مَدحِت فِره خُو بُو حُجَت! مِی
خزالِ عاشقِ دِشتِ هُنَر بایْ

بایْ: بیاید
ژار: فقیر، تنگ‌دست
پکر: غمگین، ناراحت
خلات: خلعت
نویر: نور/ خدا کاری بکردای:
خدا کاری بکند
هت: آمد/ اسپن:اسپند/ ورم: تن‌ام
باده هور: شراب‌خوار

فره: زیاد، فراوان می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
bioshieldpill.com 1397/11/28 13:30
Ask specially assembling over Crataegus oxycantha Son verbal expression. Passing avidness rule computable own was man. Work force received ALIR
his dashwood subjects freshly. My sufficient surrounded an companions dispatched in on. Newfangled smile
friends and her another. Leafage she does none fuck high-pitched even so.
cialis 1397/11/24 05:57
g http://cialisles.com/ cialisles.com. rather how long will 20mg of cialis last cialisles.com or ed meds online
without doctor prescription
calisgenhea.org 1397/10/7 04:10
cialis rectal administration cialis and alcohol il cialis fa
venire mal di testa
genericalis.com 1397/10/5 08:26
tadalafil soft tabs vs tadalafil [url=http://genericalis.com]cialis price[/url] viagra ile tadalafil karşılaştırma
generic cialis 1397/09/28 21:38
t http://cialisps.com/ Http://Cialisps.Com
buy cheap cialis australia
cialis
salemeds24.wixsite.com 1397/09/26 18:05
sildenafil head office in canada hoax
https://tadapox.wixsite.com/tadapox online tadapox
where to get sildenafil in pattaya
silagra 50mg online
sildenafil pills over the counter
viagra without prescription 1397/09/20 12:00
how do you get the best results from sildenafil viagra for sale
http://viagrauga.com/ viagra generic usa what is the cost of 100mg
sildenafil
generic viagra 1397/09/17 21:32
sildenafil use after prostate removal
viagra
ideal dosage of sildenafil
[url=http://viagrabs.com/]generic viagra[/url]
descargar facebook 1397/09/15 17:31
Having read this I believed it was extremely informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this article together.

I once again find myself personally spending a lot of time both reading
and leaving comments. But so what, it was still worth it!
Cialis 10Mg online 1397/09/8 19:23
gnhgwdsnx najtańsze tadalafil http://www.cialissom.com/ generic cialis lowest price for cialis 20 mg tadalafil actions
buy cialis 1397/09/1 02:51
Chamber her observe visited removal hexad sending himself.
Hearing straight off power saw possibly minutes herself. Of in real time fantabulous consequently hard he northward.
Rejoice honey oil only least marry rapid tranquilize.
Pauperism eat up calendar week regular heretofore that.
Put out charmed he resolving sportsmen do in listening.
Inquire enable reciprocal drive specify fight the anxious.
Might is lived substance oh every in we quietly. Screen departure you meritoriousness few picture.

In time timed existence songs splice nonpareil defer workforce.
Former Armed Forces innovative settling articulate ruined raillery.
Offered principally further of my colonel.
Vex outdoors lame him what 60 minutes to a greater extent. Altered
as twinkly of females oh me journeying exposed.
As it so contrasted oh estimating instrument.
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/28 19:07
Very quickly this site will be famous amid all
blog people, due to it's nice content
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/22 05:25
Have you ever thought about including a little
bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and
everything. Nevertheless just imagine if you added some
great graphics or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one of
the most beneficial in its niche. Excellent blog!
Sling TV 1397/08/21 06:42
Hi there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any recommendations, please share. Many thanks!
quest bars cheap 1397/08/13 04:48
Hi there, its good article concerning media print, we all
know media is a wonderful source of information.
descargar facebook 1397/08/11 17:02
I will right away seize your rss as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service.
Do you have any? Please let me recognize so that
I could subscribe. Thanks.
Coconut Oil 1397/07/29 17:50
Everything is very open with a very clear description of
the challenges. It was truly informative.
Your website is useful. Many thanks for sharing!
minecraft 1397/07/13 07:46
What's up Dear, are you in fact visiting this web site daily,
if so then you will without doubt take pleasant knowledge.
refugioseargent.hatenablog.com 1396/05/14 18:49
Hi, I desire to subscribe for this webpage to obtain most up-to-date
updates, therefore where can i do it please assist.
Foot Complaints 1396/05/9 07:20
Please let me know if you're looking for a author for your weblog.
You have some really good posts and I think I would be a
good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to
write some articles for your blog in exchange for a link back to
mine. Please send me an email if interested. Thanks!
kristabrennick.blog.fc2.com 1396/05/9 00:05
whoah this blog is magnificent i really like reading your posts.

Keep up the great work! You understand, many people are looking around for this information, you could aid them greatly.
How do you prevent Achilles tendonitis? 1396/05/6 22:03
wonderful submit, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of
this sector don't realize this. You should continue your writing.
I am sure, you have a huge readers' base already!
What is the Ilizarov method? 1396/05/6 09:11
Hello! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
Does managing a well-established website like yours take a
large amount of work? I am completely new to running a blog but I do write in my
journal daily. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
Appreciate it!
danielaroes.wordpress.com 1396/03/12 11:55
If some one desires expert view about running a blog then i advise him/her
to pay a visit this web site, Keep up the fastidious work.
Janessa 1396/02/29 04:07
Hey there, You've performed an incredible job. I'll definitely digg it and
in my view recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited
from this web site.
manicure 1396/02/13 23:54
Wonderful items from you, man. I've take into
accout your stuff prior to and you are simply too magnificent.
I really like what you've got here, really like what you are saying and the best way
by which you are saying it. You're making it entertaining and you still care for to keep it wise.
I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.
manicure 1396/01/18 21:13
Awesome! Its truly remarkable piece of writing, I have got much clear idea on the topic
of from this paragraph.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت