اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
geeric viagra 1397/01/18 02:20
selling viagra legal uk
viagra onlne
cialis not as effective as viagra
[url=http://triviagra.com/]viagar online[/url]
buy generic viagra online 1397/01/18 02:09
cheap generic viagra http://viagrauga.com/ generic viagra online
does viagra make you erect viagra generic name theatrical viagra
generic viagra 1397/01/18 02:01
over the counter pill similar to viagra [url=http://bioshieldpill.com/]vigra online[/url] is it
illegal to buy generic viagra online generic viagra
GrvOpets 1397/01/17 20:02
Parents usually are not the cause of the separation anxiety, but they can make things worse or better. viagra forum <a href="http://viagraforsalebrc.com/">generic viagra for sale</a> real viagra for sale <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale cheap</a> Swelling of hands, face, feet, and ankles. OK’
Lfremavy 1397/01/15 16:58
I'm on a public computer, please log me out after 20 min Not signed up? cheapest viagra prices <a href="http://viagrawithoutadoctorprescriptionvrs.com/">buy viagra online without prescription</a> viagra lowest price http://viagrawithoutadoctorprescriptionvrs.com/ - viagra without a doctor prescription usa Other symptoms that suggest organic disease include: o a patient over 40 with no previous psychiatric history o hallucinations that are visual and vivid in color, that change rapidly o olfactory smell hallucinations o illusions: misinterpretations of stimuli o large recent weight changes2. OK’
ikpShoms 1397/01/15 01:59
This revealed the cause of her problems: her lungs were filled with blood clots. viagra results <a href="http://buyviagraonlinevrds.com/">buy viagra online usa</a> purchase viagra <a href=http://buyviagraonlinevrds.com/>viagra buy online</a> This section refers to new treatments being studied in clinical trials, but it may not mention every new treatment being studied. OK’
Lahjounk 1397/01/15 01:05
Still have tingly feet with numbness. cheap viagra soft tablet <a href="http://viagra-onlinenas.com/">canadian online pharmacy viagra</a> brand generic viagra <a href=http://viagra-onlinenas.com/>buy viagra online canada</a> ChiropracticsCosmetic and Plastic SurgeryDrugs and MedicationFlu, Viruses, and DiseasesPediatrics and Child HealthSalons and SpasYou know those people who know absolutely everything about everything? OK’
viagra prices 1397/01/14 23:22
best place buy viagra online
viagra prices
cheap viagra no prescription
krcmaync 1397/01/14 04:36
But with our Profile Portrait Editor, it could be the best. what is viagra <a href="http://generic-viagracelak.com/">generic viagra names</a> alternatives to viagra <a href=http://generic-viagracelak.com/>teva generic viagra</a> Immune therapies such as low dose allergen LDA injections can be helpful in those presenting with an allergic response, or an overreaction of the immune system, to the molds. OK’
LrjHunda 1397/01/14 03:40
Those with severe thalassemia may require bone marrow transplantation. viagra wholesale <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for men for sale</a> buy viagra australia <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra online</a> Your health care provider will decide whether antiviral drugs are needed to treat your illness. OK’
bbnjounk 1397/01/13 16:28
Burning Feet Symptoms In addition to the Tingling sensation, paresthesia symptoms can sometimes include: Redness Swelling Increased sweating Dull ache Increased sensation of temperature If you are experiencing these additional symptoms, it could be a sign of a more serious condition, and you should seek medical attention from a primary care physician, podiatrist, or neurologist. lowest cost viagra <a href="http://loviagraosn.com/">viagra buy</a> natural viagra <a href=http://loviagraosn.com/>generic viagra</a> Modern medical advances, together with our determination to change, can now give us and our loved ones a second chance to fully live our lives for years, even decades, to come. OK’
FbtEvert 1397/01/12 19:08
MyHealth Blogs Shop Symptom checkerBlood clotting tests are used to diagnose and assess bleeding problems and to monitor people who take warfarin or other anticoagulant medicines. cialis generic <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis 20mg</a> cialis for sale <a href=http://gocialisgjb.com/>online cialis</a> MIT Technology Review: The Rare Disease Search Engine That Outperforms Google Danish researchers have unveiled a free site called "FindZebra" in an effort to give doctors a new weapon to deal with tricky medical cases. OK’
jmiShoms 1397/01/12 03:18
generic viagra from india
<a href="http://purseInstock.com/">brand viagra</a>
female viagra pills
<a href=http://purseInstock.com/>brand viagra</a> OK’
GbtCheeme 1397/01/11 15:37
generic tadalafil
<a href="https://authenticknicksstore.com/">cialis reviews</a>
cialis brand
<a href="https://authenticknicksstore.com/">cialis reviews</a> OK’
Brdjounk 1397/01/10 16:37
Listlessness If your normally active cat or dog would suddenly rather sleep than play, don't excuse this behavior as mere exhaustion. buying viagra <a href="https://nadinekube.com/">generic viagra</a> viagra overdose <a href=https://nadinekube.com/>online viagra</a> There is evidence that environmental toxins play a part in poor school performance. OK’
lanGealf 1397/01/9 22:42
<a href="https://besiktasboschservis.com/">buy cialis</a>
cialis sale
https://besiktasboschservis.com/ - cheap cialis OK’
FtuEvert 1397/01/9 02:24
<a href=https://fundeconp.org/>cialis generic</a>
tadalafil best price
<a href="https://fundeconp.org/">cialis generic</a> OK’
OyeCheeme 1397/01/8 13:39
cialis sale
<a href="https://authenticknicksstore.com/">cialis</a>
buy cheap cialis
<a href="https://authenticknicksstore.com/">online cialis</a> OK’
KmaSoult 1397/01/8 02:28
<a href=https://iceecigarettes.com/>generic sildenafil</a>
viagra online without prescription <a href="https://iceecigarettes.com/">sildenafil 100mg</a>
<a href=https://purseInstock.com/>sildenafil</a>
female viagra <a href="https://nadinekube.com/">viagra online</a>
<a href=https://nadinekube.com/>cheap viagra</a>
viagra sales <a href="https://purseInstock.com/">viagra</a>
OK’
Gbvjounk 1397/01/7 17:40
<a href=https://fundeconp.org/>cialis online pharmacy</a>
tadalafil <a href="https://fundeconp.org/">do you need a prescription for cialis</a>
<a href=https://besiktasboschservis.com/>buy cheap cialis</a>
cialis brand <a href="https://authenticknicksstore.com/">cheap tadalafil</a>
<a href=https://authenticknicksstore.com/>cialis online no prescription</a>
cialis pills <a href="https://besiktasboschservis.com/">cialis tadalafil</a>
OK’
LmfBofs 1397/01/7 08:19
buy cheap viagra online uk
https://purseInstock.com/
viagra 100mg price
https://fundeconp.org/
viagra tablets for sale
https://nadinekube.com/
generic brand viagra
https://authenticknicksstore.com/
side effects of viagra
https://iceecigarettes.com/
cheapest viagra
https://besiktasboschservis.com/
how to use viagra
lqzzophy 1397/01/7 06:55
https://writingpaperwritethesis.org/ - essay
research paper writers
https://homeworkhelpus.org/ - high school homework help
write business plan
https://helpwritingthesisus.org/ - argumentative essay
why should i do my homework essay
https://essaypapersus.org/ - essay help
research papers
https://writebusinessplanus.org/ - written business plan
OK’
lmmRinly 1397/01/5 14:16
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">do business plan</a>
startup business plan
<a href="http://canadiantadalafilonlineviagrapharmacy.us/">master thesis</a>
paper writing services
<a href="https://writingpaperqze.org/">check originality paper</a>
research papers
<a href="https://dissertationwritescv.technology/">thesis papers</a>
buy research paper
<a href="https://writinghelprvs.org/">online writing paper</a>
OK’
Jjjjounk 1397/01/4 06:40
fast cash <a href="https://fastcash.us.com/"> fast payday loans online</a>
installment loans no credit check <a href=https://fastcash.us.com/> fast cash payday loan</a>
OK’
Kjhzophy 1397/01/3 19:30
direct loan lenders online
<a href="https://quickloan.us.com/">quick cash loans</a>
same day cash advance
https://quickloan.us.com/ - quick cash OK’
LmfBofs 1397/01/3 16:28
what happens if a girl takes viagra
https://purseInstock.com/
viagra 100mg pills
https://fundeconp.org/
cheap generic viagra
https://nadinekube.com/
pfizer viagra for sale
https://authenticknicksstore.com/
lowest viagra price
https://iceecigarettes.com/
herbal viagra
https://besiktasboschservis.com/
drug viagra
LanSoult 1397/01/3 13:57
cash 1 payday loans
<a href="https://borrowmoney.us.com/"> letter to borrow money</a>
1st payday loan free
<a href=https://borrowmoney.us.com/> borrowing money with bad credit</a> OK’
HnnRinly 1397/01/2 17:52
<a href="https://needmoney.us.com/">need a fast loan</a>
debt counseling <a href="https://needmoney.us.com/">i need fast cash</a>
OK’
Gbbmaync 1397/01/2 17:46
buy discount viagra online
<a href="http://vlagraviagra.com/">buy viagra</a>
side effects of viagra
<a href=http://vlagraviagra.com/>viagra buy</a> OK’
Lmmquiext 1396/12/29 22:19
uk viagra sales
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra generic</a>
where can you buy viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra buy</a> OK’
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت