تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان

اسلایدر

شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
طایفه نویرعالی یکی از معدود طوایف مهم و عشیره ای ایل بزرگ دلفان به شمار می رود، که از گذشته و تا ازمنه نزدیک در مسیر کوچ–ییلاق یا ایلاخ گرمسیر – دلفان تا ترهان روزگار گذرانده و از این رهگذر صفحاتی از تاریخ این کهن زیست را به خود اختصاص داده است.این طایفه کوچرو، در زمستان در کوهدشت و ترهان و سیمره بوده اند و در تابستان به نویرآباد و تا حوالی الوند می رفتند در زمستان به مناطق گرمسیری می آمدند و در پناه کوهها و در میان سنگها که به آن (زمگه= زمستانگاه) می گفتند زندگی می کردند و در تابستان به مناطق خوش آب و هوای نویرآباد کوچ می کردند. راهی را که از ترهان به طرف نویرآباد می رفتند به نویرعالی راه معروف بود و هنوز آثار آن باقی است. شواهد نشان می دهد که برخی از شخصیتهای سرشناس این طایفه در چگونگی وضعیت اجتمایی ترهان و دلفان نیز تاثیر گذار بوده اند. 

شی از تحقیق حاضر حاصل زحمت و تلاش دو تن از دانشجویان گرامی امیرمنصوری،یعنی آقای حاجی عباس همت پور و خانم مستانه علیمرادی نویرعالی است که به عنوان پژوهشی در – رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان – در دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت ارائه شده است، و با اصلاحاتی در نگارش و وقایع به سمع نظر خوانندگان محترم می رسد.
بنابر روایت بزرگان و راویان منطقه؛ نویرعالی و میروه‌گ (میروه‌گ یا میربگ نیز یکی از طوایف بزرگ ایل دلفان به شمار می رود و به عبارتی دیگر نویرعالی جزئی از طایفه میروه‌گ می باشد که در گذر زمان از هم جدا شده اند) دو برادر بودند که نامهای محلی آنها نویره و میره بوده است نویره یا همان نویرعالی مردی شرور و بدنبال اسب و تفنگ و کوه بوده ولی میره یا همان میروه‌گ مردی متفکر و دارای سیاست بوده است. بنابر روایت بزرگان طایفه، از لحاظ آمار پراکندگی جمعیت، میروه‌گ را به هیکل گاوی تشبیه کرده اند و نویرعالی سفیدی روی پیشانی گاو است.
وقتی که این دو برادر از هم جدا می شوند نویرعالی اراضی متصل به کوه را می برد و میروه‌گ اراضی دشت را تصرف می کند. بعدها بین این دو برادر اختلافاتی شروع می شود و تا نسل های بعد از آنها ادامه داشته است.
روایت شده است که نویرعالی دارای فرزندانی بوده است که بعد از مرگش جانشین او بوده اند. از لحاظ زاد و ولد نویرعالی اندک بوده اند ولی میروه‌گ از این لحاظ تعداد آنها بیشتر بوده است.
طایفه دیگریکه در همجواری طایفه نویرعالی روزگار می گذرانده به طایفه بیژنن یا بیژن وند معروف است. این طایفه نیز در گذشته در مسیر کوچ ترهان و دلفان روزگار گذرانده اند، و هم اکنون اهم آنان در منطقه شیروان چرداول و مشرف به سرزمین سرترهان اسکان گزیده اند.از این میان مردی شرور و زورگو در طایفه بیژنن زندگی می کرد که پلنگی بیژنن نام داشته است. که این مرد هرکجا که می رفت باج می گرفت و خودش را شریک مردم می دانست و نصف اموال آنها را برای خودش می برد. مردم آن منطقه از دست پلنگی در آسایش نبودند تا اینکه یک روز یکی از فرزندان نویرعالی در نویرآباد فعلی که قدیم به آن نیز نویرانی آباد یا (دِماویزهDoemaweeza) نیز می گفتند، در گردنه ای که به طرف بابا برزک Baba berzekمی رود پلنگی را می بیند و به او می گوید که امروز، روز مرگت است پس آماده مبارزه شو با گرز و سپر به جان هم می افتند و سرانجام پسر نویرعالی پلنگی را از پای در می آورد مردم که می بینند پلنگی کشته شده است هر کدام بطرفش سنگی پرت می کنند و انبوهی از سنگ بر روی جنازه درست می شود که به آن در اصطلاح محلی و لکی (چول پلنگی کوشیا) می گویند.
طایفه پلنگی بر آن هستند که انتقام پلنگی را بگیرند ولی هر بار موفق نمی شوند. تا اینکه پس از گذشت زمانی نویرعالی از دنیا می رود و فرزندانش در مرگ پدر، سوگواری می کنند و اسبی را سیاه پوش می کنند که به آن کوُتل می گفتند و هفت دسته ساز و دهُل چمری در مرگ نویرعالی می نوازند. طایفه بیژنن از فرصت استفاده می کنند و می بینند که فرزندان در مراسم سوگواری پدر هستند به گله های گوسفند آنها حمله می کنند و آنها را می برند یکی از چوپانان فرار می کند و با داد و فریاد همه را خبردار می کند. فرزند بزرگ نویرعالی سوار بر همان اسبی که آن را سیاه پوش کرده اند می شود و به تعقیب می رود و پس از درگیری با افراد مسلح طایفه بیژنن گله ها را پس می گیرد و باز می گردد و به مردم و برادرانش می گوید اکنون وقت شادی است پس سازهای چمری را به ساز عروسی تبدیل کنید و طبل شادی بزنید. به همین خاطر و از این پس بوده است که به نویرعالی، هُنی Hoeni می گویند.
مذهب این طایفه دین اسلام و پیرو آیین اهل حق می باشند. در گذشته تا ازمنه نزدیک هدایت و خط مشی رهبری امور کل طایفه (= قیتول و رعیت) را بزرگان نویرعالی یعنی خاندان آقا محمد بر عهده داشتند.این طایفه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی شامل؛
تیره های: آقا محمد، همه وند، کاو کاو، بختیار، پشم، مرخورزار، حسن گاری، باله، آله، ده پهلدون، سهل علی، هوز بهمن، مرای، شای جون، خلیفه و هوز آبش(مشعشعی) می باشند. و در تمام استان، حتی اگر یک خانه باشد پراکنده شده اند ولی می توان گفت که بیشتر در این مناطق ساکن هستند؛
منطقه نورآباد- هاشم آباد یا (گچینه)- دُم قلمه- سبزه خانی- اشرف آباد – یک رزگی بهمن- سراب هوسیون- چیا حسین- حاجی آباد.در منطقه ترهان نیز در روستاهای سولاوه- خسروآباد- چاه سرده خیارون- میشنان- عالین آوا- داود رشید- شیخ احمد- کمره- هفت چشمه- تنگ قلعه- زنگنه- و در کوهدشت کنونی یا قیتول سابق ساکن هستند. از این میان می توان به شجره بزرگان نویرعالی یعنی هوز آقامحمد، بنا به گفته های شیوای شیرمحمدخان از نوادگان امام قلی خان، اشاره کرد که از لحاظ مردم شناسی در خور نگرش است:
بخی ← آقامحمد ← شامل؛ یوسف خان، رشیدخان، چراغ خان، سبزعلی خان، متی خان، فتح اله خان. و از این میان یوسف خان یکم فرزند آقامحمد داماد خاندان غضنفری دارای دو پسر به نامهای رضاقلی (از طرف دولت قاجار به درجه سرتیپی می رسد) و امام قلی بوده است.
یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی بماند پر کاهی در میان بادها
از بزرگان این طایفه که به پاکی و پاکدامنی معروف بوده است به یوسف خان امیر بهادُر سرتیپ نیا فرزند رضاقلی می توان اشاره کرد، که در زمان خود رهبری طایفه و ایل را بر عهده داشته است. همچنین از فرزندان امام قلی نیز می توان به امام قلی معروف به عزیزی اشاره کرد که نه تنها درمیان طایفه نقش آفرین بوده بلکه در حیطه تنبور نوازی از هنرمندان بزرگ کشور به شمار آمده است. و از دیگر کسانی که در این طایفه صاحب نام بوده است و هنوز از او یاد می کنند می توان به کرمی یاغی معروف اشاره کرد.

آداب و رسوم طایفه
مردان این طایفه لباسی سرتاپا، یعنی تا زانو می پوشیدند که به آن (ستره) می گفتند که لباسی بود رنگارنگ و اکثریت مردان این طایفه دارای سبیل بودند که در قدیم به آن نیز (شارب) می گفتند. زنان این طایفه نیز بر سر خود لچک یا همان گولونی می گفتند و جلیغه ای می پوشیدند که با پولهای آن زمان تزئین شده بود و زیور آلاتی هم چون پابند- مِل بند- دست بند خود را با آن آراسته می کردند. اما علت داشتن سبیل را این می دانستند که شاه مردان حضرت علی را دارای سبیل می دانستند و خود را پیرو آیین علی یعنی اهل حق می دانستند. آیین اهل حق سبیل را نشانۀ مردانگی می دانستند و حاضر بودند سر بر تنشان نباشد ولی یک مو از سبیل آنها بی جهت کم نشود.
مردان این طایفه شب ها را به قصه گویی یا همان (پارچا) گویی می نشستند و حتی بعضی مواقع یک پارچا تا دو تا سه شب ادامه داشت.عده ای نیز به شاهنامه گویی می پرداختند و عده ای نیز کلام می گفتند؛
کلام همان (نوختهایی) بود که بزرگان معتقد بودند که مردی بنام خان الماس (از بزرگان آیین اهل حق) که چندین سال پیش زنده بوده است پیش بینی کرده، که باید اتفاق بیفتد. وقتی که (نُوخت ها) را می سرودند عده ای هو یا علی سر می دادند و یا علی، یا علی می گفتند و از این جملات که جانم علی- سرَم فدای علی.
پیروان آیین اهل حق و مردان این طایفه نذر می کردند. نذرشان گوسفند- یا بز- یا گاو بود. بدین صورت که وقتی سر گوسفند را می بریدند زیر چانه گوسفند گودالی می کندند و خون و بقول خودشان اجزاییکه نباید پخته شود را در آن می ریختند و تمام گوشت گوسفند را در یک دیگ بزرگ می ریختند و وقتی که خوب پخته می شد یک نفر که سید بود آن هم گوشت را از استخوان جدا می کرد و هنگام جُدا کردن دُعا می کردند و وقتی که آماده خوردن می شد هفت قسمت یا سهم می گذاشتند و یک نفر جلو سید می ایستاد که یک کلاه بر سر و یک پارچه سبز بر کمر می بست تا به سید کمک کند تمام گوشت را در یک ظرف بزرگ بنام سطل می ریختند و یک درب یا همان (تک) روی آن می گذاشتند فقط یک گوشه را باز می گذاشت و با دست برای هر یک از اعضاء خانواده سهم می گذاشت اما چرا کاملاً روی سطل را باز نمی گذاشت می گفتند تا برکت داشته باشد.
یکی دیگر از آئینی که در میان این طایفه رواج داشت اعتقاد به حسابگری یا همان حساب (شَله) بود که در میان طایفه عده ای از این امر برخوردار بودند. از دیگر آئین و سنت های قدیمی این طایفه می توان به جشن یاران اشاره کرد که هفت شبانه روز بود که در اول چله زمستان برگزار می شد و می گفتند عیدکه یاران، یا وه‌ره یا وارون. به اعتقاد آنها حتماً در این هفت شب باران یا برف می بارد. اما این هفت شب اسامی خاص خود را داشتند که عبارت است از:
شب اول: شب نیت یا شب مردگان است.
شب دوم: شیر قوطی است که غذا باید با برنج و گوشت و روغن حیوانی باشد.
شب سوم: شب پادشاه، که غذا باید برنج همراه با گوشت خروس یا همان (کلشیر) باشد.
شب چهارم: کامریجان، که باید برنج خالی و یک رنگ باشد.
شب پنجم: پیر موسی است که برنج یا هرچه باشد.
شب ششم: قلم زرین است برنج با هر چه درست کنید.
شب هفتم: که‌مچه لیس است که غذا باید گردهgerda یا همان کولیره باشد. با این وصف هفت شبانه جشن یاران به پایان می رسد.
یکی دیگر از آئین و روسم این طایفه مراسمات عزاداری و سوگ است، وقتی که کسی از آنها فوت می کرد زنان مویه کنان مور می آوردند و در وصف متوفی با توجه به موقعیت اجتمایی که داشته، اگر مرد بود او را با اسب و تفنگ و جوانمردی و دلاوری می سرودند. و برایش گیس یا (همان گیسوان) می بریدند و دور دست حلقه می کردند و صورت خود را می خراشیدند. و اگر زن بود او را به پاکدامنی و مهمانداری می ستودند. زنان و مردان این طایفه سیاه می پوشیدند و حتی تکه ای دوار یا همان سیاه چادر به گردن می آویختند.هفت دسته ساز و دهُل می آوردند و چمری بنوازند. چمری یا آهنگ عزا و غم یک وعده هنگام سحر بود که به آن سحری می گفتند و یک وعده هنگام غروب آفتاب.و به این ترتیب تا یک سال خنده و شادی از زندگی آنان رخت بر می بست.
از دیگر مراسمات طایفه نویرعالی برپایی آیین چل سرو یا چهل سرود است که بیشتر هنگام مسافرت یا کار خیر از آن استفاده می کردند، و در میان ادبیات فولکلور لکی اشعار مختص به خود و حکم فال را داشته است. بدین گونه که عده ای دور هم جمع می شدند و هر کدام نیمه نخست مصراع اول بیت را تلفظ می کردند و تا آخرین مصرع که بیت چهلم بودو ختم فال و نتیجه کار را بیان می کردند و باید که بدین گونه دیکلمه و معنی می شد؛


خُدا لِم شُکریِ رسیم وه مطلو               دلم ساکت بی ژَ پژاره شو
شُو مونگی خاصه و شرَط خوُشت بو             سُوزه بالا برز و لا کشِت بو
کُور گن گن بای بوینه هُوماری                     وه لا دوس مچمِ و سَرِ سواری
تُوشتیر مقالن هامه لاتَو               هخُدا بِستمَ و جا پاتَ وه
هر کل کلت بی باو تا کِلت کَم                   و باوان مَچی دَس وه مِلت کَم

 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
brdEvosy 1397/03/6 01:31
viagra sale online <a href="https://aluixnetwork.com/#">cheapset viagra</a> viagra purchase [url=https://aluixnetwork.com/#]generic viagra[/url]
brxtyday 1397/03/6 00:33
generic viagra india <a href="https://movietrailershd.org/#">online generic viagra</a> buy viagra overnight [url=https://movietrailershd.org/#]buy generic viagra[/url]
vbfglymn 1397/03/4 07:08
buy viagra australia <a href="https://mo-basta.org/#">cheap viagra online</a> viagra sildenafil citrate [url=https://mo-basta.org/#]buy real viagra online[/url]
brgwrisy 1397/03/3 16:58
viagra canada no prescription <a href="https://susamsokagim.com/#">viagra</a> brand viagra buy [url=https://susamsokagim.com/#]viagra without a doctor prescription canada[/url]
nubruist 1397/03/3 08:36
viagra story <a href="https://bitcapblog.com/#">buy generic viagra</a> viagra jelly [url=https://bitcapblog.com/#]п»їcanadian viagra[/url]
pamEvosy 1397/03/3 00:33
name brand viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">cheapset viagra</a> buy generic viagra [url=https://aluixnetwork.com/#]viagra online[/url]
becBrime 1397/03/2 20:52
buy cheap viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">buy viagra online</a> order viagra online [url=https://holidayrentallorgues.com/#]online viagra[/url]
Jnqtyday 1397/03/2 10:00
online generic viagra <a href="https://movietrailershd.org/#">viagra online</a> buying viagra [url=https://movietrailershd.org/#]online generic viagra[/url]
bdfglymn 1397/03/1 21:06
online paydayloans <a href=https://ttsitworldwide.com/>quick loan</a> payday loads,direct payday loans <a href=https://phpbbcommunities.net/>paydayloans</a> easy online payday advance, installment loans monthly payments <a href=https://flashovky.net/>loan</a> online approval loans
btvwrisy 1397/03/1 16:21
viagra pfizer online http://loviagraosn.com/ - generic viagra viagra online buy,viagra online without prescription http://setviagraeja.com/ - п»їviagra tablets for sale buy viagra meds online, cheapest viagra http://newviagrakfv.com/ - viagra buy viagra canadian pharmacy
vrcOvali 1397/03/1 11:18
A post marketing clinical study showed that the Novirin formula decreased symptoms of a herpes infection. | There are ways to <a href="http://cialisserfher.com/#">buy cialis</a> being it is discounted and it treats your medical condition These programs also employ counseling, art therapy, and music therapy.,In some cases your symptoms may seem vague or harmless. prices are available from pharmacies online for when you <a href=http://cialisserfher.com/#>cheap generic cialis</a> from trusted pharmacies online One is a blood test and the other is by characteristic symptoms and signs, and the correlation between those two methods is far from perfect., Neonatal herpes symptoms appear during the first month of life and, if left untreated, can cause long-term damage to a baby's health. http://cialisserfher.com/ I had been to Costa Rica around 10 times before and not sure I want to go back.
bsddtyday 1397/03/1 03:48
do you need a prescription for cialis <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis soft tabs</a> cialis online no prescription,purchase cialis <a href=http://hopcialisraj.com/>cheapest cialis</a> purchase cialis, buy cheap cialis <a href=http://gocialisgjb.com/>purchase cialis</a> cialis daily
brdEvert 1397/02/31 08:17
Nausea or vomiting is particularly significant when the onset is sudden and after mid-pregnancy. Major pharmacies compete on prices for <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cheap cialis</a> , check bargain deals available online.. If you need to improve one's health or recover from a serious disorder learn how to treat yourself and your loved ones safely at home.,Residential fungal growth and incidence of acute respiratory illness during the first two years of life. интереснее.Successful treatment is available when you <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy online cialis</a> from an online pharmacy? People delay going to the hospital, waiting hours sometimes before they seek help for what is a life-and-death emergency., Reliance on any information provided is solely at your own risk. http://cialisgretkjss.com/ I had several mammograms but during a bout of bronchitis found a lump in my right breast had a mastectomy when I was 71 am now 85 there were no symptomsOh noes!
Vrdwrisy 1397/02/31 03:12
This is based on a September 2012 survey, the first time we asked people to think only about their online health activities in the past 12 months. Many people feel that buying <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra online generic</a> | Report this content as offensive or unsuitable comment id 52778 I want to thank you all for letting me know that I am not alone, something I have felt for over 30 years.,Mold Help Store Go to the Mold Help Store to see all the products that are available to help in dealing with mold exposure such as mold testing kits, air purifiers, detox supplements, and Dr. There are several ways to buy http://viagranerrds.com/# - order viagra . Intravenous carmustine may cause bone marrow impairment, which results in decreased production of blood cells a condition called myelosuppression., In: Rothman KJ, Greenland S, eds. http://viagranerrds.com/ So, for example, cut down as much as you can on alcohol and stimulants, such as coffee.
baaflange 1397/02/30 23:00
payday loans 1 hour <a href="https://applygoleader.com/">online payday loan</a> fast auto payday loans <a href="https://applygoleader.com/">online loans</a>
bbxtyday 1397/02/30 22:21
The main airway to the lungs known as the windpipe or trachea branches into smaller airways called bronchi which branch several more times as they travel to the deeper parts of the lung. Getting your medications from pharmacies with <a href="http://viagrafolec.com/#">generic viagra online</a> pills here are sold below whole I have a 6 week old son and hes been on Enfamil Premium since about 3 weeks old.,Speech-language pathologist or speech therapist: a healthcare provider who specializes in the treatment of communication and swallowing problems. Score big savings when you <a href=http://viagrafolec.com/#>buy viagra</a> ! If the symptom is not focal, does it radiate to a specific area of the body?, Gilman Bio Contact Us Free Consultation Search for: Call us toll free at: 888 252-0048 Read our blog, too. http://viagrafolec.com/ Millions of people in the United States get the flu each year.
cbrEvert 1397/02/29 05:03
Ovulation tests came positive for a few days like usual and than went away. You know the price of <a href="http://cialisgretkjss.com/#">online cialis</a> after you compare online offerings Excito-neurotoxicity is the medical term used to describe an over electrified brain, the phenomenon in which brain neurons are actually electrified on an hourly basis because of the excessive electrical voltage flowing through the brain.,Psychiatric Quarterly 70 4 : 333—46. . | Getting the real deal at <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy online cialis</a> today. Because these events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to vaccine exposure., Help prevent bacterial infections, which are common in children with sickle cell disease Treatments that may be needed to manage complications of sickle cell anemia include: Dialysis or kidney transplant for kidney disease Counseling for psychological complications Gallbladder removal in people with gallstone disease Hip replacement for avascular necrosis of the hip Surgery for eye problems Treatment for overuse or abuse of narcotic pain medicines Wound care for leg ulcers Bone marrow or stem cell transplants can cure sickle cell anemia, but this treatment is not an option for most people. http://cialisgretkjss.com/ Get the latest health, fitness, anti-aging, and nutrition news, plus special offers, insights and more from Health.
bynwrisy 1397/02/29 00:16
One way to tell is to look for signs like tender breasts, fatigue, and nausea all of which can show up within weeks after conception. My wife is wondering if <a href="http://viagranerrds.com/#">generic viagra online</a> to treat your condition He spits up constantly not just right after he eats.,This is what is known as rebound pressure, and it is a sign that doctors use when making a diagnosis. Where can I buy discounted http://viagranerrds.com/# - viagra buy and save more money Richardson is board certified by the American Board of Obstetrics and Gynecology., Post-thrombotic syndrome is caused when damage to the veins results in venous hypertension—or higher than normal blood pressure in the veins. http://viagranerrds.com/ They help keep the urethra closed so urine doesn't leak before you're ready to go to the bathroom.
bsfglymn 1397/02/28 09:07
need money now <a href="https://greencheckngo.com/">online loans</a> parent loan <a href=https://greencheckngo.com/>payday loans</a>
muxPreom 1397/02/28 09:06
no faxing payday loan <a href="https://applygopayday.com/">online loans</a> short term loan <a href=https://applygopayday.com/>instant loan payday</a>
bdfwrisy 1397/02/28 02:28
loan rates <a href="https://leaderapply.com/">no fax fast european payday loans</a> no credit check payday loan https://leaderapply.com/ - payday loans online
bspOvali 1397/02/27 18:15
cialis brand http://buycialls.com/ cheap cialis <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
nsselomma 1397/02/27 03:27
tadalafil tablets http://qenericcialls.com/ non prescription cialis <a href="http://qenericcialls.com/#">http://qenericcialls.com/</a>
dbgtyday 1397/02/27 00:47
buy viagra soft http://viaqraonllne.com/ brand generic viagra <a href="http://viaqraonllne.com/#">http://viaqraonllne.com/</a>
vaqFluix 1397/02/26 22:57
viagra soft http://buyvlaqra.com/ buy brand name viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
vsxaberb 1397/02/26 16:43
order viagra http://qenericviaqra.com/ discount viagra online <a href="http://qenericviaqra.com/#">http://qenericviaqra.com/</a>
fdhtyday 1397/02/25 15:07
over the counter viagra https://susamsokagim.com/ viagra review <a href="https://susamsokagim.com/#">https://susamsokagim.com/</a>
bymFluix 1397/02/25 06:57
low price viagra https://movietrailershd.org/ buy viagra professional <a href="https://movietrailershd.org/#">https://movietrailershd.org/</a>
ngffiela 1397/02/25 02:06
viagra sale https://mo-basta.org/ viagra soft tabs <a href=https://mo-basta.org/#>https://mo-basta.org/</a>
nniaberb 1397/02/24 22:36
buy viagra internet https://bitcapblog.com/ viagra erections <a href="https://bitcapblog.com/#">https://bitcapblog.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت