اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
nsfcherm 1397/07/3 12:04
cialis for sale <a href="http://cialisfw.com/">online cialis</a> order cialis <a href=http://cialisfw.com/>buy cialis</a>
vvjViofe 1397/07/1 21:38
viagra oral <a href="http://viagraeq.com/">cheap viagra india</a> real viagra for sale <a href=http://viagraeq.com/>viagra prescription online</a>
nciattal 1397/07/1 15:55
viagra soft tabs <a href="http://erectionjaen.com/">online viagra</a> side effects of viagra <a href=http://erectionjaen.com/>online viagra prescription</a>
umfViofe 1397/06/31 12:12
order viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">when will viagra go generic</a> viagra samples <a href=http://canadiansapharmacyvgy.com/>generic viagra online</a>
hdtattal 1397/06/30 17:07
generic tadalafil <a href="http://cialiscials.com/">buy cialis online</a> cialis reviews <a href=http://cialiscials.com/>buy generic cialis online</a>
jsccherm 1397/06/30 13:40
brand name viagra <a href="https://niqabsquad.com/">buy generic viagra online</a> order viagra <a href=https://niqabsquad.com/>cheap viagra online</a>
womens nike air max zero all yellow 1397/06/30 12:50
<a href="http://www.copperwing-glendaleairport.net/39/air-max-tavas ">air max tavas</a><a href="http://www.copperwing-glendaleairport.net/4/black-and-green-jordan-12 ">black and green jordan 12</a><a href="http://www.copperwing-glendaleairport.net/40/how-to-get-free-shoes-from-foot-locker ">how to get free shoes from foot locker</a><a href="http://www.copperwing-glendaleairport.net/5/mens-supra-tk-society-red-grey ">mens supra tk society red grey</a>
womens nike air max zero all yellow http://www.nielsonhomes.net/13/womens-nike-air-max-zero-all-yellow
mens nike roshe run all red 1397/06/30 12:49
<a href="http://www.befoster.club/24/nike-free-flyknit-4.0-womens-green-black-nike-womens-free-flyknit-4.0-black-university-blue-electric-green-631050-003-projectsneaker ">nike free flyknit 4.0 womens green black nike womens free flyknit 4.0 black university blue electric green 631050 003 projectsneaker</a><a href="http://www.befoster.club/25/nike-air-max-2018-elite-black-blue-mens-shoes ">nike air max 2018 elite black blue mens shoes</a><a href="http://www.befoster.club/26/mens-air-jordan-shoes-6-white-black-blue-red ">mens air jordan shoes 6 white black blue red</a><a href="http://www.befoster.club/27/air-jordan-xi-yellow-air-jordan-xi-sale ">air jordan xi yellow air jordan xi sale</a>
mens nike roshe run all red http://www.invergest.club/22/mens-nike-roshe-run-all-red
nike magista obra ii fg red grey white soccer shoes nike magista obra ii fg revolution pack 1397/06/30 12:48
<a href="http://www.tenantliabilitycoverage.club/35/nike-zoom-modairna-triple-black-release-date ">nike zoom modairna triple black release date</a><a href="http://www.tenantliabilitycoverage.club/36/picture-of-star-lebron-xii-elite-shoes-with-orange-and-black-085 ">picture of star lebron xii elite shoes with orange and black 085</a><a href="http://www.tenantliabilitycoverage.club/37/adidas-micropacer-silver-snakeskin ">adidas micropacer silver snakeskin</a><a href="http://www.tenantliabilitycoverage.club/38/retro-12-black-master ">retro 12 black master</a>
nike magista obra ii fg red grey white soccer shoes nike magista obra ii fg revolution pack http://www.free-italia.net/21/nike-magista-obra-ii-fg-red-grey-white-soccer-shoes-nike-magista-obra-ii-fg-revolution-pack
nike free flyknit 4.0 grey purple 1397/06/30 12:46
<a href="http://www.registrygateway.club/31/buy-cheap-air-jordan-4-girls-pink-flash-pink-foil-white-grey-electric-purple-1 ">buy cheap air jordan 4 girls pink flash pink foil white grey electric purple 1</a><a href="http://www.registrygateway.club/32/nike-free-5.0-2014-femme-save-on-nike-free-5.0-2014-pink-white-womens-flexible-shoes ">nike free 5.0 2014 femme save on nike free 5.0 2014 pink white womens flexible shoes</a><a href="http://www.registrygateway.club/33/jordan-i-retro-high-melo ">jordan i retro high melo</a><a href="http://www.registrygateway.club/34/2016-newest-air-jordan-10-x-nyc-black-grey-gold-best-for-sale ">2016 newest air jordan 10 x nyc black grey gold best for sale</a>
nike free flyknit 4.0 grey purple http://www.hypnose-dustinschulz.club/6/nike-free-flyknit-4.0-grey-purple
jmkthasy 1397/06/29 18:36
tadalafil 20 mg <a href="http://cialisckajrhd.com/">buy cialis online safely</a> tadalafil online <a href=http://cialisckajrhd.com/>cialis generic</a>
kktViofe 1397/06/29 12:19
sample viagra <a href="http://viagravkash.com/">when will viagra go generic</a> viagra women <a href=http://viagravkash.com/>generic viagra names</a>
bbzattal 1397/06/28 16:43
buy discount viagra online <a href="https://emtpartsstore.com/">viagra generic name</a> buy viagra online without prescription <a href=https://emtpartsstore.com/>generic viagra online</a>
kkccherm 1397/06/28 12:58
viagra soft pills <a href="http://viagraoahvfn.com/">cheapest generic viagra</a> viagra generic brand <a href=http://viagraoahvfn.com/>online generic viagra</a>
nike huarache utility purple gold 1397/06/28 09:41
<a href="http://www.sleeplesscms.com/1/nike-air-max-2014-femme-noir-rose-bleu-pas-cher ">nike air max 2014 femme noir rose bleu pas cher</a><a href="http://www.sleeplesscms.com/10/air-jordan-17-retro ">air jordan 17 retro</a><a href="http://www.sleeplesscms.com/11/bel-air-5-retro-jordan ">bel air 5 retro jordan</a><a href="http://www.sleeplesscms.com/12/black-and-white-new-jordans-2014 ">black and white new jordans 2014</a>
nike huarache utility purple gold http://www.descansosrurales.com/39/nike-huarache-utility-purple-gold
nike sportswear preview 1397/06/28 09:41
<a href="http://www.inspirationalab.com/nfl5-1/33-martin-mcsorley-jersey-mikes ">33 martin mcsorley jersey mikes</a><a href="http://www.inspirationalab.com/nfl5-10/nike-chicago-bears-lance-briggs-limited-jersey-women-navy-blue-55-team-color-nfl-jerseys-sale ">nike chicago bears lance briggs limited jersey women navy blue 55 team color nfl jerseys sale</a><a href="http://www.inspirationalab.com/nfl5-2/2014-new-nfl-jerseys-new-york-giants-10-eli-manning-white-limited-platinum-jerseys ">2014 new nfl jerseys new york giants 10 eli manning white limited platinum jerseys</a><a href="http://www.inspirationalab.com/nfl5-3/memphis-grizzlies-15-vince-carter-white-swingman-jersey ">memphis grizzlies 15 vince carter white swingman jersey</a>
nike sportswear preview http://www.tatouages-annuaire.com/16/nike-sportswear-preview
cheetah jordans in womens size 1397/06/28 09:40
<a href="http://www.newstgeorgehomes.com/26/nike-air-force-180-white ">nike air force 180 white</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/27/nike-free-run-5.0-mens-jd-sports ">nike free run 5.0 mens jd sports</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/28/mens-asics-gel-noosa-tri-7-grey-pink ">mens asics gel noosa tri 7 grey pink</a><a href="http://www.newstgeorgehomes.com/29/ray-allen-13-jordans ">ray allen 13 jordans</a>
cheetah jordans in womens size http://www.weareinternetmarketing.com/17/cheetah-jordans-in-womens-size
nike lebron 11 gren blanc fleur pas cher 1397/06/28 09:40
<a href="http://www.furryfriendsshelter.com/24/air-max-90-vt-mens-paypal ">air max 90 vt mens paypal</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/25/nike-id-air-max-90-tropical-buy-nike-id-air-max-1 ">nike id air max 90 tropical buy nike id air max 1</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/26/nike-roshe-id-one ">nike roshe id one</a><a href="http://www.furryfriendsshelter.com/27/jordan-retro-9-light-blue ">jordan retro 9 light blue</a>
nike lebron 11 gren blanc fleur pas cher http://www.jesusadrianza.com/10/nike-lebron-11-gren-blanc-fleur-pas-cher
nike air max uk 13 1397/06/28 09:40
<a href="http://www.eyelevelacademy.com/20/nike-air-max-cage-stadium-grey ">nike air max cage stadium grey</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/21/nike-free-run-4.0-silver-red ">nike free run 4.0 silver red</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/22/kyrie-2-velvet ">kyrie 2 velvet</a><a href="http://www.eyelevelacademy.com/23/new-balance-minimus-zero-trail-sneak-peek ">new balance minimus zero trail sneak peek</a>
nike air max uk 13 http://www.crittersinteractive.com/2/nike-air-max-uk-13
new balance 997 ski red navy 1397/06/28 09:39
<a href="http://www.no18barristerschambers.com/3/nike-hyperdunk-2014-fit ">nike hyperdunk 2014 fit</a><a href="http://www.no18barristerschambers.com/30/nike-air-vapormax-hyper-punch ">nike air vapormax hyper punch</a><a href="http://www.no18barristerschambers.com/31/mens-nike-kd-surge-essential-basketball-shorts ">mens nike kd surge essential basketball shorts</a><a href="http://www.no18barristerschambers.com/32/nike-air-max-sensation-2011-black ">nike air max sensation 2011 black</a>
new balance 997 ski red navy http://www.beluardo.com/19/new-balance-997-ski-red-navy
Btvtoria 1397/06/27 23:59
viagra cheapest <a href="http://www.bitcapblog.com/">buy viagra online usa</a> viagra generic <a href="http://www.bitcapblog.com/">buy real viagra online</a>
air jordan sixty plus 60 neutral grey ceramic midnight navy 364806 081 1397/06/27 23:41
<a href="http://www.lively-brands.com/6/premium-elephant-air-max-1 ">premium elephant air max 1</a><a href="http://www.lively-brands.com/7/off-white-x-nike-cortez-ultra-aa3833-100 ">off white x nike cortez ultra aa3833 100</a><a href="http://www.lively-brands.com/8/adidas-neo-canvas-green-red ">adidas neo canvas green red</a><a href="http://www.lively-brands.com/9/air-max-zero-damskie ">air max zero damskie</a>
air jordan sixty plus 60 neutral grey ceramic midnight navy 364806 081 http://www.backyardaliens.com/15/air-jordan-sixty-plus-60-neutral-grey-ceramic-midnight-navy-364806-081
as a follow up to a navy colorway the nike blazer mid premium is now available in another classic th 1397/06/27 23:40
<a href="http://www.alliesfeat.com/15/retro-12-jordans-mens ">retro 12 jordans mens</a><a href="http://www.alliesfeat.com/16/air-jordan-1-retro-mid-og-ut-noir-femmes-populaires-auprs-des-jeunes ">air jordan 1 retro mid og ut noir femmes populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.alliesfeat.com/17/nike-air-mags-2015-release-nike-air-max-90-london-running ">nike air mags 2015 release nike air max 90 london running</a><a href="http://www.alliesfeat.com/18/11-air-jordan-shoes ">11 air jordan shoes</a>
as a follow up to a navy colorway the nike blazer mid premium is now available in another classic th http://www.communitywestern.com/29/as-a-follow-up-to-a-navy-colorway-the-nike-blazer-mid-premium-is-now-available-in-another-classic-th
mens red tweed nike air max 90 1397/06/27 23:39
<a href="http://www.superduperwebsite.com/39/sketcher-casual-shoes ">sketcher casual shoes</a><a href="http://www.superduperwebsite.com/4/retro-13-air-maxes ">retro 13 air maxes</a><a href="http://www.superduperwebsite.com/40/air-jordan-11-gamma-blue-low ">air jordan 11 gamma blue low</a><a href="http://www.superduperwebsite.com/5/mens-aidas-boost-clima-chill-green ">mens aidas boost clima chill green</a>
mens red tweed nike air max 90 http://www.preventbullyingtulsa.com/25/mens-red-tweed-nike-air-max-90
jordan db 5 2013 1397/06/27 23:37
<a href="http://www.maybetmrw.com/11/air-max-90-ice-blue-amazon ">air max 90 ice blue amazon</a><a href="http://www.maybetmrw.com/12/lebron-shoes-in-order ">lebron shoes in order</a><a href="http://www.maybetmrw.com/13/air-jordan-cp3-gold-sky-blue ">air jordan cp3 gold sky blue</a><a href="http://www.maybetmrw.com/14/nike-zoom-structure-18-womens-sky-blue ">nike zoom structure 18 womens sky blue</a>
jordan db 5 2013 http://www.igoexchange.com/3/jordan-db-5-2013
Fecthasy 1397/06/27 15:47
cialis brand <a href="https://www.tokatadres.com/">online pharmacy viagra</a> cheap tadalafil <a href=https://www.tokatadres.com/>where to buy cialis</a>
nike air force 1 low premium n7 1397/06/26 21:08
<a href="http://www.carmelocrea.net/NCAAF_34/mens-tah-shim-knight-33-charleston-southern-buccaneers-jersey ">mens tah shim knight 33 charleston southern buccaneers jersey</a><a href="http://www.carmelocrea.net/NCAAF_35/womens-raffaele-salamone-58-maine-black-bears-jersey ">womens raffaele salamone 58 maine black bears jersey</a><a href="http://www.carmelocrea.net/NFL_26/womens-teamcolor-trenton-cannon-25-new-york-jets-jersey ">womens teamcolor trenton cannon 25 new york jets jersey</a><a href="http://www.carmelocrea.net/NFL_27/mens-elite-moubarak-djeri-65-arizona-cardinals-jersey ">mens elite moubarak djeri 65 arizona cardinals jersey</a>
nike air force 1 low premium n7 http://www.walmerconvenience.net/Shoes_10/nike-air-force-1-low-premium-n7
nike tanjun for vente used 1397/06/26 21:08
<a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_20/nike-air-force-1-mid-fusion-blue ">nike air force 1 mid fusion blue</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_3/air-max-women-size-12 ">air max women size 12</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_4/unisex-nike-air-jordan-1-retro-low-white-red-black ">unisex nike air jordan 1 retro low white red black</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_5/jordan-air-max-cmft-13 ">jordan air max cmft 13</a>
nike tanjun for vente used http://www.matthewbohrer.net/Shoes_6/nike-tanjun-for-vente-used
youth cameron bent 2 charlotte 49ers jersey 1397/06/26 21:07
<a href="http://www.eventsec.net/NCAAF_34/mens-jaylen-evans-12-south-carolina-state-bulldogs-jersey ">mens jaylen evans 12 south carolina state bulldogs jersey</a><a href="http://www.eventsec.net/NCAAF_35/womens-mark-garrett-60-ut-martin-skyhawks-jersey ">womens mark garrett 60 ut martin skyhawks jersey</a><a href="http://www.eventsec.net/NFL_26/kids-elite-shalom-luani-26-oakland-raiders-jersey ">kids elite shalom luani 26 oakland raiders jersey</a><a href="http://www.eventsec.net/NFL_27/kids-proline-calvin-munson-46-new-york-giants-jersey ">kids proline calvin munson 46 new york giants jersey</a>
youth cameron bent 2 charlotte 49ers jersey http://www.canyoninc.net/NCAAF_35/youth-cameron-bent-2-charlotte-49ers-jersey
youth noah hanifin 5 calgary flames replica custom jersey 1397/06/26 21:06
<a href="http://www.mtolivetbaptist.net/Shoes_17/nike-air-max-1-premium-tweed ">nike air max 1 premium tweed</a><a href="http://www.mtolivetbaptist.net/Shoes_18/lebron-james-nike-lifetime-deal ">lebron james nike lifetime deal</a><a href="http://www.mtolivetbaptist.net/Shoes_19/bodega-asics-gel-classic-on-the-road ">bodega asics gel classic on the road</a><a href="http://www.mtolivetbaptist.net/Shoes_2/nike-mercurial-superfly-4-purple ">nike mercurial superfly 4 purple</a>
youth noah hanifin 5 calgary flames replica custom jersey http://www.schoenetoene.net/NHL_24/youth-noah-hanifin-5-calgary-flames-replica-custom-jersey
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت