اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
nike sportswear air max 1 premium womens 1397/08/12 19:39
<a href="http://www.studiofkt.com/24/air-force-1-low-green-grey-yellow-navy-free-shipping ">air force 1 low green grey yellow navy free shipping</a><a href="http://www.studiofkt.com/25/nike-air-max-tn-womens-sky-blue-purple ">nike air max tn womens sky blue purple</a><a href="http://www.studiofkt.com/26/the-air-jordan-xi-low ">the air jordan xi low</a><a href="http://www.studiofkt.com/27/nike-free-tr-3-womens ">nike free tr 3 womens</a>
nike sportswear air max 1 premium womens http://www.pblmediagroup.com/19/nike-sportswear-air-max-1-premium-womens
vskLyday 1397/08/12 07:17
alternative to viagra <a href="http://movietrailershd.org/">viagra online prescription free</a> womens viagra <a href=http://movietrailershd.org/>generic viagra reviews</a>
sfrTruts 1397/08/11 09:56
bad credit loans <a href="http://usconstitutionof1777.com/">cash advance</a> low interest rate personal loans <a href=http://usconstitutionof1777.com/> cash advance online</a>
mens asics asics gel kinsei 2 gold red 1397/08/9 18:16
<a href="http://www.machineshell.net/39/nike-air-jordan-old-school ">nike air jordan old school</a><a href="http://www.machineshell.net/4/nike-free-flyknit-3.0-womens-silver-black ">nike free flyknit 3.0 womens silver black</a><a href="http://www.machineshell.net/40/taxi-12-jordans-for-sale ">taxi 12 jordans for sale</a><a href="http://www.machineshell.net/5/black-friday-sneaker-sales ">black friday sneaker sales</a>
mens asics asics gel kinsei 2 gold red http://www.akrestoration.net/1/mens-asics-asics-gel-kinsei-2-gold-red
air jordan retro 12 womens silver sky blue 1397/08/9 18:13
<a href="http://www.bibosport.net/13/womens-salomon-speed-cross-3-white-red-salomon-speedcross-3-ltd-edition-trail-running-shoes-white-radiant-red-womensalomon ">womens salomon speed cross 3 white red salomon speedcross 3 ltd edition trail running shoes white radiant red womensalomon</a><a href="http://www.bibosport.net/14/serial-number-for-jordan-xx8-serial-number-for-adobe-photoshop-cs5 ">serial number for jordan xx8 serial number for adobe photoshop cs5</a><a href="http://www.bibosport.net/15/under-armour-stephen-curry-low-tops ">under armour stephen curry low tops</a><a href="http://www.bibosport.net/16/where-to-buy-nike-cortez-aloha ">where to buy nike cortez aloha</a>
air jordan retro 12 womens silver sky blue http://www.clayboykin.net/8/air-jordan-retro-12-womens-silver-sky-blue
air jordan retro 3 pink and white 1397/08/9 18:13
<a href="http://www.andreemarcela.club/31/flights-to-la-from-nyc ">flights to la from nyc</a><a href="http://www.andreemarcela.club/32/men-air-jordans-5-wolf-gray ">men air jordans 5 wolf gray</a><a href="http://www.andreemarcela.club/33/new-balance-996-black-silver ">new balance 996 black silver</a><a href="http://www.andreemarcela.club/34/womens-reebok-hero-padded-rebel-clymatic-print-sports-bra ">womens reebok hero padded rebel clymatic print sports bra</a>
air jordan retro 3 pink and white http://www.ehrlichinteriors.club/36/air-jordan-retro-3-pink-and-white
snfAmapy 1397/08/8 20:45
bad credit auto loan <a href="http://perfectbadcreditloans.com/">personal loan</a> fresno <a href=http://perfectbadcreditloans.com/>personal loans online</a>
air jordan rouge jazz 1397/08/8 05:46
<a href="http://www.garethhughesbass.com/24/air-jordan-4-thunder-2012 ">air jordan 4 thunder 2012</a><a href="http://www.garethhughesbass.com/25/air-jordan-14-low-laney-air-jordan-14-ferrari ">air jordan 14 low laney air jordan 14 ferrari</a><a href="http://www.garethhughesbass.com/26/womens-asics-gel-noosa-tri-9-white-yellow ">womens asics gel noosa tri 9 white yellow</a><a href="http://www.garethhughesbass.com/27/nike-free-run-2-womens-yellow-gold ">nike free run 2 womens yellow gold</a>
air jordan rouge jazz http://www.photo-talent.com/35/air-jordan-rouge-jazz
nikegrip strike cushioned over the calf sock black white 1397/08/8 05:41
<a href="http://www.josubufilms.com/17/air-jordan-retro-13-bred-2012 ">air jordan retro 13 bred 2012</a><a href="http://www.josubufilms.com/18/nike-acg-premium-boot-now-available ">nike acg premium boot now available</a><a href="http://www.josubufilms.com/19/nike-free-run-5.0-crimson ">nike free run 5.0 crimson</a><a href="http://www.josubufilms.com/2/jordan-5-retro-mens-green-and-black-jordan-5-retro-men ">jordan 5 retro mens green and black jordan 5 retro men</a>
nikegrip strike cushioned over the calf sock black white http://www.adafilizfidanboya.com/6/nikegrip-strike-cushioned-over-the-calf-sock-black-white
nike air max 1 b 1397/08/8 04:26
<a href="http://www.guttercleaningstl.com/31/mens-nike-air-max-2017-yellow ">mens nike air max 2017 yellow</a><a href="http://www.guttercleaningstl.com/32/nike-air-max-90-sun-sin-nike-air-max-90-classic ">nike air max 90 sun sin nike air max 90 classic</a><a href="http://www.guttercleaningstl.com/33/nike-air-max-2010-white-nike-air-max-2010-release ">nike air max 2010 white nike air max 2010 release</a><a href="http://www.guttercleaningstl.com/34/nike-kd-7-gs-elevate ">nike kd 7 gs elevate</a>
nike air max 1 b http://www.start-an-ria.com/20/nike-air-max-1-b
purple wrestling shoes 1397/08/8 04:25
<a href="http://www.pstronics.com/28/air-jordan-11-introduction ">air jordan 11 introduction</a><a href="http://www.pstronics.com/29/air-jordan-taxi-2013 ">air jordan taxi 2013</a><a href="http://www.pstronics.com/3/mens-nike-free-3-0-v7-shoes-black-red ">mens nike free 3 0 v7 shoes black red</a><a href="http://www.pstronics.com/30/nike-internationalist-mid-leather-womens ">nike internationalist mid leather womens</a>
purple wrestling shoes http://www.sekerdomates.com/34/purple-wrestling-shoes
badshown 1397/08/7 17:05
low interest personal loans <a href="http://nocreditcheck-militaryloans.com/">active duty military loans</a> fast auto payday loans <a href="http://nocreditcheck-militaryloans.com/">military cash loans</a>
bsfLyday 1397/08/7 11:52
consolidate credit card debt <a href="http://cash-advances-today.com/">QUICK CASH ADVANCE LOANS</a> 1000 online payday loan <a href=http://cash-advances-today.com/>cash advance today</a>
bsfTruts 1397/08/6 21:56
payday in advance <a href="http://cashmojoloan.com/">QUICK CASH ADVANCE LOANS</a> applying for a payday loan <a href=http://cashmojoloan.com/>cash advance credit card</a>
nsfLeath 1397/08/6 21:44
biggest cash payday loans <a href="http://instantpaydayloanscentral.com/">instant cash loans</a> loan store <a href=http://instantpaydayloanscentral.com/>loans online</a>
Coconut Oil 1397/08/6 01:45
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent
job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
legitimate online pharmacies 1397/08/5 19:15
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">best online pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>canadian pharmacies online</a>
nrsLeath 1397/08/4 15:22
sublingual viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">online pharmacy viagra</a> viagra online <a href=https://holidayrentallorgues.com/>buying viagra online legally</a>
hsfTruts 1397/08/3 20:27
generic viagra india <a href="https://almeidacorp.com/">when will viagra be generic</a> buy cheap viagra online <a href=https://almeidacorp.com/>buy viagra online</a>
sfhshown 1397/08/3 14:15
non prescription viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">viagra prescription online</a> viagra india <a href="https://aluixnetwork.com/">buy viagra online cheap</a>
legitimate online pharmacies 1397/08/2 09:27
<a href="http://canadianonlinepharmacydr.com/">overseas pharmacies that deliver to usa</a>
http://canadianonlinepharmacydr.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacydr.com/>online pharmacy canada</a>
low price nike air max sensation nike air max sensation cw 95 1397/08/2 08:53
<a href="http://www.exclusivekutless.com/28/nike-flyknit-trainer-1-white-nike-flyknit-trainer-cheap ">nike flyknit trainer 1 white nike flyknit trainer cheap</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/29/jordan-shoes-mens-size-10 ">jordan shoes mens size 10</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/3/nike-air-max-95-ale-brown ">nike air max 95 ale brown</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/30/jordan-2011-comet ">jordan 2011 comet</a>
low price nike air max sensation nike air max sensation cw 95 http://www.andystaplesgolf.com/15/low-price-nike-air-max-sensation-nike-air-max-sensation-cw-95
womens nike air max 2016 black purple 1397/08/2 08:53
<a href="http://www.2-poli-technic.com/1/tracking-order-finish-line ">tracking order finish line</a><a href="http://www.2-poli-technic.com/10/cleaning-nike-air-max-1 ">cleaning nike air max 1</a><a href="http://www.2-poli-technic.com/11/womens-under-armour-fit-girl-strappy-tank ">womens under armour fit girl strappy tank</a><a href="http://www.2-poli-technic.com/12/nike-air-max-95-with-skulls ">nike air max 95 with skulls</a>
womens nike air max 2016 black purple http://www.esser-luxotherm.com/28/womens-nike-air-max-2016-black-purple
do nike free flyknit 4.0 run small 1397/08/2 08:52
<a href="http://www.abolsitsolution.com/39/nike-sb-zoom-stefan-janoski-canvas ">nike sb zoom stefan janoski canvas</a><a href="http://www.abolsitsolution.com/4/nike-air-max-virginia-tech-shoes ">nike air max virginia tech shoes</a><a href="http://www.abolsitsolution.com/40/reebok-gl-6000-dark-azul-rojo-reebok-gl-6000-union-jack-backseries-1 ">reebok gl 6000 dark azul rojo reebok gl 6000 union jack backseries 1</a><a href="http://www.abolsitsolution.com/5/mens-nike-air-max-tailwind-8-black-yellow ">mens nike air max tailwind 8 black yellow</a>
do nike free flyknit 4.0 run small http://www.lyraokomedia.com/22/do-nike-free-flyknit-4.0-run-small
fp low top cream 1397/08/2 08:52
<a href="http://www.purkeydemo.com/6/nike-kobe-11-flyknit-green-yellow ">nike kobe 11 flyknit green yellow</a><a href="http://www.purkeydemo.com/7/under-armour-mens-training-shoes ">under armour mens training shoes</a><a href="http://www.purkeydemo.com/8/mercurial-vapor-hi-vis-collection ">mercurial vapor hi vis collection</a><a href="http://www.purkeydemo.com/9/nike-air-max-green-womens ">nike air max green womens</a>
fp low top cream http://www.anyaschmidt.com/5/fp-low-top-cream
picture of lebron x basketball shoes red color black gold 00116 1397/08/2 08:51
<a href="http://www.cgasurrey.com/24/nike-kobe-mentality-basketball-shoes ">nike kobe mentality basketball shoes</a><a href="http://www.cgasurrey.com/25/nike-air-max-women-green ">nike air max women green</a><a href="http://www.cgasurrey.com/26/nike-roshe-calypso ">nike roshe calypso</a><a href="http://www.cgasurrey.com/27/nike-air-max-95-em-neon ">nike air max 95 em neon</a>
picture of lebron x basketball shoes red color black gold 00116 http://www.uswitchmortgage.com/34/picture-of-lebron-x-basketball-shoes-red-color-black-gold-00116
nfyTruts 1397/08/2 08:03
installment loans no credit check <a href="https://payday-loans.us.com/">payday loans no credit check online</a> bad credit credit card <a href=https://payday-loans.us.com/>payday advance loan</a>
bsgLyday 1397/08/2 02:54
cheap loans bad credit <a href="https://paydayiloans.com/">payday loans in texas</a> military payday loans no <a href=https://paydayiloans.com/>online cash advance</a>
nvxLeath 1397/08/2 00:47
no fax payday loan today <a href="https://jslpaydayloans.com/">buy payday loan leads</a> payday cash loan <a href=https://jslpaydayloans.com/>best payday loans</a>
overseas pharmacies that deliver to usa 1397/08/1 14:42
<a href="http://canadianonlinepharmacybsl.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacybsl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacybsl.com/>online pharmacy with no prescription</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت