تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان

اسلایدر

شناختی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی طایفه نویرعالی دلفان و ترهان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
طایفه نویرعالی یکی از معدود طوایف مهم و عشیره ای ایل بزرگ دلفان به شمار می رود، که از گذشته و تا ازمنه نزدیک در مسیر کوچ–ییلاق یا ایلاخ گرمسیر – دلفان تا ترهان روزگار گذرانده و از این رهگذر صفحاتی از تاریخ این کهن زیست را به خود اختصاص داده است.این طایفه کوچرو، در زمستان در کوهدشت و ترهان و سیمره بوده اند و در تابستان به نویرآباد و تا حوالی الوند می رفتند در زمستان به مناطق گرمسیری می آمدند و در پناه کوهها و در میان سنگها که به آن (زمگه= زمستانگاه) می گفتند زندگی می کردند و در تابستان به مناطق خوش آب و هوای نویرآباد کوچ می کردند. راهی را که از ترهان به طرف نویرآباد می رفتند به نویرعالی راه معروف بود و هنوز آثار آن باقی است. شواهد نشان می دهد که برخی از شخصیتهای سرشناس این طایفه در چگونگی وضعیت اجتمایی ترهان و دلفان نیز تاثیر گذار بوده اند. 

شی از تحقیق حاضر حاصل زحمت و تلاش دو تن از دانشجویان گرامی امیرمنصوری،یعنی آقای حاجی عباس همت پور و خانم مستانه علیمرادی نویرعالی است که به عنوان پژوهشی در – رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان – در دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت ارائه شده است، و با اصلاحاتی در نگارش و وقایع به سمع نظر خوانندگان محترم می رسد.
بنابر روایت بزرگان و راویان منطقه؛ نویرعالی و میروه‌گ (میروه‌گ یا میربگ نیز یکی از طوایف بزرگ ایل دلفان به شمار می رود و به عبارتی دیگر نویرعالی جزئی از طایفه میروه‌گ می باشد که در گذر زمان از هم جدا شده اند) دو برادر بودند که نامهای محلی آنها نویره و میره بوده است نویره یا همان نویرعالی مردی شرور و بدنبال اسب و تفنگ و کوه بوده ولی میره یا همان میروه‌گ مردی متفکر و دارای سیاست بوده است. بنابر روایت بزرگان طایفه، از لحاظ آمار پراکندگی جمعیت، میروه‌گ را به هیکل گاوی تشبیه کرده اند و نویرعالی سفیدی روی پیشانی گاو است.
وقتی که این دو برادر از هم جدا می شوند نویرعالی اراضی متصل به کوه را می برد و میروه‌گ اراضی دشت را تصرف می کند. بعدها بین این دو برادر اختلافاتی شروع می شود و تا نسل های بعد از آنها ادامه داشته است.
روایت شده است که نویرعالی دارای فرزندانی بوده است که بعد از مرگش جانشین او بوده اند. از لحاظ زاد و ولد نویرعالی اندک بوده اند ولی میروه‌گ از این لحاظ تعداد آنها بیشتر بوده است.
طایفه دیگریکه در همجواری طایفه نویرعالی روزگار می گذرانده به طایفه بیژنن یا بیژن وند معروف است. این طایفه نیز در گذشته در مسیر کوچ ترهان و دلفان روزگار گذرانده اند، و هم اکنون اهم آنان در منطقه شیروان چرداول و مشرف به سرزمین سرترهان اسکان گزیده اند.از این میان مردی شرور و زورگو در طایفه بیژنن زندگی می کرد که پلنگی بیژنن نام داشته است. که این مرد هرکجا که می رفت باج می گرفت و خودش را شریک مردم می دانست و نصف اموال آنها را برای خودش می برد. مردم آن منطقه از دست پلنگی در آسایش نبودند تا اینکه یک روز یکی از فرزندان نویرعالی در نویرآباد فعلی که قدیم به آن نیز نویرانی آباد یا (دِماویزهDoemaweeza) نیز می گفتند، در گردنه ای که به طرف بابا برزک Baba berzekمی رود پلنگی را می بیند و به او می گوید که امروز، روز مرگت است پس آماده مبارزه شو با گرز و سپر به جان هم می افتند و سرانجام پسر نویرعالی پلنگی را از پای در می آورد مردم که می بینند پلنگی کشته شده است هر کدام بطرفش سنگی پرت می کنند و انبوهی از سنگ بر روی جنازه درست می شود که به آن در اصطلاح محلی و لکی (چول پلنگی کوشیا) می گویند.
طایفه پلنگی بر آن هستند که انتقام پلنگی را بگیرند ولی هر بار موفق نمی شوند. تا اینکه پس از گذشت زمانی نویرعالی از دنیا می رود و فرزندانش در مرگ پدر، سوگواری می کنند و اسبی را سیاه پوش می کنند که به آن کوُتل می گفتند و هفت دسته ساز و دهُل چمری در مرگ نویرعالی می نوازند. طایفه بیژنن از فرصت استفاده می کنند و می بینند که فرزندان در مراسم سوگواری پدر هستند به گله های گوسفند آنها حمله می کنند و آنها را می برند یکی از چوپانان فرار می کند و با داد و فریاد همه را خبردار می کند. فرزند بزرگ نویرعالی سوار بر همان اسبی که آن را سیاه پوش کرده اند می شود و به تعقیب می رود و پس از درگیری با افراد مسلح طایفه بیژنن گله ها را پس می گیرد و باز می گردد و به مردم و برادرانش می گوید اکنون وقت شادی است پس سازهای چمری را به ساز عروسی تبدیل کنید و طبل شادی بزنید. به همین خاطر و از این پس بوده است که به نویرعالی، هُنی Hoeni می گویند.
مذهب این طایفه دین اسلام و پیرو آیین اهل حق می باشند. در گذشته تا ازمنه نزدیک هدایت و خط مشی رهبری امور کل طایفه (= قیتول و رعیت) را بزرگان نویرعالی یعنی خاندان آقا محمد بر عهده داشتند.این طایفه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی شامل؛
تیره های: آقا محمد، همه وند، کاو کاو، بختیار، پشم، مرخورزار، حسن گاری، باله، آله، ده پهلدون، سهل علی، هوز بهمن، مرای، شای جون، خلیفه و هوز آبش(مشعشعی) می باشند. و در تمام استان، حتی اگر یک خانه باشد پراکنده شده اند ولی می توان گفت که بیشتر در این مناطق ساکن هستند؛
منطقه نورآباد- هاشم آباد یا (گچینه)- دُم قلمه- سبزه خانی- اشرف آباد – یک رزگی بهمن- سراب هوسیون- چیا حسین- حاجی آباد.در منطقه ترهان نیز در روستاهای سولاوه- خسروآباد- چاه سرده خیارون- میشنان- عالین آوا- داود رشید- شیخ احمد- کمره- هفت چشمه- تنگ قلعه- زنگنه- و در کوهدشت کنونی یا قیتول سابق ساکن هستند. از این میان می توان به شجره بزرگان نویرعالی یعنی هوز آقامحمد، بنا به گفته های شیوای شیرمحمدخان از نوادگان امام قلی خان، اشاره کرد که از لحاظ مردم شناسی در خور نگرش است:
بخی ← آقامحمد ← شامل؛ یوسف خان، رشیدخان، چراغ خان، سبزعلی خان، متی خان، فتح اله خان. و از این میان یوسف خان یکم فرزند آقامحمد داماد خاندان غضنفری دارای دو پسر به نامهای رضاقلی (از طرف دولت قاجار به درجه سرتیپی می رسد) و امام قلی بوده است.
یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی بماند پر کاهی در میان بادها
از بزرگان این طایفه که به پاکی و پاکدامنی معروف بوده است به یوسف خان امیر بهادُر سرتیپ نیا فرزند رضاقلی می توان اشاره کرد، که در زمان خود رهبری طایفه و ایل را بر عهده داشته است. همچنین از فرزندان امام قلی نیز می توان به امام قلی معروف به عزیزی اشاره کرد که نه تنها درمیان طایفه نقش آفرین بوده بلکه در حیطه تنبور نوازی از هنرمندان بزرگ کشور به شمار آمده است. و از دیگر کسانی که در این طایفه صاحب نام بوده است و هنوز از او یاد می کنند می توان به کرمی یاغی معروف اشاره کرد.

آداب و رسوم طایفه
مردان این طایفه لباسی سرتاپا، یعنی تا زانو می پوشیدند که به آن (ستره) می گفتند که لباسی بود رنگارنگ و اکثریت مردان این طایفه دارای سبیل بودند که در قدیم به آن نیز (شارب) می گفتند. زنان این طایفه نیز بر سر خود لچک یا همان گولونی می گفتند و جلیغه ای می پوشیدند که با پولهای آن زمان تزئین شده بود و زیور آلاتی هم چون پابند- مِل بند- دست بند خود را با آن آراسته می کردند. اما علت داشتن سبیل را این می دانستند که شاه مردان حضرت علی را دارای سبیل می دانستند و خود را پیرو آیین علی یعنی اهل حق می دانستند. آیین اهل حق سبیل را نشانۀ مردانگی می دانستند و حاضر بودند سر بر تنشان نباشد ولی یک مو از سبیل آنها بی جهت کم نشود.
مردان این طایفه شب ها را به قصه گویی یا همان (پارچا) گویی می نشستند و حتی بعضی مواقع یک پارچا تا دو تا سه شب ادامه داشت.عده ای نیز به شاهنامه گویی می پرداختند و عده ای نیز کلام می گفتند؛
کلام همان (نوختهایی) بود که بزرگان معتقد بودند که مردی بنام خان الماس (از بزرگان آیین اهل حق) که چندین سال پیش زنده بوده است پیش بینی کرده، که باید اتفاق بیفتد. وقتی که (نُوخت ها) را می سرودند عده ای هو یا علی سر می دادند و یا علی، یا علی می گفتند و از این جملات که جانم علی- سرَم فدای علی.
پیروان آیین اهل حق و مردان این طایفه نذر می کردند. نذرشان گوسفند- یا بز- یا گاو بود. بدین صورت که وقتی سر گوسفند را می بریدند زیر چانه گوسفند گودالی می کندند و خون و بقول خودشان اجزاییکه نباید پخته شود را در آن می ریختند و تمام گوشت گوسفند را در یک دیگ بزرگ می ریختند و وقتی که خوب پخته می شد یک نفر که سید بود آن هم گوشت را از استخوان جدا می کرد و هنگام جُدا کردن دُعا می کردند و وقتی که آماده خوردن می شد هفت قسمت یا سهم می گذاشتند و یک نفر جلو سید می ایستاد که یک کلاه بر سر و یک پارچه سبز بر کمر می بست تا به سید کمک کند تمام گوشت را در یک ظرف بزرگ بنام سطل می ریختند و یک درب یا همان (تک) روی آن می گذاشتند فقط یک گوشه را باز می گذاشت و با دست برای هر یک از اعضاء خانواده سهم می گذاشت اما چرا کاملاً روی سطل را باز نمی گذاشت می گفتند تا برکت داشته باشد.
یکی دیگر از آئینی که در میان این طایفه رواج داشت اعتقاد به حسابگری یا همان حساب (شَله) بود که در میان طایفه عده ای از این امر برخوردار بودند. از دیگر آئین و سنت های قدیمی این طایفه می توان به جشن یاران اشاره کرد که هفت شبانه روز بود که در اول چله زمستان برگزار می شد و می گفتند عیدکه یاران، یا وه‌ره یا وارون. به اعتقاد آنها حتماً در این هفت شب باران یا برف می بارد. اما این هفت شب اسامی خاص خود را داشتند که عبارت است از:
شب اول: شب نیت یا شب مردگان است.
شب دوم: شیر قوطی است که غذا باید با برنج و گوشت و روغن حیوانی باشد.
شب سوم: شب پادشاه، که غذا باید برنج همراه با گوشت خروس یا همان (کلشیر) باشد.
شب چهارم: کامریجان، که باید برنج خالی و یک رنگ باشد.
شب پنجم: پیر موسی است که برنج یا هرچه باشد.
شب ششم: قلم زرین است برنج با هر چه درست کنید.
شب هفتم: که‌مچه لیس است که غذا باید گردهgerda یا همان کولیره باشد. با این وصف هفت شبانه جشن یاران به پایان می رسد.
یکی دیگر از آئین و روسم این طایفه مراسمات عزاداری و سوگ است، وقتی که کسی از آنها فوت می کرد زنان مویه کنان مور می آوردند و در وصف متوفی با توجه به موقعیت اجتمایی که داشته، اگر مرد بود او را با اسب و تفنگ و جوانمردی و دلاوری می سرودند. و برایش گیس یا (همان گیسوان) می بریدند و دور دست حلقه می کردند و صورت خود را می خراشیدند. و اگر زن بود او را به پاکدامنی و مهمانداری می ستودند. زنان و مردان این طایفه سیاه می پوشیدند و حتی تکه ای دوار یا همان سیاه چادر به گردن می آویختند.هفت دسته ساز و دهُل می آوردند و چمری بنوازند. چمری یا آهنگ عزا و غم یک وعده هنگام سحر بود که به آن سحری می گفتند و یک وعده هنگام غروب آفتاب.و به این ترتیب تا یک سال خنده و شادی از زندگی آنان رخت بر می بست.
از دیگر مراسمات طایفه نویرعالی برپایی آیین چل سرو یا چهل سرود است که بیشتر هنگام مسافرت یا کار خیر از آن استفاده می کردند، و در میان ادبیات فولکلور لکی اشعار مختص به خود و حکم فال را داشته است. بدین گونه که عده ای دور هم جمع می شدند و هر کدام نیمه نخست مصراع اول بیت را تلفظ می کردند و تا آخرین مصرع که بیت چهلم بودو ختم فال و نتیجه کار را بیان می کردند و باید که بدین گونه دیکلمه و معنی می شد؛


خُدا لِم شُکریِ رسیم وه مطلو               دلم ساکت بی ژَ پژاره شو
شُو مونگی خاصه و شرَط خوُشت بو             سُوزه بالا برز و لا کشِت بو
کُور گن گن بای بوینه هُوماری                     وه لا دوس مچمِ و سَرِ سواری
تُوشتیر مقالن هامه لاتَو               هخُدا بِستمَ و جا پاتَ وه
هر کل کلت بی باو تا کِلت کَم                   و باوان مَچی دَس وه مِلت کَم

 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
asics gel lyte 3 signal orange asics signals a winter release 1397/12/6 03:06
<a href="http://www.plantmedya.com/35/mens-nike-roshe-run-high-grey ">mens nike roshe run high grey</a><a href="http://www.plantmedya.com/36/newborn-baby-nike-cortez ">newborn baby nike cortez</a><a href="http://www.plantmedya.com/37/nike-air-max-1-and-dunk-high-leopard-pack ">nike air max 1 and dunk high leopard pack</a><a href="http://www.plantmedya.com/38/all-type-of-jordan-14-air-jordan-ix-9-retro ">all type of jordan 14 air jordan ix 9 retro</a>
asics gel lyte 3 signal orange asics signals a winter release http://www.crossroadssm.com/9/asics-gel-lyte-3-signal-orange-asics-signals-a-winter-release
under armour charge rc 2 soleplate 1397/12/6 03:06
<a href="http://www.blackdenimpress.com/6/air-jordan-red-6-air-jordan-red-collection ">air jordan red 6 air jordan red collection</a><a href="http://www.blackdenimpress.com/7/jordan-flight-45-high-size-11 ">jordan flight 45 high size 11</a><a href="http://www.blackdenimpress.com/8/nike-hyperdunk-2013-armory-slate ">nike hyperdunk 2013 armory slate</a><a href="http://www.blackdenimpress.com/9/customize-shoes-jordan ">customize shoes jordan</a>
under armour charge rc 2 soleplate http://www.sonnenessenzen.com/39/under-armour-charge-rc-2-soleplate
jordan women shoes n oklahoma 1397/12/6 03:06
<a href="http://www.bulgariaimport.com/13/air-jordan-eclipse-silver-blue ">air jordan eclipse silver blue</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/14/this-jordan-super-fly-2017-draws-inspiration-from-the-air-jordan-11-space-jam-title ">this jordan super fly 2017 draws inspiration from the air jordan 11 space jam title</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/15/femme-air-jordan-13-gs-bleu-blanc-pas-cher ">femme air jordan 13 gs bleu blanc pas cher</a><a href="http://www.bulgariaimport.com/16/air-jordan-retro-8-sale ">air jordan retro 8 sale</a>
jordan women shoes n oklahoma http://www.blindbunnyproductions.com/38/jordan-women-shoes-n-oklahoma
jordan retro 7 grapes for sale 1397/12/6 03:06
<a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/24/air-jordan-14-ferrari-closer-look ">air jordan 14 ferrari closer look</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/25/nike-air-max-shipping-paypal ">nike air max shipping paypal</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/26/womens-air-max-90-hyperfuse-all-yellow ">womens air max 90 hyperfuse all yellow</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/27/air-jordan-retro-7-2012 ">air jordan retro 7 2012</a>
jordan retro 7 grapes for sale http://www.athleticrevolutionsouthwindsor.com/31/jordan-retro-7-grapes-for-sale
nike air max blue and orange 1397/12/5 18:24
<a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_20/55%24-jordans-retro-2013-free-shipping ">55$ jordans retro 2013 free shipping</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_3/nike-hypershift-green-silver ">nike hypershift green silver</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_4/cheap-24-7-air-max-blue-nike-24-7-air-max ">cheap 24 7 air max blue nike 24 7 air max</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_5/nike-shoes-max-air-shoes-online ">nike shoes max air shoes online</a>
nike air max blue and orange http://www.markbowers.net/Shoes_9/nike-air-max-blue-and-orange
nike pg 1 black gold 878628 006 1397/12/5 18:23
<a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_6/nike-free-3.0-sky-blue-green ">nike free 3.0 sky blue green</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_7/adidas-porsche-typ-64-grey ">adidas porsche typ 64 grey</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_8/new-york-pizza-riverside-ca ">new york pizza riverside ca</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_9/womens-reebok-couple-zig-tech-grey ">womens reebok couple zig tech grey</a>
nike pg 1 black gold 878628 006 http://www.sleepinginsomniac.net/Shoes_3/nike-pg-1-black-gold-878628-006
youth monte morris 11 denver nuggets navy jersey 1397/12/5 18:23
<a href="http://www.techsmartsystems.net/MNS_40/mens-venezuela-baseball-majestic-white-2017-world-baseball-classic-replica-team-jersey ">mens venezuela baseball majestic white 2017 world baseball classic replica team jersey</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/NCAAF_31/youth-brandon-scott-17-mcneese-cowboys-jersey ">youth brandon scott 17 mcneese cowboys jersey</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/NCAAF_32/youth-davante-davis-18-texas-longhorns-jersey ">youth davante davis 18 texas longhorns jersey</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/NCAAF_33/mens-keyonte-sessions-26-the-citadel-bulldogs-jersey ">mens keyonte sessions 26 the citadel bulldogs jersey</a>
youth monte morris 11 denver nuggets navy jersey http://www.dryart.net/MNS_37/youth-monte-morris-11-denver-nuggets-navy-jersey
womens nike zoom structure 18 gold pink 1397/12/5 18:23
<a href="http://www.oficinadasemente.net/NCAAF_34/youth-preston-dimery-23-texas-state-bobcats-jersey ">youth preston dimery 23 texas state bobcats jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NCAAF_35/womens-cameron-ervin-70-toledo-rockets-jersey ">womens cameron ervin 70 toledo rockets jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NFL_26/baby-legend-brandon-bell-51-cincinnati-bengals-jersey ">baby legend brandon bell 51 cincinnati bengals jersey</a><a href="http://www.oficinadasemente.net/NFL_27/womens-game-chris-conley-17-kansas-city-chiefs-jersey ">womens game chris conley 17 kansas city chiefs jersey</a>
womens nike zoom structure 18 gold pink http://www.centersthairrazors.net/Shoes_13/womens-nike-zoom-structure-18-gold-pink
kids elite austin carr 80 new orleans saints jersey 1397/12/5 18:23
<a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_6/redskins-nike-air-max ">redskins nike air max</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_7/adidas-miss-stan-smith-white-red-trainers ">adidas miss stan smith white red trainers</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_8/cool-grey-11-for-sale ">cool grey 11 for sale</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/Shoes_9/nike-air-max-2015-dos ">nike air max 2015 dos</a>
kids elite austin carr 80 new orleans saints jersey http://www.beadiver.net/NFL_26/kids-elite-austin-carr-80-new-orleans-saints-jersey
womens jordan 13 og chicago tees match retro 13 shoes 1397/12/5 18:22
<a href="http://www.tri-citiesspineinjury.net/NFL_28/kids-legend-adam-shaheen-87-chicago-bears-jersey ">kids legend adam shaheen 87 chicago bears jersey</a><a href="http://www.tri-citiesspineinjury.net/NFL_29/kids-teamcolor-mike-boone-5-minnesota-vikings-jersey ">kids teamcolor mike boone 5 minnesota vikings jersey</a><a href="http://www.tri-citiesspineinjury.net/NFL_30/baby-game-zaire-anderson-50-denver-broncos-jersey ">baby game zaire anderson 50 denver broncos jersey</a><a href="http://www.tri-citiesspineinjury.net/NHL_21/mens-carl-soderberg-34-colorado-avalanche-breakaway-custom-jersey ">mens carl soderberg 34 colorado avalanche breakaway custom jersey</a>
womens jordan 13 og chicago tees match retro 13 shoes http://www.farmacore.net/Shoes_2/womens-jordan-13-og-chicago-tees-match-retro-13-shoes
Buy Gynexin Online 1397/11/22 15:24
It's wonderful that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argument made at this place.
https://superbowlliveonline.com/ 1397/11/4 05:57
I was suggested this web site by means of my cousin. I am
now not sure whether this put up is written via
him as nobody else realize such specified approximately my problem.
You're wonderful! Thank you!
superbowl2019.live 1397/11/4 01:45
Pretty component of content. I just stumbled upon your site and
in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your blog posts.

Any way I will be subscribing on your augment and even I achievement you access constantly rapidly.
superbowllivestream.online 1397/11/3 23:23
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely comeback.
BOWL 2019 1397/11/3 23:13
This is a topic that's close to my heart... Best wishes! Exactly where are your contact details though?
https://superbowllive.icu 1397/11/3 22:55
Wow, that's what I was searching for, what a material!

present here at this web site, thanks admin of
this web page.
super bowl 2019 brackets 1397/11/3 22:54
I don't even know how I finished up right here, however
I thought this put up used to be great. I do not recognise who
you might be but certainly you're going to a famous blogger if you happen to are
not already. Cheers!
jordans shoes silver and gold 1397/10/21 10:35
<a href="http://www.nerotmenuiserie.com/31/cb34-air-max-action-red ">cb34 air max action red</a><a href="http://www.nerotmenuiserie.com/32/neon-green-and-blue-air-max ">neon green and blue air max</a><a href="http://www.nerotmenuiserie.com/33/2018-mens-nike-sb-dunk-mid-lewis-marnell-brown-dark-brown ">2018 mens nike sb dunk mid lewis marnell brown dark brown</a><a href="http://www.nerotmenuiserie.com/34/really-cheap-nike-air-jordans ">really cheap nike air jordans</a>
[url=http://www.detetiveflorianopolis.com/6/jordans-shoes-silver-and-gold]jordans shoes silver and gold[/url]
video solemusictv episode 7 greg street 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.peoriadts.com/20/pas-cher-nike-air-max-90-hyperfuse-femme-glow-in-the-dark_tous-blanc-en-ligne-chaussures ">pas cher nike air max 90 hyperfuse femme glow in the dark_tous blanc en ligne chaussures</a><a href="http://www.peoriadts.com/21/picture-of-roshe-run-shoes-coal-black-color-orange-mens-low-anti-fur-waterproof-2013-hot-311 ">picture of roshe run shoes coal black color orange mens low anti fur waterproof 2013 hot 311</a><a href="http://www.peoriadts.com/22/white-red-jordan-12-release-date ">white red jordan 12 release date</a><a href="http://www.peoriadts.com/23/nike-kobe-9-faible-em-bruce-lee-university-laser-crimssur-or-noir-populaires-auprs-des-jeunes ">nike kobe 9 faible em bruce lee university laser crimssur or noir populaires auprs des jeunes</a>
[url=http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/29/video-solemusictv-episode-7-greg-street]video solemusictv episode 7 greg street[/url]
kobe 10 red and black 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.princessofwallachia.com/20/nike-air-tech-challenge-ii-hot-lava4 ">nike air tech challenge ii hot lava4</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/21/nike-lunarepic-low-flyknit-sky-blue-black ">nike lunarepic low flyknit sky blue black</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/22/stampd-x-puma-blaze-of-glory-pack ">stampd x puma blaze of glory pack</a><a href="http://www.princessofwallachia.com/23/office-max-return-policy ">office max return policy</a>
[url=http://www.weightlossonlineprograms.com/3/kobe-10-red-and-black]kobe 10 red and black[/url]
air jordan sc 2 grey air jordan sc 2 red 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.webkaydol.com/24/nike-air-max-hyperfuse-90-neon ">nike air max hyperfuse 90 neon</a><a href="http://www.webkaydol.com/25/cheap-air-jordan-11-space-jam-45-december-2016-for-sale-2 ">cheap air jordan 11 space jam 45 december 2016 for sale 2</a><a href="http://www.webkaydol.com/26/nike-air-jordan-with-clear-toe ">nike air jordan with clear toe</a><a href="http://www.webkaydol.com/27/nike-blazer-high-premium-2013-selvage-denim-pack ">nike blazer high premium 2013 selvage denim pack</a>
[url=http://www.hawaii--honeymoon.com/39/air-jordan-sc-2-grey-air-jordan-sc-2-red]air jordan sc 2 grey air jordan sc 2 red[/url]
nike lunar hyperdunk crimson 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.hawaii--honeymoon.com/35/brooks-puregrit-women ">brooks puregrit women</a><a href="http://www.hawaii--honeymoon.com/36/womens-nike-flyknit-roshe-run-green-red ">womens nike flyknit roshe run green red</a><a href="http://www.hawaii--honeymoon.com/37/air-jordan-4-8.5 ">air jordan 4 8.5</a><a href="http://www.hawaii--honeymoon.com/38/nike-roshe-run-baskets-motif-jacquard ">nike roshe run baskets motif jacquard</a>
[url=http://www.medicispharmaceutical.com/35/nike-lunar-hyperdunk-crimson]nike lunar hyperdunk crimson[/url]
what the air jordan 1 release date 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.medellinsobreruedas.com/13/nike-air-jordan-shox-mens ">nike air jordan shox mens</a><a href="http://www.medellinsobreruedas.com/14/air-jordan-1-custom ">air jordan 1 custom</a><a href="http://www.medellinsobreruedas.com/15/reebok-ventilator-reebok-royal-paper-white-red ">reebok ventilator reebok royal paper white red</a><a href="http://www.medellinsobreruedas.com/16/authentic-jordans-12-retro ">authentic jordans 12 retro</a>
[url=http://www.kellyhighpointjobs.com/3/what-the-air-jordan-1-release-date]what the air jordan 1 release date[/url]
ua curry 3 all grey 1397/10/21 10:34
<a href="http://www.eyelevelacademy.com/20/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-orange ">nike sb stefan janoski max womens orange</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/21/adidas-originals-superstar-weave-black-gray-and-white-sneakers-all-men-everything-pinterest-supersta ">adidas originals superstar weave black gray and white sneakers all men everything pinterest supersta</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/22/orange-and-black-air-max-98 ">orange and black air max 98</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/23/nike-lunar-tr1-nike.com ">nike lunar tr1 nike.com</a>
[url=http://www.afstandbestuurbaar.com/28/ua-curry-3-all-grey]ua curry 3 all grey[/url]
air jordan 5 retro quai 54 black radiant green cheap for sale online 6 1397/10/21 10:33
<a href="http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/39/nike-air-max-90-carved-green-grey ">nike air max 90 carved green grey</a><a href="http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/4/nike-air-max-bw-womens-green-silver ">nike air max bw womens green silver</a><a href="http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/40/buy-air-jordan-prime-5-basketball-shoes-black-white ">buy air jordan prime 5 basketball shoes black white</a><a href="http://www.abaslinkdesarrollapersonas.com/5/black-and-purple-retro-6 ">black and purple retro 6</a>
[url=http://www.krishnasumanth.com/4/air-jordan-5-retro-quai-54-black-radiant-green-cheap-for-sale-online-6]air jordan 5 retro quai 54 black radiant green cheap for sale online 6[/url]
nike lunar ballistec black 1397/10/21 10:33
<a href="http://www.suzanne-hollander.com/1/nike-kobe-9-ext-krm-high-red-viper ">nike kobe 9 ext krm high red viper</a><a href="http://www.suzanne-hollander.com/10/nike-lebron-12-low-dove-grey-blue-graphite-wolf-grey-white ">nike lebron 12 low dove grey blue graphite wolf grey white</a><a href="http://www.suzanne-hollander.com/11/tiffany-blue-5.0-womens-nike-tiffany-blue-air-max ">tiffany blue 5.0 womens nike tiffany blue air max</a><a href="http://www.suzanne-hollander.com/12/blue-orange-gray-air-jordans ">blue orange gray air jordans</a>
[url=http://www.adafilizfidanboya.com/8/nike-lunar-ballistec-black]nike lunar ballistec black[/url]
Olej z konopi 1397/10/21 02:20
Heya i am for the first time here. I came across this board
and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you helped me.
jr smith kobe 10 1397/10/16 17:53
<a href="http://www.hartvillehwc.com/13/mens-nike-lebron-james-12-nsw-lifestyle-black-gold ">mens nike lebron james 12 nsw lifestyle black gold</a><a href="http://www.hartvillehwc.com/14/air-jordan-3-retro-infrared-23-whiteblackwlf-grey-398614-123 ">air jordan 3 retro infrared 23 whiteblackwlf grey 398614 123</a><a href="http://www.hartvillehwc.com/15/supra-footwear-black-and-green-pack ">supra footwear black and green pack</a><a href="http://www.hartvillehwc.com/16/nike-zoom-pegasus-33-malaysia ">nike zoom pegasus 33 malaysia</a>
jr smith kobe 10 http://www.strategiclifedynamics.com/12/jr-smith-kobe-10
adidas john wall red yellow 1397/10/16 17:52
<a href="http://www.classiccar-foto.com/35/adidas-protator-lz-trx-fg-schwarz-wei ">adidas protator lz trx fg schwarz wei</a><a href="http://www.classiccar-foto.com/36/nike-kd-5-elite-oregon-custom-x-dmc-kicks ">nike kd 5 elite oregon custom x dmc kicks</a><a href="http://www.classiccar-foto.com/37/jordan-4-black-royal-motorsports-tee-match-retro-4-shoes ">jordan 4 black royal motorsports tee match retro 4 shoes</a><a href="http://www.classiccar-foto.com/38/nike-air-max-liquidation-nike-air-max-2013 ">nike air max liquidation nike air max 2013</a>
adidas john wall red yellow http://www.birminghamtoberlin.com/37/adidas-john-wall-red-yellow
nike air force 1 bespoke vachetta leather by slovadon 1397/10/16 17:52
<a href="http://www.priorityfreight-europe.com/13/nike-free-air-kinder ">nike free air kinder</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/14/air-jordan-q-flight-2011 ">air jordan q flight 2011</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/15/nike-roshe-ld-1000-qs-black-anthracite-siren-red-volt ">nike roshe ld 1000 qs black anthracite siren red volt</a><a href="http://www.priorityfreight-europe.com/16/nike-air-force-1-red-black ">nike air force 1 red black</a>
nike air force 1 bespoke vachetta leather by slovadon http://www.jocondelux.com/30/nike-air-force-1-bespoke-vachetta-leather-by-slovadon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت