تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان

اسلایدر

شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
طایفه نویرعالی یکی از معدود طوایف مهم و عشیره ای ایل بزرگ دلفان به شمار می رود، که از گذشته و تا ازمنه نزدیک در مسیر کوچ–ییلاق یا ایلاخ گرمسیر – دلفان تا ترهان روزگار گذرانده و از این رهگذر صفحاتی از تاریخ این کهن زیست را به خود اختصاص داده است.این طایفه کوچرو، در زمستان در کوهدشت و ترهان و سیمره بوده اند و در تابستان به نویرآباد و تا حوالی الوند می رفتند در زمستان به مناطق گرمسیری می آمدند و در پناه کوهها و در میان سنگها که به آن (زمگه= زمستانگاه) می گفتند زندگی می کردند و در تابستان به مناطق خوش آب و هوای نویرآباد کوچ می کردند. راهی را که از ترهان به طرف نویرآباد می رفتند به نویرعالی راه معروف بود و هنوز آثار آن باقی است. شواهد نشان می دهد که برخی از شخصیتهای سرشناس این طایفه در چگونگی وضعیت اجتمایی ترهان و دلفان نیز تاثیر گذار بوده اند. 

شی از تحقیق حاضر حاصل زحمت و تلاش دو تن از دانشجویان گرامی امیرمنصوری،یعنی آقای حاجی عباس همت پور و خانم مستانه علیمرادی نویرعالی است که به عنوان پژوهشی در – رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان – در دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت ارائه شده است، و با اصلاحاتی در نگارش و وقایع به سمع نظر خوانندگان محترم می رسد.
بنابر روایت بزرگان و راویان منطقه؛ نویرعالی و میروه‌گ (میروه‌گ یا میربگ نیز یکی از طوایف بزرگ ایل دلفان به شمار می رود و به عبارتی دیگر نویرعالی جزئی از طایفه میروه‌گ می باشد که در گذر زمان از هم جدا شده اند) دو برادر بودند که نامهای محلی آنها نویره و میره بوده است نویره یا همان نویرعالی مردی شرور و بدنبال اسب و تفنگ و کوه بوده ولی میره یا همان میروه‌گ مردی متفکر و دارای سیاست بوده است. بنابر روایت بزرگان طایفه، از لحاظ آمار پراکندگی جمعیت، میروه‌گ را به هیکل گاوی تشبیه کرده اند و نویرعالی سفیدی روی پیشانی گاو است.
وقتی که این دو برادر از هم جدا می شوند نویرعالی اراضی متصل به کوه را می برد و میروه‌گ اراضی دشت را تصرف می کند. بعدها بین این دو برادر اختلافاتی شروع می شود و تا نسل های بعد از آنها ادامه داشته است.
روایت شده است که نویرعالی دارای فرزندانی بوده است که بعد از مرگش جانشین او بوده اند. از لحاظ زاد و ولد نویرعالی اندک بوده اند ولی میروه‌گ از این لحاظ تعداد آنها بیشتر بوده است.
طایفه دیگریکه در همجواری طایفه نویرعالی روزگار می گذرانده به طایفه بیژنن یا بیژن وند معروف است. این طایفه نیز در گذشته در مسیر کوچ ترهان و دلفان روزگار گذرانده اند، و هم اکنون اهم آنان در منطقه شیروان چرداول و مشرف به سرزمین سرترهان اسکان گزیده اند.از این میان مردی شرور و زورگو در طایفه بیژنن زندگی می کرد که پلنگی بیژنن نام داشته است. که این مرد هرکجا که می رفت باج می گرفت و خودش را شریک مردم می دانست و نصف اموال آنها را برای خودش می برد. مردم آن منطقه از دست پلنگی در آسایش نبودند تا اینکه یک روز یکی از فرزندان نویرعالی در نویرآباد فعلی که قدیم به آن نیز نویرانی آباد یا (دِماویزهDoemaweeza) نیز می گفتند، در گردنه ای که به طرف بابا برزک Baba berzekمی رود پلنگی را می بیند و به او می گوید که امروز، روز مرگت است پس آماده مبارزه شو با گرز و سپر به جان هم می افتند و سرانجام پسر نویرعالی پلنگی را از پای در می آورد مردم که می بینند پلنگی کشته شده است هر کدام بطرفش سنگی پرت می کنند و انبوهی از سنگ بر روی جنازه درست می شود که به آن در اصطلاح محلی و لکی (چول پلنگی کوشیا) می گویند.
طایفه پلنگی بر آن هستند که انتقام پلنگی را بگیرند ولی هر بار موفق نمی شوند. تا اینکه پس از گذشت زمانی نویرعالی از دنیا می رود و فرزندانش در مرگ پدر، سوگواری می کنند و اسبی را سیاه پوش می کنند که به آن کوُتل می گفتند و هفت دسته ساز و دهُل چمری در مرگ نویرعالی می نوازند. طایفه بیژنن از فرصت استفاده می کنند و می بینند که فرزندان در مراسم سوگواری پدر هستند به گله های گوسفند آنها حمله می کنند و آنها را می برند یکی از چوپانان فرار می کند و با داد و فریاد همه را خبردار می کند. فرزند بزرگ نویرعالی سوار بر همان اسبی که آن را سیاه پوش کرده اند می شود و به تعقیب می رود و پس از درگیری با افراد مسلح طایفه بیژنن گله ها را پس می گیرد و باز می گردد و به مردم و برادرانش می گوید اکنون وقت شادی است پس سازهای چمری را به ساز عروسی تبدیل کنید و طبل شادی بزنید. به همین خاطر و از این پس بوده است که به نویرعالی، هُنی Hoeni می گویند.
مذهب این طایفه دین اسلام و پیرو آیین اهل حق می باشند. در گذشته تا ازمنه نزدیک هدایت و خط مشی رهبری امور کل طایفه (= قیتول و رعیت) را بزرگان نویرعالی یعنی خاندان آقا محمد بر عهده داشتند.این طایفه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی شامل؛
تیره های: آقا محمد، همه وند، کاو کاو، بختیار، پشم، مرخورزار، حسن گاری، باله، آله، ده پهلدون، سهل علی، هوز بهمن، مرای، شای جون، خلیفه و هوز آبش(مشعشعی) می باشند. و در تمام استان، حتی اگر یک خانه باشد پراکنده شده اند ولی می توان گفت که بیشتر در این مناطق ساکن هستند؛
منطقه نورآباد- هاشم آباد یا (گچینه)- دُم قلمه- سبزه خانی- اشرف آباد – یک رزگی بهمن- سراب هوسیون- چیا حسین- حاجی آباد.در منطقه ترهان نیز در روستاهای سولاوه- خسروآباد- چاه سرده خیارون- میشنان- عالین آوا- داود رشید- شیخ احمد- کمره- هفت چشمه- تنگ قلعه- زنگنه- و در کوهدشت کنونی یا قیتول سابق ساکن هستند. از این میان می توان به شجره بزرگان نویرعالی یعنی هوز آقامحمد، بنا به گفته های شیوای شیرمحمدخان از نوادگان امام قلی خان، اشاره کرد که از لحاظ مردم شناسی در خور نگرش است:
بخی ← آقامحمد ← شامل؛ یوسف خان، رشیدخان، چراغ خان، سبزعلی خان، متی خان، فتح اله خان. و از این میان یوسف خان یکم فرزند آقامحمد داماد خاندان غضنفری دارای دو پسر به نامهای رضاقلی (از طرف دولت قاجار به درجه سرتیپی می رسد) و امام قلی بوده است.
یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی بماند پر کاهی در میان بادها
از بزرگان این طایفه که به پاکی و پاکدامنی معروف بوده است به یوسف خان امیر بهادُر سرتیپ نیا فرزند رضاقلی می توان اشاره کرد، که در زمان خود رهبری طایفه و ایل را بر عهده داشته است. همچنین از فرزندان امام قلی نیز می توان به امام قلی معروف به عزیزی اشاره کرد که نه تنها درمیان طایفه نقش آفرین بوده بلکه در حیطه تنبور نوازی از هنرمندان بزرگ کشور به شمار آمده است. و از دیگر کسانی که در این طایفه صاحب نام بوده است و هنوز از او یاد می کنند می توان به کرمی یاغی معروف اشاره کرد.

آداب و رسوم طایفه
مردان این طایفه لباسی سرتاپا، یعنی تا زانو می پوشیدند که به آن (ستره) می گفتند که لباسی بود رنگارنگ و اکثریت مردان این طایفه دارای سبیل بودند که در قدیم به آن نیز (شارب) می گفتند. زنان این طایفه نیز بر سر خود لچک یا همان گولونی می گفتند و جلیغه ای می پوشیدند که با پولهای آن زمان تزئین شده بود و زیور آلاتی هم چون پابند- مِل بند- دست بند خود را با آن آراسته می کردند. اما علت داشتن سبیل را این می دانستند که شاه مردان حضرت علی را دارای سبیل می دانستند و خود را پیرو آیین علی یعنی اهل حق می دانستند. آیین اهل حق سبیل را نشانۀ مردانگی می دانستند و حاضر بودند سر بر تنشان نباشد ولی یک مو از سبیل آنها بی جهت کم نشود.
مردان این طایفه شب ها را به قصه گویی یا همان (پارچا) گویی می نشستند و حتی بعضی مواقع یک پارچا تا دو تا سه شب ادامه داشت.عده ای نیز به شاهنامه گویی می پرداختند و عده ای نیز کلام می گفتند؛
کلام همان (نوختهایی) بود که بزرگان معتقد بودند که مردی بنام خان الماس (از بزرگان آیین اهل حق) که چندین سال پیش زنده بوده است پیش بینی کرده، که باید اتفاق بیفتد. وقتی که (نُوخت ها) را می سرودند عده ای هو یا علی سر می دادند و یا علی، یا علی می گفتند و از این جملات که جانم علی- سرَم فدای علی.
پیروان آیین اهل حق و مردان این طایفه نذر می کردند. نذرشان گوسفند- یا بز- یا گاو بود. بدین صورت که وقتی سر گوسفند را می بریدند زیر چانه گوسفند گودالی می کندند و خون و بقول خودشان اجزاییکه نباید پخته شود را در آن می ریختند و تمام گوشت گوسفند را در یک دیگ بزرگ می ریختند و وقتی که خوب پخته می شد یک نفر که سید بود آن هم گوشت را از استخوان جدا می کرد و هنگام جُدا کردن دُعا می کردند و وقتی که آماده خوردن می شد هفت قسمت یا سهم می گذاشتند و یک نفر جلو سید می ایستاد که یک کلاه بر سر و یک پارچه سبز بر کمر می بست تا به سید کمک کند تمام گوشت را در یک ظرف بزرگ بنام سطل می ریختند و یک درب یا همان (تک) روی آن می گذاشتند فقط یک گوشه را باز می گذاشت و با دست برای هر یک از اعضاء خانواده سهم می گذاشت اما چرا کاملاً روی سطل را باز نمی گذاشت می گفتند تا برکت داشته باشد.
یکی دیگر از آئینی که در میان این طایفه رواج داشت اعتقاد به حسابگری یا همان حساب (شَله) بود که در میان طایفه عده ای از این امر برخوردار بودند. از دیگر آئین و سنت های قدیمی این طایفه می توان به جشن یاران اشاره کرد که هفت شبانه روز بود که در اول چله زمستان برگزار می شد و می گفتند عیدکه یاران، یا وه‌ره یا وارون. به اعتقاد آنها حتماً در این هفت شب باران یا برف می بارد. اما این هفت شب اسامی خاص خود را داشتند که عبارت است از:
شب اول: شب نیت یا شب مردگان است.
شب دوم: شیر قوطی است که غذا باید با برنج و گوشت و روغن حیوانی باشد.
شب سوم: شب پادشاه، که غذا باید برنج همراه با گوشت خروس یا همان (کلشیر) باشد.
شب چهارم: کامریجان، که باید برنج خالی و یک رنگ باشد.
شب پنجم: پیر موسی است که برنج یا هرچه باشد.
شب ششم: قلم زرین است برنج با هر چه درست کنید.
شب هفتم: که‌مچه لیس است که غذا باید گردهgerda یا همان کولیره باشد. با این وصف هفت شبانه جشن یاران به پایان می رسد.
یکی دیگر از آئین و روسم این طایفه مراسمات عزاداری و سوگ است، وقتی که کسی از آنها فوت می کرد زنان مویه کنان مور می آوردند و در وصف متوفی با توجه به موقعیت اجتمایی که داشته، اگر مرد بود او را با اسب و تفنگ و جوانمردی و دلاوری می سرودند. و برایش گیس یا (همان گیسوان) می بریدند و دور دست حلقه می کردند و صورت خود را می خراشیدند. و اگر زن بود او را به پاکدامنی و مهمانداری می ستودند. زنان و مردان این طایفه سیاه می پوشیدند و حتی تکه ای دوار یا همان سیاه چادر به گردن می آویختند.هفت دسته ساز و دهُل می آوردند و چمری بنوازند. چمری یا آهنگ عزا و غم یک وعده هنگام سحر بود که به آن سحری می گفتند و یک وعده هنگام غروب آفتاب.و به این ترتیب تا یک سال خنده و شادی از زندگی آنان رخت بر می بست.
از دیگر مراسمات طایفه نویرعالی برپایی آیین چل سرو یا چهل سرود است که بیشتر هنگام مسافرت یا کار خیر از آن استفاده می کردند، و در میان ادبیات فولکلور لکی اشعار مختص به خود و حکم فال را داشته است. بدین گونه که عده ای دور هم جمع می شدند و هر کدام نیمه نخست مصراع اول بیت را تلفظ می کردند و تا آخرین مصرع که بیت چهلم بودو ختم فال و نتیجه کار را بیان می کردند و باید که بدین گونه دیکلمه و معنی می شد؛


خُدا لِم شُکریِ رسیم وه مطلو               دلم ساکت بی ژَ پژاره شو
شُو مونگی خاصه و شرَط خوُشت بو             سُوزه بالا برز و لا کشِت بو
کُور گن گن بای بوینه هُوماری                     وه لا دوس مچمِ و سَرِ سواری
تُوشتیر مقالن هامه لاتَو               هخُدا بِستمَ و جا پاتَ وه
هر کل کلت بی باو تا کِلت کَم                   و باوان مَچی دَس وه مِلت کَم

 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
basen Tabletten zum abnehmen 1397/07/20 03:29
Nice answers in return of this matter with firm arguments and explaining everything concerning that.
diätpillen test 1397/07/18 17:15
I visited many sites except the audio quality for audio songs
existing at this site is genuinely excellent.
nike air force 1 high top white mens 1397/06/31 06:03
<a href="http://www.chalet-imperial.com/6/brazuca-texture ">brazuca texture</a><a href="http://www.chalet-imperial.com/7/nike-cortez-varsity-maize-nike-cortez-varsity-maize ">nike cortez varsity maize nike cortez varsity maize</a><a href="http://www.chalet-imperial.com/8/vans-skate-snake-red-vans-sk8-hi-reissue-snake-leather-chili-pepper ">vans skate snake red vans sk8 hi reissue snake leather chili pepper</a><a href="http://www.chalet-imperial.com/9/nike-sb-dunk-high-blue-denim ">nike sb dunk high blue denim</a>
[url=http://www.oitoronto.com/8/nike-air-force-1-high-top-white-mens]nike air force 1 high top white mens[/url]
adidas zx flux black gold adidas zx flux shoes black adidas us 1397/06/31 06:02
<a href="http://www.dixpointquinze.com/28/cheap-foamposite-air-max ">cheap foamposite air max</a><a href="http://www.dixpointquinze.com/29/buy-mens-nike-shox-tl1-shoes-orange ">buy mens nike shox tl1 shoes orange</a><a href="http://www.dixpointquinze.com/3/nike-hyperdunk-2014-green-sky-blue ">nike hyperdunk 2014 green sky blue</a><a href="http://www.dixpointquinze.com/30/nike-air-max-tennis-shoes ">nike air max tennis shoes</a>
[url=http://www.mastodia.com/37/adidas-zx-flux-black-gold-adidas-zx-flux-shoes-black-adidas-us]adidas zx flux black gold adidas zx flux shoes black adidas us[/url]
mens salomon xt hornet gold red 1397/06/31 06:02
<a href="http://www.maxima-graphics.com/28/nike-maharam-terminator-pack ">nike maharam terminator pack</a><a href="http://www.maxima-graphics.com/29/clear-and-invisible-nike-air-force-2-espo ">clear and invisible nike air force 2 espo</a><a href="http://www.maxima-graphics.com/3/upcoming-nike-dunk-high-gs-colorways ">upcoming nike dunk high gs colorways</a><a href="http://www.maxima-graphics.com/30/air-jordan-ultra-fly-red-grey ">air jordan ultra fly red grey</a>
[url=http://www.allegiantphoenixfactoring.com/20/mens-salomon-xt-hornet-gold-red]mens salomon xt hornet gold red[/url]
nike laufschuh roshe flyknit black white dark grey 1397/06/31 06:01
<a href="http://www.indianheadmassagecourses.com/31/womens-nike-free-3.0-black-gold ">womens nike free 3.0 black gold</a><a href="http://www.indianheadmassagecourses.com/32/nike-air-force-1-mid-flax-for-sale ">nike air force 1 mid flax for sale</a><a href="http://www.indianheadmassagecourses.com/33/nike-sf-af1-duffle-bag-special-forces-air-force-1 ">nike sf af1 duffle bag special forces air force 1</a><a href="http://www.indianheadmassagecourses.com/34/converse-pro-leather-canvas-spring-2012 ">converse pro leather canvas spring 2012</a>
[url=http://www.rightwins.com/9/nike-laufschuh-roshe-flyknit-black-white-dark-grey]nike laufschuh roshe flyknit black white dark grey[/url]
adidas neo campus black 1397/06/31 06:01
<a href="http://www.waterbillrefunds.com/20/air-max-i-bhm-on-feet-kd-7-bhm-on-feet ">air max i bhm on feet kd 7 bhm on feet</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/21/used-jordan-shoes-4-sale ">used jordan shoes 4 sale</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/22/nike-free-socfly-finish-line ">nike free socfly finish line</a><a href="http://www.waterbillrefunds.com/23/nike-free-run-2-gold-black ">nike free run 2 gold black</a>
[url=http://www.febcompanies.com/4/adidas-neo-campus-black]adidas neo campus black[/url]
air max 1 animal pack for sale 1397/06/31 06:01
<a href="http://www.simpleweightlossideas.com/28/womens-nike-flyknit-lunar-3-green-pink ">womens nike flyknit lunar 3 green pink</a><a href="http://www.simpleweightlossideas.com/29/air-jordan-1-high-strap-black-white ">air jordan 1 high strap black white</a><a href="http://www.simpleweightlossideas.com/3/nike-mercurial-superfly-limited-edition-nike-what-the-mercurial-official-release-information-complex ">nike mercurial superfly limited edition nike what the mercurial official release information complex</a><a href="http://www.simpleweightlossideas.com/30/womens-asics-gel-hyper-33-yellow-grey ">womens asics gel hyper 33 yellow grey</a>
[url=http://www.harte-hankslogistics.com/23/air-max-1-animal-pack-for-sale]air max 1 animal pack for sale[/url]
nike air max green and gold 1397/06/31 06:00
<a href="http://www.compartim.com/24/mens-salomon-fell-raiser-green-red ">mens salomon fell raiser green red</a><a href="http://www.compartim.com/25/buty-nike-air-max-90-leather-all-white ">buty nike air max 90 leather all white</a><a href="http://www.compartim.com/26/nike-air-max-plus-euro ">nike air max plus euro</a><a href="http://www.compartim.com/27/salomon-fellraiser-womens-fell-running-shoes-yellow-blue-purple-368896 ">salomon fellraiser womens fell running shoes yellow blue purple 368896</a>
[url=http://www.makeyourkidgreat.com/40/nike-air-max-green-and-gold]nike air max green and gold[/url]
Basic Feeding Guide For Dogs 1397/06/1 21:50
You may feed your dog one or two times a day.
chocolat 1397/05/24 23:40
Thank you for every other informative blog. The place else could I am getting that type of info written in such an ideal means?
I have a mission that I'm simply now running on, and I've been on the glance out for such info.
buy viagra with paypal 1397/05/23 11:32
walmart pharmacy price for viagra
cheap viagra tablets uk
bula viagra 50mg
bent 1397/05/20 18:28
Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I'm
inspired! Very helpful info specifically the final part :) I maintain such
info a lot. I was seeking this particular info for a very lengthy time.
Thank you and good luck.
bvxleale 1397/05/14 00:22
female viagra pill <a href="http://holidayrentallorgues.com/">generic viagra online</a> buy cheap viagra online <a href=http://holidayrentallorgues.com/>viagra</a>
bdcsusiA 1397/05/13 19:30
viagra overnight <a href="http://viagenericahecv.com/">online pharmacy viagra</a> generic viagra online pharmacy <a href=http://viagenericahecv.com/>purchase viagra</a>
byhHoore 1397/05/13 12:09
best price viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">sildenafil 100 mg</a> alternative viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra order</a>
bvhbEnny 1397/05/13 09:38
viagra on line <a href="http://www.aluixnetwork.com/">buy online viagra</a> generic viagra sildenafil <a href=http://www.aluixnetwork.com/>natural viagra</a>
bfcapene 1397/05/13 03:35
online pharmacy viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">sildenafil over the counter</a> lowest viagra price <a href="http://www.movietrailershd.org/">cheapest viagra</a>
bfcTouck 1397/05/12 20:25
generic viagra cheap <a href="http://viagraazmhj.com/">sildenafil citrate generic</a> over the counter viagra <a href=http://viagraazmhj.com/>buy viagra</a>
btgmetle 1397/05/12 11:26
cash 1 payday loans <a href=https://365cashknd.org/>advance cash payday loan</a> advance cash payday loan <a href=https://loankbt.org/>payday advance loans</a> no fax no teletrack payday loans
ngvleale 1397/05/11 04:37
cialis canada <a href="http://cialiscials.com/#">cialis tadalafil</a> no prescription cialis <a href=http://cialiscials.com/#>cialis online no prescription</a>
bnxsusiA 1397/05/11 02:55
The most likely reason for this is that women do not produce an egg ovulate as regularly while they are breast-feeding, and oestrogen levels remain stable. debt consolidation companies <a href="https://cashena.org/">payday advance online</a> More information and resources can be found at: US Centers for Disease Control and PreventionFLU. 1 hour payday loan <a href=https://cashena.org/>cash advance usa</a> Therefore, those with Type 1 diabetes are unable to produce insulin, which causes an increase in blood sugar. site: https://cashena.org/
jndbEnny 1397/05/10 13:38
cialis canada <a href="http://cialisckajrhd.com/#">tadalafil online</a> cialis 10mg <a href=http://cialisckajrhd.com/#>tadalafil dosage</a>
nbyTouck 1397/05/9 23:03
Learn MoreRobert Mohr, M. car title loans <a href="https://loanseks.org/">payday loans</a> A complex cascade of chemical reactions involving these clotting factors quickly occurs next to a cut. actual payday loan lender <a href=https://loanseks.org/>payday loan</a> Higher THC levels may mean a greater risk for addiction if users are regularly exposing themselves to high doses. https://loanseks.org/
hdfslugh 1397/05/9 18:27
online pharmacy viagra <a href="http://viagraoahvfn.com/#">online pharmacy viagra</a> purchase viagra online <a href=http://viagraoahvfn.com/#>viagra pills</a>
nfccloro 1397/05/9 17:18
cialis without a prescription <a href="https://forumdemulheres.com/#">order cialis</a> do you need a prescription for cialis <a href=https://forumdemulheres.com/#>cialis brand</a>
nybmetle 1397/05/9 12:04
viagra generic <a href="http://viagravkash.com/#">buy viagra</a> viagra <a href=http://viagravkash.com/#>sildenafil generic</a>
nfvleale 1397/05/8 05:59
viagra sales <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">viagra samples</a> generic viagra rx <a href=http://holidayrentallorgues.com/#>natural viagra</a>
nfvbEnny 1397/05/7 12:02
women viagra <a href="http://www.aluixnetwork.com/#">viagra online without prescription</a> buy viagra pills <a href=http://www.aluixnetwork.com/#>natural viagra</a>
nsfsusiA 1397/05/6 21:33
viagra overnight <a href="http://www.bitcapblog.com/#">viagra no prescription</a> viagra coupons <a href=http://www.bitcapblog.com/#>natural viagra</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت