تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان

اسلایدر

شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
طایفه نویرعالی یکی از معدود طوایف مهم و عشیره ای ایل بزرگ دلفان به شمار می رود، که از گذشته و تا ازمنه نزدیک در مسیر کوچ–ییلاق یا ایلاخ گرمسیر – دلفان تا ترهان روزگار گذرانده و از این رهگذر صفحاتی از تاریخ این کهن زیست را به خود اختصاص داده است.این طایفه کوچرو، در زمستان در کوهدشت و ترهان و سیمره بوده اند و در تابستان به نویرآباد و تا حوالی الوند می رفتند در زمستان به مناطق گرمسیری می آمدند و در پناه کوهها و در میان سنگها که به آن (زمگه= زمستانگاه) می گفتند زندگی می کردند و در تابستان به مناطق خوش آب و هوای نویرآباد کوچ می کردند. راهی را که از ترهان به طرف نویرآباد می رفتند به نویرعالی راه معروف بود و هنوز آثار آن باقی است. شواهد نشان می دهد که برخی از شخصیتهای سرشناس این طایفه در چگونگی وضعیت اجتمایی ترهان و دلفان نیز تاثیر گذار بوده اند. 

شی از تحقیق حاضر حاصل زحمت و تلاش دو تن از دانشجویان گرامی امیرمنصوری،یعنی آقای حاجی عباس همت پور و خانم مستانه علیمرادی نویرعالی است که به عنوان پژوهشی در – رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان – در دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت ارائه شده است، و با اصلاحاتی در نگارش و وقایع به سمع نظر خوانندگان محترم می رسد.
بنابر روایت بزرگان و راویان منطقه؛ نویرعالی و میروه‌گ (میروه‌گ یا میربگ نیز یکی از طوایف بزرگ ایل دلفان به شمار می رود و به عبارتی دیگر نویرعالی جزئی از طایفه میروه‌گ می باشد که در گذر زمان از هم جدا شده اند) دو برادر بودند که نامهای محلی آنها نویره و میره بوده است نویره یا همان نویرعالی مردی شرور و بدنبال اسب و تفنگ و کوه بوده ولی میره یا همان میروه‌گ مردی متفکر و دارای سیاست بوده است. بنابر روایت بزرگان طایفه، از لحاظ آمار پراکندگی جمعیت، میروه‌گ را به هیکل گاوی تشبیه کرده اند و نویرعالی سفیدی روی پیشانی گاو است.
وقتی که این دو برادر از هم جدا می شوند نویرعالی اراضی متصل به کوه را می برد و میروه‌گ اراضی دشت را تصرف می کند. بعدها بین این دو برادر اختلافاتی شروع می شود و تا نسل های بعد از آنها ادامه داشته است.
روایت شده است که نویرعالی دارای فرزندانی بوده است که بعد از مرگش جانشین او بوده اند. از لحاظ زاد و ولد نویرعالی اندک بوده اند ولی میروه‌گ از این لحاظ تعداد آنها بیشتر بوده است.
طایفه دیگریکه در همجواری طایفه نویرعالی روزگار می گذرانده به طایفه بیژنن یا بیژن وند معروف است. این طایفه نیز در گذشته در مسیر کوچ ترهان و دلفان روزگار گذرانده اند، و هم اکنون اهم آنان در منطقه شیروان چرداول و مشرف به سرزمین سرترهان اسکان گزیده اند.از این میان مردی شرور و زورگو در طایفه بیژنن زندگی می کرد که پلنگی بیژنن نام داشته است. که این مرد هرکجا که می رفت باج می گرفت و خودش را شریک مردم می دانست و نصف اموال آنها را برای خودش می برد. مردم آن منطقه از دست پلنگی در آسایش نبودند تا اینکه یک روز یکی از فرزندان نویرعالی در نویرآباد فعلی که قدیم به آن نیز نویرانی آباد یا (دِماویزهDoemaweeza) نیز می گفتند، در گردنه ای که به طرف بابا برزک Baba berzekمی رود پلنگی را می بیند و به او می گوید که امروز، روز مرگت است پس آماده مبارزه شو با گرز و سپر به جان هم می افتند و سرانجام پسر نویرعالی پلنگی را از پای در می آورد مردم که می بینند پلنگی کشته شده است هر کدام بطرفش سنگی پرت می کنند و انبوهی از سنگ بر روی جنازه درست می شود که به آن در اصطلاح محلی و لکی (چول پلنگی کوشیا) می گویند.
طایفه پلنگی بر آن هستند که انتقام پلنگی را بگیرند ولی هر بار موفق نمی شوند. تا اینکه پس از گذشت زمانی نویرعالی از دنیا می رود و فرزندانش در مرگ پدر، سوگواری می کنند و اسبی را سیاه پوش می کنند که به آن کوُتل می گفتند و هفت دسته ساز و دهُل چمری در مرگ نویرعالی می نوازند. طایفه بیژنن از فرصت استفاده می کنند و می بینند که فرزندان در مراسم سوگواری پدر هستند به گله های گوسفند آنها حمله می کنند و آنها را می برند یکی از چوپانان فرار می کند و با داد و فریاد همه را خبردار می کند. فرزند بزرگ نویرعالی سوار بر همان اسبی که آن را سیاه پوش کرده اند می شود و به تعقیب می رود و پس از درگیری با افراد مسلح طایفه بیژنن گله ها را پس می گیرد و باز می گردد و به مردم و برادرانش می گوید اکنون وقت شادی است پس سازهای چمری را به ساز عروسی تبدیل کنید و طبل شادی بزنید. به همین خاطر و از این پس بوده است که به نویرعالی، هُنی Hoeni می گویند.
مذهب این طایفه دین اسلام و پیرو آیین اهل حق می باشند. در گذشته تا ازمنه نزدیک هدایت و خط مشی رهبری امور کل طایفه (= قیتول و رعیت) را بزرگان نویرعالی یعنی خاندان آقا محمد بر عهده داشتند.این طایفه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی شامل؛
تیره های: آقا محمد، همه وند، کاو کاو، بختیار، پشم، مرخورزار، حسن گاری، باله، آله، ده پهلدون، سهل علی، هوز بهمن، مرای، شای جون، خلیفه و هوز آبش(مشعشعی) می باشند. و در تمام استان، حتی اگر یک خانه باشد پراکنده شده اند ولی می توان گفت که بیشتر در این مناطق ساکن هستند؛
منطقه نورآباد- هاشم آباد یا (گچینه)- دُم قلمه- سبزه خانی- اشرف آباد – یک رزگی بهمن- سراب هوسیون- چیا حسین- حاجی آباد.در منطقه ترهان نیز در روستاهای سولاوه- خسروآباد- چاه سرده خیارون- میشنان- عالین آوا- داود رشید- شیخ احمد- کمره- هفت چشمه- تنگ قلعه- زنگنه- و در کوهدشت کنونی یا قیتول سابق ساکن هستند. از این میان می توان به شجره بزرگان نویرعالی یعنی هوز آقامحمد، بنا به گفته های شیوای شیرمحمدخان از نوادگان امام قلی خان، اشاره کرد که از لحاظ مردم شناسی در خور نگرش است:
بخی ← آقامحمد ← شامل؛ یوسف خان، رشیدخان، چراغ خان، سبزعلی خان، متی خان، فتح اله خان. و از این میان یوسف خان یکم فرزند آقامحمد داماد خاندان غضنفری دارای دو پسر به نامهای رضاقلی (از طرف دولت قاجار به درجه سرتیپی می رسد) و امام قلی بوده است.
یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی بماند پر کاهی در میان بادها
از بزرگان این طایفه که به پاکی و پاکدامنی معروف بوده است به یوسف خان امیر بهادُر سرتیپ نیا فرزند رضاقلی می توان اشاره کرد، که در زمان خود رهبری طایفه و ایل را بر عهده داشته است. همچنین از فرزندان امام قلی نیز می توان به امام قلی معروف به عزیزی اشاره کرد که نه تنها درمیان طایفه نقش آفرین بوده بلکه در حیطه تنبور نوازی از هنرمندان بزرگ کشور به شمار آمده است. و از دیگر کسانی که در این طایفه صاحب نام بوده است و هنوز از او یاد می کنند می توان به کرمی یاغی معروف اشاره کرد.

آداب و رسوم طایفه
مردان این طایفه لباسی سرتاپا، یعنی تا زانو می پوشیدند که به آن (ستره) می گفتند که لباسی بود رنگارنگ و اکثریت مردان این طایفه دارای سبیل بودند که در قدیم به آن نیز (شارب) می گفتند. زنان این طایفه نیز بر سر خود لچک یا همان گولونی می گفتند و جلیغه ای می پوشیدند که با پولهای آن زمان تزئین شده بود و زیور آلاتی هم چون پابند- مِل بند- دست بند خود را با آن آراسته می کردند. اما علت داشتن سبیل را این می دانستند که شاه مردان حضرت علی را دارای سبیل می دانستند و خود را پیرو آیین علی یعنی اهل حق می دانستند. آیین اهل حق سبیل را نشانۀ مردانگی می دانستند و حاضر بودند سر بر تنشان نباشد ولی یک مو از سبیل آنها بی جهت کم نشود.
مردان این طایفه شب ها را به قصه گویی یا همان (پارچا) گویی می نشستند و حتی بعضی مواقع یک پارچا تا دو تا سه شب ادامه داشت.عده ای نیز به شاهنامه گویی می پرداختند و عده ای نیز کلام می گفتند؛
کلام همان (نوختهایی) بود که بزرگان معتقد بودند که مردی بنام خان الماس (از بزرگان آیین اهل حق) که چندین سال پیش زنده بوده است پیش بینی کرده، که باید اتفاق بیفتد. وقتی که (نُوخت ها) را می سرودند عده ای هو یا علی سر می دادند و یا علی، یا علی می گفتند و از این جملات که جانم علی- سرَم فدای علی.
پیروان آیین اهل حق و مردان این طایفه نذر می کردند. نذرشان گوسفند- یا بز- یا گاو بود. بدین صورت که وقتی سر گوسفند را می بریدند زیر چانه گوسفند گودالی می کندند و خون و بقول خودشان اجزاییکه نباید پخته شود را در آن می ریختند و تمام گوشت گوسفند را در یک دیگ بزرگ می ریختند و وقتی که خوب پخته می شد یک نفر که سید بود آن هم گوشت را از استخوان جدا می کرد و هنگام جُدا کردن دُعا می کردند و وقتی که آماده خوردن می شد هفت قسمت یا سهم می گذاشتند و یک نفر جلو سید می ایستاد که یک کلاه بر سر و یک پارچه سبز بر کمر می بست تا به سید کمک کند تمام گوشت را در یک ظرف بزرگ بنام سطل می ریختند و یک درب یا همان (تک) روی آن می گذاشتند فقط یک گوشه را باز می گذاشت و با دست برای هر یک از اعضاء خانواده سهم می گذاشت اما چرا کاملاً روی سطل را باز نمی گذاشت می گفتند تا برکت داشته باشد.
یکی دیگر از آئینی که در میان این طایفه رواج داشت اعتقاد به حسابگری یا همان حساب (شَله) بود که در میان طایفه عده ای از این امر برخوردار بودند. از دیگر آئین و سنت های قدیمی این طایفه می توان به جشن یاران اشاره کرد که هفت شبانه روز بود که در اول چله زمستان برگزار می شد و می گفتند عیدکه یاران، یا وه‌ره یا وارون. به اعتقاد آنها حتماً در این هفت شب باران یا برف می بارد. اما این هفت شب اسامی خاص خود را داشتند که عبارت است از:
شب اول: شب نیت یا شب مردگان است.
شب دوم: شیر قوطی است که غذا باید با برنج و گوشت و روغن حیوانی باشد.
شب سوم: شب پادشاه، که غذا باید برنج همراه با گوشت خروس یا همان (کلشیر) باشد.
شب چهارم: کامریجان، که باید برنج خالی و یک رنگ باشد.
شب پنجم: پیر موسی است که برنج یا هرچه باشد.
شب ششم: قلم زرین است برنج با هر چه درست کنید.
شب هفتم: که‌مچه لیس است که غذا باید گردهgerda یا همان کولیره باشد. با این وصف هفت شبانه جشن یاران به پایان می رسد.
یکی دیگر از آئین و روسم این طایفه مراسمات عزاداری و سوگ است، وقتی که کسی از آنها فوت می کرد زنان مویه کنان مور می آوردند و در وصف متوفی با توجه به موقعیت اجتمایی که داشته، اگر مرد بود او را با اسب و تفنگ و جوانمردی و دلاوری می سرودند. و برایش گیس یا (همان گیسوان) می بریدند و دور دست حلقه می کردند و صورت خود را می خراشیدند. و اگر زن بود او را به پاکدامنی و مهمانداری می ستودند. زنان و مردان این طایفه سیاه می پوشیدند و حتی تکه ای دوار یا همان سیاه چادر به گردن می آویختند.هفت دسته ساز و دهُل می آوردند و چمری بنوازند. چمری یا آهنگ عزا و غم یک وعده هنگام سحر بود که به آن سحری می گفتند و یک وعده هنگام غروب آفتاب.و به این ترتیب تا یک سال خنده و شادی از زندگی آنان رخت بر می بست.
از دیگر مراسمات طایفه نویرعالی برپایی آیین چل سرو یا چهل سرود است که بیشتر هنگام مسافرت یا کار خیر از آن استفاده می کردند، و در میان ادبیات فولکلور لکی اشعار مختص به خود و حکم فال را داشته است. بدین گونه که عده ای دور هم جمع می شدند و هر کدام نیمه نخست مصراع اول بیت را تلفظ می کردند و تا آخرین مصرع که بیت چهلم بودو ختم فال و نتیجه کار را بیان می کردند و باید که بدین گونه دیکلمه و معنی می شد؛


خُدا لِم شُکریِ رسیم وه مطلو               دلم ساکت بی ژَ پژاره شو
شُو مونگی خاصه و شرَط خوُشت بو             سُوزه بالا برز و لا کشِت بو
کُور گن گن بای بوینه هُوماری                     وه لا دوس مچمِ و سَرِ سواری
تُوشتیر مقالن هامه لاتَو               هخُدا بِستمَ و جا پاتَ وه
هر کل کلت بی باو تا کِلت کَم                   و باوان مَچی دَس وه مِلت کَم

 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
cl谩sico jordan flight origin 3 basketball shoes negro hyper turquoise blanco barato 1398/05/23 02:09
<a href="http://www.hazletonfarm.com/shoes24/donna-adidas-questar-flyknit-boost-running-scarpe-rosa-bianco-scarpe-adidas-questar-boost-outlet ">donna adidas questar flyknit boost running scarpe rosa bianco scarpe adidas questar boost outlet</a><a href="http://www.hazletonfarm.com/shoes25/costoso-donna-nike-prezzo-trainers-grigio-air-max-nere ">costoso donna nike prezzo trainers grigio air max nere</a><a href="http://www.hazletonfarm.com/shoes26/acquistare-marche-calde-nike-air-max-vento-in-coda-8-uomo-scarpe-blu-scuro-di-vendita ">acquistare marche calde nike air max vento in coda 8 uomo scarpe blu scuro di vendita</a><a href="http://www.hazletonfarm.com/shoes27/scarpe-da-donna-adidas-ultra-boost-viola-blu-scuro-alla-moda-asin ">scarpe da donna adidas ultra boost viola blu scuro alla moda asin</a>
cl谩sico jordan flight origin 3 basketball shoes negro hyper turquoise blanco barato http://www.oneforallmarketeer.com/shoes15/cl%c3%a1sico-jordan-flight-origin-3-basketball-shoes-negro-hyper-turquoise-blanco-barato
jordan galaxy basketball shoes blanco gum light brown caro 1398/05/23 02:09
<a href="http://www.whatyougottoknow.com/shoes35/fotbollsskor-nike-mercurial-artificial-grass-str-41-i-fint-skick ">fotbollsskor nike mercurial artificial grass str 41 i fint skick</a><a href="http://www.whatyougottoknow.com/shoes36/nike-air-foamposite-one-herr-basketball-trainers-314996-401-sneakers-skor-penny-hardaway-orlando-magic ">nike air foamposite one herr basketball trainers 314996 401 sneakers skor penny hardaway orlando magic</a><a href="http://www.whatyougottoknow.com/shoes37/nike-free-run-5.0-flyknit-nsw-kvinnors-sportskor-nike-reax-nike-skort-rea ">nike free run 5.0 flyknit nsw kvinnors sportskor nike reax nike skort rea</a><a href="http://www.whatyougottoknow.com/shoes38/new-balance-herr-gr%c3%a5-transit-hoodie-multi-sonar ">new balance herr gr氓 transit hoodie multi sonar</a>
jordan galaxy basketball shoes blanco gum light brown caro http://www.lovechrissie.com/shoes18/jordan-galaxy-basketball-shoes-blanco-gum-light-brown-caro
nike. w s air max 90 le db doernbecher 1398/05/23 02:09
<a href="http://www.thenuttymotherhen.com/shoes_be20/adidas-adilette-pride-slides-white-adidas-belgium ">adidas adilette pride slides white adidas belgium</a><a href="http://www.thenuttymotherhen.com/shoes_be21/reduced-nike-air-max-2019-kpu-black-yellow ">reduced nike air max 2019 kpu black yellow</a><a href="http://www.thenuttymotherhen.com/shoes_be22/air-jordan-1-low-black-toe-main-image ">air jordan 1 low black toe main image</a><a href="http://www.thenuttymotherhen.com/shoes_be23/adidas-ultraboost-ltd-homme ">adidas ultraboost ltd homme</a>
nike. w s air max 90 le db doernbecher http://www.beyondsocialism.com/shoes_at27/nike.-w-s-air-max-90-le-db-doernbecher
nike air presto flyknit ultra atlantic blue 835570 401 react vapormax airmax 1398/05/23 02:08
<a href="http://www.80proofmojo.com/shoes6/nike-roshe-hombre-zapatos-casuales-brillante-carmes%c3%ad-negro-verde-huelga-juego ">nike roshe hombre zapatos casuales brillante carmes铆 negro verde huelga juego</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes7/el-m%c3%a1s-caro-adidas-f50-adizero-messi-battle-pack-blanco-negro-azul-naranja-original-real-hombre-zapatos-de ">el m谩s caro adidas f50 adizero messi battle pack blanco negro azul naranja original real hombre zapatos de</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes8/por-nike-la-l%c3%a1mina-recoge-la-pregunta-del-equipo-de-hatfield-how-do-we-mark-the-air-jordan-product-gotta-be-the-shoes-michael-jordan-s ">por nike la l谩mina recoge la pregunta del equipo de hatfield how do we mark the air jordan product gotta be the shoes michael jordan s</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes9/adidas-superstar-35th-anniversary-rebajas.-hombres-adidas ">adidas superstar 35th anniversary rebajas. hombres adidas</a>
nike air presto flyknit ultra atlantic blue 835570 401 react vapormax airmax http://www.evanswoodwork.com/shoes_fi16/nike-air-presto-flyknit-ultra-atlantic-blue-835570-401-react-vapormax-airmax
silagra by cipla 1398/05/21 20:18
though joke https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra by
cipla, far height
nearby plastic buy silagra by cipla quickly hole
buy silagra 100mg 1398/05/21 06:31
downtown put https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra
100, along skill
obviously anywhere silagra 50 mg tablet equally produce
buy silagra by cipla 1398/05/21 05:18
since father https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra 100 mg pills, far entrance
otherwise head buy silagra 100 mg pills behind dinner
womens game patrick onwuasor 48 baltimore ravens jersey 1398/05/21 02:35
<a href="http://www.visitenw.net/Shoes_20/2017-air-jordan-12-gs-white-pink-shoes ">2017 air jordan 12 gs white pink shoes</a><a href="http://www.visitenw.net/Shoes_3/nike-max-torch-4-womens-nike-air-max-torch-4-price ">nike max torch 4 womens nike air max torch 4 price</a><a href="http://www.visitenw.net/Shoes_4/nike-roshe-flyknit-custom ">nike roshe flyknit custom</a><a href="http://www.visitenw.net/Shoes_5/red-white-blue-jordan-5 ">red white blue jordan 5</a>
[url=http://www.primetimers.net/NFL_26/womens-game-patrick-onwuasor-48-baltimore-ravens-jersey]womens game patrick onwuasor 48 baltimore ravens jersey[/url]
mens limited d j alexander 58 seattle seahawks jersey 1398/05/21 02:35
<a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_20/adidas-predator-mania-2002 ">adidas predator mania 2002</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_3/nike-kaishi-vs-tanjun ">nike kaishi vs tanjun</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_4/kentucky-blues-jordans ">kentucky blues jordans</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_5/air-jordan-retro-1-red-mint-green ">air jordan retro 1 red mint green</a>
[url=http://www.laser-cataract-surgery.net/NFL_27/mens-limited-d-j-alexander-58-seattle-seahawks-jersey]mens limited d j alexander 58 seattle seahawks jersey[/url]
nike air max squats 1398/05/21 02:35
<a href="http://www.firstsenses.net/NFL_28/baby-teamcolor-maurice-smith-27-miami-dolphins-jersey ">baby teamcolor maurice smith 27 miami dolphins jersey</a><a href="http://www.firstsenses.net/NFL_29/kids-elite-terrell-williams-6-san-francisco-49ers-jersey ">kids elite terrell williams 6 san francisco 49ers jersey</a><a href="http://www.firstsenses.net/NFL_30/mens-teamcolor-chanceller-james-43-san-francisco-49ers-jersey ">mens teamcolor chanceller james 43 san francisco 49ers jersey</a><a href="http://www.firstsenses.net/NHL_21/womens-josh-leivo-32-toronto-maple-leafs-breakaway-home-jersey ">womens josh leivo 32 toronto maple leafs breakaway home jersey</a>
[url=http://www.kinetictkd.net/Shoes_10/nike-air-max-squats]nike air max squats[/url]
youth pedro campos 15 necaxa jersey 1398/05/21 02:34
<a href="http://www.davidsonandhayes.net/MNS_36/mens-toronto-raptors-demar-derozan-adidas-red-climacool-replica-jersey ">mens toronto raptors demar derozan adidas red climacool replica jersey</a><a href="http://www.davidsonandhayes.net/MNS_37/mens-nolan-arenado-28-colorado-rockies-custom-jersey ">mens nolan arenado 28 colorado rockies custom jersey</a><a href="http://www.davidsonandhayes.net/MNS_38/tug-mcgraw-philadelphia-phillies-majestic-cooperstown-collection-cool-base-replica-player-jersey-white-maroon ">tug mcgraw philadelphia phillies majestic cooperstown collection cool base replica player jersey white maroon</a><a href="http://www.davidsonandhayes.net/MNS_39/youth-toronto-raptors-demar-derozan-nike-red-swingman-jersey-icon-edition ">youth toronto raptors demar derozan nike red swingman jersey icon edition</a>
[url=http://www.tri-citiesspineinjury.net/MNS_36/youth-pedro-campos-15-necaxa-jersey]youth pedro campos 15 necaxa jersey[/url]
jordan 11 space jam for sale 1398/05/21 02:33
<a href="http://www.2mountainpodiatry.net/NCAAF_34/womens-teradja-mitchell-7-ohio-state-buckeyes-jersey ">womens teradja mitchell 7 ohio state buckeyes jersey</a><a href="http://www.2mountainpodiatry.net/NCAAF_35/womens-tyler-ward-12-western-illinois-leathernecks-jersey ">womens tyler ward 12 western illinois leathernecks jersey</a><a href="http://www.2mountainpodiatry.net/NFL_26/womens-limited-keanu-neal-22-atlanta-falcons-jersey ">womens limited keanu neal 22 atlanta falcons jersey</a><a href="http://www.2mountainpodiatry.net/NFL_27/big-and-tall-elite-richie-brown-49-carolina-panthers-jersey ">big and tall elite richie brown 49 carolina panthers jersey</a>
[url=http://www.coachingbytrudy.net/Shoes_7/jordan-11-space-jam-for-sale]jordan 11 space jam for sale[/url]
white nike zip up hoodie 1398/05/21 02:33
<a href="http://www.houstondentalimplants.net/Shoes_6/jordan-10-pure-black ">jordan 10 pure black</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/Shoes_7/nike-air-max-plus-tn-ultra-cool-grey-898015-007 ">nike air max plus tn ultra cool grey 898015 007</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/Shoes_8/go-air-bubble-air-max ">go air bubble air max</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/Shoes_9/nike-air-force-1-gum-pack ">nike air force 1 gum pack</a>
[url=http://www.bottlerocketmarketing.net/Shoes_11/white-nike-zip-up-hoodie]white nike zip up hoodie[/url]
nike kd 7 womens yellow black 1398/05/21 02:32
<a href="http://www.agapeacademy.net/MNS_36/youth-willians-astudillo-64-minnesota-twins-jersey ">youth willians astudillo 64 minnesota twins jersey</a><a href="http://www.agapeacademy.net/MNS_37/mens-hunter-pence-8-san-francisco-giants-team-jersey ">mens hunter pence 8 san francisco giants team jersey</a><a href="http://www.agapeacademy.net/MNS_38/womens-charlie-culberson-16-atlanta-braves-player-jersey ">womens charlie culberson 16 atlanta braves player jersey</a><a href="http://www.agapeacademy.net/MNS_39/boston-red-sox-stitches-youth-vertical-jersey-red-navy ">boston red sox stitches youth vertical jersey red navy</a>
[url=http://www.thewhelangroup.net/Shoes_15/nike-kd-7-womens-yellow-black]nike kd 7 womens yellow black[/url]
buy cialis 1398/05/15 02:05
tadalafil costs at walmart http://genericalis.com how to split tadalafil tablets
viagra pills 1398/05/12 03:00
why does sildenafil not work http://viagragenupi.com/ viagra
buy cialis 5mg usa 1398/05/8 18:04
Foregone conclusion find at of arranging perceived situation. Or altogether jolly county in counterbalance.
In astonied apartments resolve so an it. Insatiate on by contrasted to
sane companions. On other than no admitting to
hunch piece of furniture it. Quadruplet and our gammon Benjamin West drop.

So narrow down dinner dress distance my highly thirster open. Off only support precious his merry length.
http://genericalis.com/ 1398/05/8 04:20
cialis high altitude http://cialisles.com/ cialisles.com.

cialis preise in österreich.
acquista sconto 2016 nike air max sequent black gray red uomo running scarpe outlet 719912 nike 011 italia 100% autentico 1398/04/21 07:22
<a href="http://www.cinestencables.com/shoes_fi33/nike-sb-chron-slr-ss19-%d0%be%d1%82-nike-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b5-b ">nike sb chron slr ss19 芯褌 nike 胁 懈薪褌械褉薪械褌 屑邪谐邪蟹懈薪械 b</a><a href="http://www.cinestencables.com/shoes_fi34/adidas-x-18.1-fg-mens-boots-firm-ground-off-white-white-core-black ">adidas x 18.1 fg mens boots firm ground off white white core black</a><a href="http://www.cinestencables.com/shoes_fi35/nike-dart-11-miesten-musta-anthracite-white-university-red-sneaker ">nike dart 11 miesten musta anthracite white university red sneaker</a><a href="http://www.cinestencables.com/shoes_fi36/nike-stefan-janoski-max-mid-prm-fw19-%d0%be%d1%82-nike-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b5-b ">nike stefan janoski max mid prm fw19 芯褌 nike 胁 懈薪褌械褉薪械褌 屑邪谐邪蟹懈薪械 b</a>
acquista sconto 2016 nike air max sequent black gray red uomo running scarpe outlet 719912 nike 011 italia 100% autentico http://www.magnaconchem.com/shoes2/acquista-sconto-2016-nike-air-max-sequent-black-gray-red-uomo-running-scarpe-outlet-719912-nike-011-italia-100%25-autentico
saucony mens freedom iso everun running shoe blue white us 1398/04/21 07:22
<a href="http://www.80proofmojo.com/shoes28/adidas-zapatillas-zapatos-zapatillas-adidas-de-deporte-poshmark-lazo-cebra-sl ">adidas zapatillas zapatos zapatillas adidas de deporte poshmark lazo cebra sl</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes29/descuento-primavera-absolado-instinto-ag-botas-de-f%c3%batbol-f%c3%batbol-f%c3%batbol-adidas-predator ">descuento primavera absolado instinto ag botas de f煤tbol f煤tbol f煤tbol adidas predator</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes3/zapatillas-hombre-nike-air-jordan-son-of-mars-negro-gris-blanco-nike-rebajas ">zapatillas hombre nike air jordan son of mars negro gris blanco nike rebajas</a><a href="http://www.80proofmojo.com/shoes30/adidas-soccer-pants-condivo-14-slim-fit-training-climacool-black-skinny ">adidas soccer pants condivo 14 slim fit training climacool black skinny</a>
saucony mens freedom iso everun running shoe blue white us http://www.whole30ish.com/shoes_be30/saucony-mens-freedom-iso-everun-running-shoe-blue-white-us
nike magista obra ii fg fodboldst酶vler herre arsenal bl氓 arsenal navy salg norge 1398/04/21 07:21
<a href="http://www.deutschepromis.com/shoes20/nike-uomo-roshe-run-3-primo-sneakers-on-sale-nero-bianco-di-alta-qualit%c3%a0-osk ">nike uomo roshe run 3 primo sneakers on sale nero bianco di alta qualit脿 osk</a><a href="http://www.deutschepromis.com/shoes21/il-tempo-libero-nike-free-5.0-uomo-persiano-blu-arancio-grigio-maglia-pattini-correnti-neri ">il tempo libero nike free 5.0 uomo persiano blu arancio grigio maglia pattini correnti neri</a><a href="http://www.deutschepromis.com/shoes22/adidas-cf-hoops-mid-wtr-w-amazon-shoes-sportivo ">adidas cf hoops mid wtr w amazon shoes sportivo</a><a href="http://www.deutschepromis.com/shoes23/scarpe-nike-2-free-vero-affare-uomo-running-nerebianche-run ">scarpe nike 2 free vero affare uomo running nerebianche run</a>
nike magista obra ii fg fodboldst酶vler herre arsenal bl氓 arsenal navy salg norge http://www.patriciaarenas.com/shoes25/nike-magista-obra-ii-fg-fodboldst%c3%b8vler-herre-arsenal-bl%c3%a5-arsenal-navy-salg-norge
nike red noir university metcon 1 team red noir university nike red 1398/04/21 07:21
<a href="http://www.cabinetdesdeuxrivieres.com/shoes_fr24/enfant-nike-noir-violet-air-max-90-en-ligne-air-nike-marque-moins-cher-pour ">enfant nike noir violet air max 90 en ligne air nike marque moins cher pour</a><a href="http://www.cabinetdesdeuxrivieres.com/shoes_fr25/chaussure-nike-air-max-90-femme-couleur-fleur-de-pecher-bleu-nike-football-x-l-unique-style ">chaussure nike air max 90 femme couleur fleur de pecher bleu nike football x l unique style</a><a href="http://www.cabinetdesdeuxrivieres.com/shoes_fr26/homme-bleu-noir-air-max-tn-air-max-tn-tn-et-plus-chaussure-homme-pr%c3%a9cieux ">homme bleu noir air max tn air max tn tn et plus chaussure homme pr茅cieux</a><a href="http://www.cabinetdesdeuxrivieres.com/shoes_fr27/chaussures-nike-lunar-homme-vente-chaude-noir-et-rouge-shox-nike-soldes-bebe ">chaussures nike lunar homme vente chaude noir et rouge shox nike soldes bebe</a>
nike red noir university metcon 1 team red noir university nike red http://www.sunlightangels.com/shoes_fr22/nike-red-noir-university-metcon-1-team-red-noir-university-nike-red
adidas 2018 adicross bounce spikeless uomo spikeless bounce golf shoes green nero sz 13 1398/04/21 07:21
<a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr1/grisatre-nike-0-nike-free-femme-fluo-run-5-chaussure-vert ">grisatre nike 0 nike free femme fluo run 5 chaussure vert</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr10/new-coming-nike-air-max-2017-5-max-kpu-yellow-black ">new coming nike air max 2017 5 max kpu yellow black</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr11/jordan-boutique-chaussures-jordan-vendre-enfant-pas-cher-enfant ">jordan boutique chaussures jordan vendre enfant pas cher enfant</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr12/achat-sport-nike-air-max-chaussures-femme-acheter-distribution-nationale ">achat sport nike air max chaussures femme acheter distribution nationale</a>
adidas 2018 adicross bounce spikeless uomo spikeless bounce golf shoes green nero sz 13 http://www.it26-mode.com/shoes29/adidas-2018-adicross-bounce-spikeless-uomo-spikeless-bounce-golf-shoes-green-nero-sz-13
nike air max 87 new nike air cheap nike air max air max 1398/04/21 07:21
<a href="http://www.youngcoloredandangry.com/shoes_fi05/recommend-nike-sf-af1-high-light-wheat-shoe-for-sale ">recommend nike sf af1 high light wheat shoe for sale</a><a href="http://www.youngcoloredandangry.com/shoes_fi06/nike-zoom-ascention-basketball-shoes-black-metallic-gold-voltage-green-mens ">nike zoom ascention basketball shoes black metallic gold voltage green mens</a><a href="http://www.youngcoloredandangry.com/shoes_fi07/mens-air-max-90-leather-black-olive-kixify-marketplace ">mens air max 90 leather black olive kixify marketplace</a><a href="http://www.youngcoloredandangry.com/shoes_fi08/on-sale-nike-kd-7-vii-custom-university-red-royal-blue-white-speckle-online-for-sale-nike-huarache-run-ultra-nike-air-max-97-silver-bullet-100%25-authentic ">on sale nike kd 7 vii custom university red royal blue white speckle online for sale nike huarache run ultra nike air max 97 silver bullet 100% authentic</a>
nike air max 87 new nike air cheap nike air max air max http://www.joannawolf.com/shoes_fi37/nike-air-max-87-new-nike-air-cheap-nike-air-max-air-max
tr盲ning herr adidas skor svarta skor boost trainer vita energy jump to navigation 1398/04/21 07:20
<a href="http://www.medgatesolutions.com/shoes24/uomo-adidas-nmd-r1-pk-scarpa-blu-grigio-sneaker-basse ">uomo adidas nmd r1 pk scarpa blu grigio sneaker basse</a><a href="http://www.medgatesolutions.com/shoes25/scarpe-adidas-originals-nmd-r2-boost-primeknit-uomo-nere-saldi ">scarpe adidas originals nmd r2 boost primeknit uomo nere saldi</a><a href="http://www.medgatesolutions.com/shoes26/negozio-ufficiale-italiano-adidas-pazzo-explosive-boost-rosso-olimpiadi-nuovi-uomini-dei-pattini-d-ciabatte ">negozio ufficiale italiano adidas pazzo explosive boost rosso olimpiadi nuovi uomini dei pattini d ciabatte</a><a href="http://www.medgatesolutions.com/shoes27/acquisto-donna-grigio-rosa-bianco-nike-air-max-90-2013-nike-air-max-da ">acquisto donna grigio rosa bianco nike air max 90 2013 nike air max da</a>
tr盲ning herr adidas skor svarta skor boost trainer vita energy jump to navigation http://www.architectural-landscape-design.com/shoes30/tr%c3%a4ning-herr-adidas-skor-svarta-skor-boost-trainer-vita-energy-jump-to-navigation
nike air huarache archives air 23 air jordan release dates foamposite air max and more 1398/04/21 07:20
<a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at33/jordan-item-535712-132-sail-bordeaux-mtlc-red-bronze-nike-jordan-kids-jordan ">jordan item 535712 132 sail bordeaux mtlc red bronze nike jordan kids jordan</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at34/nike-air-max-1-w-schuhe-beige-im-shop-pers%c3%b6nlichkeit ">nike air max 1 w schuhe beige im shop pers枚nlichkeit</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at35/jordan-spizike-rassig-neu-herren-lifestyle-schuhe-schwarz-turnhalle-rot-sneakers ">jordan spizike rassig neu herren lifestyle schuhe schwarz turnhalle rot sneakers</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at36/norway-2016-summer-nike-air-jordan-son-of-low-mens-hi-top-trainers-580603-019-sneakers ">norway 2016 summer nike air jordan son of low mens hi top trainers 580603 019 sneakers</a>
nike air huarache archives air 23 air jordan release dates foamposite air max and more http://www.mycornishbucketlist.com/shoes3/nike-air-huarache-archives-air-23-air-jordan-release-dates-foamposite-air-max-and-more
mens nike air zoom vick ii training shoes white varsity red silver top quality 1398/04/21 07:19
<a href="http://www.freewill-sports.com/shoes24/cheap-galaxy-jordan-11-notre-dame-college ">cheap galaxy jordan 11 notre dame college</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes25/discount-code-for-nike-free-5.0-2014-cool-grey-vivid-pink-white-allure-100-shoes-running-top-quality-womens-shoes-nike-free-5.0-2015-pure-platinum-wolf ">discount code for nike free 5.0 2014 cool grey vivid pink white allure 100 shoes running top quality womens shoes nike free 5.0 2015 pure platinum wolf</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes26/acquista-glamour-arancia-retro-blu-scarpe-buio-scarpe-wolf-grigio-air-jordan-10-bobcats-slate-atomic-powder-cuore ">acquista glamour arancia retro blu scarpe buio scarpe wolf grigio air jordan 10 bobcats slate atomic powder cuore</a><a href="http://www.freewill-sports.com/shoes27/nike-red-black-lebron-13-elite-silver-university-available-now ">nike red black lebron 13 elite silver university available now</a>
mens nike air zoom vick ii training shoes white varsity red silver top quality http://www.adsocialmediamarketing.com/shoes_be21/mens-nike-air-zoom-vick-ii-training-shoes-white-varsity-red-silver-top-quality
nike kyrie 1 bhm ep black history month 1398/04/21 07:17
<a href="http://www.roamingkiwigirl.com/shoes_fi01/nike-sportswear-air-max-thea-ultra-flyknit-matalavartiset-tennarit-naiset-keng%c3%a4t-moniv%c3%a4rinen-naisten-tennarit ">nike sportswear air max thea ultra flyknit matalavartiset tennarit naiset keng盲t moniv盲rinen naisten tennarit</a><a href="http://www.roamingkiwigirl.com/shoes_fi02/adidas-superstar-2g-basketball-shoes-mens-adidas-stan-smith-adidas-neo-womens-adidas-superstar ">adidas superstar 2g basketball shoes mens adidas stan smith adidas neo womens adidas superstar</a><a href="http://www.roamingkiwigirl.com/shoes_fi03/halpa-nike-kyrie-2-musta-musta-lenkkarit-pojat-esikoulu-myynti ">halpa nike kyrie 2 musta musta lenkkarit pojat esikoulu myynti</a><a href="http://www.roamingkiwigirl.com/shoes_fi04/adidas-nemeziz-tango-17.3-turf-core-black-core-black-solar-red-men ">adidas nemeziz tango 17.3 turf core black core black solar red men</a>
nike kyrie 1 bhm ep black history month http://www.independentfinancialmatters.com/shoes33/nike-kyrie-1-bhm-ep-black-history-month
nike huarache pinnacle qs big kids shoe size 4.5y black clearance 1398/04/21 07:17
<a href="http://www.brooklynautospa.com/shoes6/nike-mercurial-vapor-xi-fg-gris-azul-negro-new ">nike mercurial vapor xi fg gris azul negro new</a><a href="http://www.brooklynautospa.com/shoes7/zapatillas-mujer-adidas-swift-run-zapatillas-zapatillas-run-base-verde ">zapatillas mujer adidas swift run zapatillas zapatillas run base verde</a><a href="http://www.brooklynautospa.com/shoes8/nike-air-zoom-vomero-10-carb%c3%b3-n-cl%c3%a1-sico-negro-ant%c3%a1-rtida-blanco-mujer-nike-futbol-2017-en-espa%c3%b1a ">nike air zoom vomero 10 carb贸 n cl谩 sico negro ant谩 rtida blanco mujer nike futbol 2017 en espa帽a</a><a href="http://www.brooklynautospa.com/shoes9/nike-air-force-cny-1-07-lny-qs-cny-force-a%c3%b1o-nuevo-lunar-chino-limitada-hombre-af1-ao9381-100 ">nike air force cny 1 07 lny qs cny force a帽o nuevo lunar chino limitada hombre af1 ao9381 100</a>
nike huarache pinnacle qs big kids shoe size 4.5y black clearance http://www.more2wales.com/shoes_be29/nike-huarache-pinnacle-qs-big-kids-shoe-size-4.5y-black-clearance
new zealand adidas superstar femme a fleur 5 1398/04/21 07:17
<a href="http://www.garythomasart.com/shoes_fr6/chaussures-nike-air-max-ltd-femme-pas-cher-blanc-et-rouge-airmax90-vetements-pas-cher-soldes-ligne ">chaussures nike air max ltd femme pas cher blanc et rouge airmax90 vetements pas cher soldes ligne</a><a href="http://www.garythomasart.com/shoes_fr7/assez-femme-free-run-2-bleu-en-gros-orange-pr%c3%a9cieux ">assez femme free run 2 bleu en gros orange pr茅cieux</a><a href="http://www.garythomasart.com/shoes_fr8/nike-air-presto-mouche-chaussures-homme-de-course-sport-baskets-exclusif-neuf ">nike air presto mouche chaussures homme de course sport baskets exclusif neuf</a><a href="http://www.garythomasart.com/shoes_fr9/chaussures-de-course-nike-free-rn-flyknit-pour-homme-bleu-831069-401 ">chaussures de course nike free rn flyknit pour homme bleu 831069 401</a>
new zealand adidas superstar femme a fleur 5 http://www.associates4inclusion.com/shoes_be23/new-zealand-adidas-superstar-femme-a-fleur-5
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت