تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - جغرافیای لکستان

اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
gwrOpill 1398/03/2 17:50
http://listplayonlinecasino.com/ - casino games roulette online casino gambling <a href="http://listplayonlinecasino.com/">casino card games</a>
gthfeata 1398/03/2 17:50
http://goplayonlinecasinos.com/ - casino games free playmgm nj casino online <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">online casino games casino</a>
nppshown 1398/03/2 16:17
http://usaonline-casino.us.org/ - online casino… winstar world casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">real money casino</a>
tbsunore 1398/03/2 15:44
http://freecasinogames.us.org/ - mgm online casino all free casino slot games <a href="http://freecasinogames.us.org/">online casino no deposit bonus</a>
frcclack 1398/03/2 13:37
http://userlistcasinoonline.com/ - best canada slot sites bigfish casino online games <a href="http://userlistcasinoonline.com/">online roulette south africa</a>
vrfEscab 1398/03/2 12:14
http://casinoslotsgambling24.com/ - online slots free sugarhouse online casino <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">free online slots vegas worl</a>
buy cialis 1398/03/2 05:56
cialis lilly 20mg test [url=http://cialisle.com/]buy
cialis online[/url] is cialis effective for
bph.
gwrOpill 1398/03/2 03:59
http://listplayonlinecasino.com/ - deloisbag best online casino games free casino slots seneca niagara casino <a href="http://listplayonlinecasino.com/">online casino no deposit bonus</a>
nppshown 1398/03/2 01:43
http://usaonline-casino.us.org/ - vegas world casino games plainridge casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">online gambling casino este enlace se abrira en una ventana nueva</a>
hwsAmapy 1398/03/1 18:37
http://onlinecasino365list.com/ - slotomania slot machines mgm online casino real casino <a href="http://onlinecasino365list.com/">empire casino online</a>
gtdclack 1398/03/1 17:56
http://casino-online.us.org/ - online casino payment methods san manuel casino <a href="http://casino-online.us.org/">casino movie online's homepage</a>
generic viagra 1398/03/1 12:31
how to make natural sildenafil viagra.com http://viagrauga.com/ generic viagra from india
limit men's access to sildenafil
hvrLyday 1398/03/1 11:01
http://bestcasino365us.com/ - online roulette kostenlos spielen ohne anmeldung caesars online casino <a href="http://bestcasino365us.com/">online casino canada 80 free spins</a>
vrfEscab 1398/03/1 06:41
http://casinoslotsgambling24.com/ - free slot play no download segue casino game <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">dit is spam online casino slots</a>
mens brandon vicens 16 maine black bears jersey 1398/03/1 04:43
<a href="http://www.abetterdealappliance.net/Shoes_1/puma-basket-creeper ">puma basket creeper</a><a href="http://www.abetterdealappliance.net/Shoes_10/jordan-air-force-one-2008 ">jordan air force one 2008</a><a href="http://www.abetterdealappliance.net/Shoes_11/nike-air-jordan-8-retro-sale ">nike air jordan 8 retro sale</a><a href="http://www.abetterdealappliance.net/Shoes_12/adidas-stan-smith-pink-yellow ">adidas stan smith pink yellow</a>
mens brandon vicens 16 maine black bears jersey http://www.bitesite.net/NCAAF_34/mens-brandon-vicens-16-maine-black-bears-jersey
mens nike air huarache shoes military blue obsidian 318429 441 1398/03/1 04:43
<a href="http://www.logicallongevity.net/MNS_36/womens-klay-thompson-11-golden-state-warriors-red-jersey ">womens klay thompson 11 golden state warriors red jersey</a><a href="http://www.logicallongevity.net/MNS_37/womens-sean-davis-27-new-york-red-bulls-jersey ">womens sean davis 27 new york red bulls jersey</a><a href="http://www.logicallongevity.net/MNS_38/mens-romain-amalfitano-20-dijon-fco-jersey ">mens romain amalfitano 20 dijon fco jersey</a><a href="http://www.logicallongevity.net/MNS_39/womens-caiuby-30-fc-augsburg-jersey ">womens caiuby 30 fc augsburg jersey</a>
mens nike air huarache shoes military blue obsidian 318429 441 http://www.tbellefinancial.net/Shoes_2/mens-nike-air-huarache-shoes-military-blue-obsidian-318429-441
air jordan for women sg footaction shoes jordan air jordan for women retro 1398/03/1 04:42
<a href="http://www.fishtherapy.net/Shoes_13/vibram-fivefingers-treksport-blue ">vibram fivefingers treksport blue</a><a href="http://www.fishtherapy.net/Shoes_14/air-jordan-retro-1-womens-blue-sky-blue ">air jordan retro 1 womens blue sky blue</a><a href="http://www.fishtherapy.net/Shoes_15/cheap-air-jordans-under-%2440 ">cheap air jordans under $40</a><a href="http://www.fishtherapy.net/Shoes_16/nike-nike-free-5.0-14 ">nike nike free 5.0 14</a>
air jordan for women sg footaction shoes jordan air jordan for women retro http://www.cityofshelton.net/Shoes_14/air-jordan-for-women-sg-footaction-shoes-jordan-air-jordan-for-women-retro
kids proline aaron lynch 99 chicago bears jersey 1398/03/1 04:42
<a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_20/nike-air-max-87-online ">nike air max 87 online</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_3/mens-nike-flyknit-lunar-3-pink-yellow ">mens nike flyknit lunar 3 pink yellow</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_4/nike-air-max-2016-womens-orange-red ">nike air max 2016 womens orange red</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_5/under-armour-football-sock ">under armour football sock</a>
kids proline aaron lynch 99 chicago bears jersey http://www.canevariphoto.net/NFL_28/kids-proline-aaron-lynch-99-chicago-bears-jersey
womens proline antonio callaway 81 cleveland browns jersey 1398/03/1 04:42
<a href="http://www.lazyotter.net/NCAAF_34/mens-peyton-huslig-15-missouri-state-bears-jersey ">mens peyton huslig 15 missouri state bears jersey</a><a href="http://www.lazyotter.net/NCAAF_35/mens-cole-minshew-70-florida-state-seminoles-jersey ">mens cole minshew 70 florida state seminoles jersey</a><a href="http://www.lazyotter.net/NFL_26/baby-elite-leon-mcquay-34-kansas-city-chiefs-jersey ">baby elite leon mcquay 34 kansas city chiefs jersey</a><a href="http://www.lazyotter.net/NFL_27/baby-teamcolor-jonathan-freeny-55-detroit-lions-jersey ">baby teamcolor jonathan freeny 55 detroit lions jersey</a>
womens proline antonio callaway 81 cleveland browns jersey http://www.templetattoo.net/NFL_30/womens-proline-antonio-callaway-81-cleveland-browns-jersey
baby game davontae harris 10 cincinnati bengals jersey 1398/03/1 04:41
<a href="http://www.2acaringfamilydentist.net/Shoes_1/air-jordan-6-slam-dunk-for-the-holidays ">air jordan 6 slam dunk for the holidays</a><a href="http://www.2acaringfamilydentist.net/Shoes_10/kobe-10-drew-league ">kobe 10 drew league</a><a href="http://www.2acaringfamilydentist.net/Shoes_11/mens-nike-air-max-zero-purple-yellow ">mens nike air max zero purple yellow</a><a href="http://www.2acaringfamilydentist.net/Shoes_12/nike-england-home ">nike england home</a>
baby game davontae harris 10 cincinnati bengals jersey http://www.scuoladipolitica.net/NFL_28/baby-game-davontae-harris-10-cincinnati-bengals-jersey
utah jazz fanatics branded womens fast break custom jersey navy icon edition 1398/03/1 04:41
<a href="http://www.conniweb.net/NHL_22/mens-michael-sgarbossa-washington-capitals-breakaway-home-jersey ">mens michael sgarbossa washington capitals breakaway home jersey</a><a href="http://www.conniweb.net/NHL_23/mens-evander-kane-9-san-jose-sharks-breakaway-away-jersey ">mens evander kane 9 san jose sharks breakaway away jersey</a><a href="http://www.conniweb.net/NHL_24/mens-jim-o-brien-40-ottawa-senators-replica-home-jersey ">mens jim o brien 40 ottawa senators replica home jersey</a><a href="http://www.conniweb.net/NHL_25/youth-cole-bardreau-42-philadelphia-flyers-replica-jersey ">youth cole bardreau 42 philadelphia flyers replica jersey</a>
utah jazz fanatics branded womens fast break custom jersey navy icon edition http://www.transformationssimplybeautifulsalon.net/MNS_38/utah-jazz-fanatics-branded-womens-fast-break-custom-jersey-navy-icon-edition
womens jake diekman 41 texas rangers team jersey 1398/03/1 04:41
<a href="http://www.wir-sind-die-checker.net/Shoes_20/nike-air-max-ld-zero-beige ">nike air max ld zero beige</a><a href="http://www.wir-sind-die-checker.net/Shoes_3/authentic-689479-405-air-jordan-11-pantone-university-blue-white-black-2014 ">authentic 689479 405 air jordan 11 pantone university blue white black 2014</a><a href="http://www.wir-sind-die-checker.net/Shoes_4/bait-x-lacoste-inca-dark-crocodiles ">bait x lacoste inca dark crocodiles</a><a href="http://www.wir-sind-die-checker.net/Shoes_5/nike-cortez-basic-leather-06-white-black-orange ">nike cortez basic leather 06 white black orange</a>
womens jake diekman 41 texas rangers team jersey http://www.permanentroofingsystems.net/MNS_36/womens-jake-diekman-41-texas-rangers-team-jersey
nike air max 95 girls 1398/03/1 04:40
<a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_6/nike-air-jordan-pro-classic ">nike air jordan pro classic</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_7/nike-air-max-goadome ">nike air max goadome</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_8/nike-jordan-3-women ">nike jordan 3 women</a><a href="http://www.fredshecht.net/Shoes_9/roshe-kids-foot-locker ">roshe kids foot locker</a>
nike air max 95 girls http://www.loudcloudevents.net/Shoes_2/nike-air-max-95-girls
baby legend marcus davenport 93 new orleans saints jersey 1398/03/1 04:40
<a href="http://www.sirrichardfrancisburton.net/MNS_36/mens-chris-sale-41-boston-red-sox-team-jersey ">mens chris sale 41 boston red sox team jersey</a><a href="http://www.sirrichardfrancisburton.net/MNS_37/womens-chris-hatcher-44-oakland-athletics-jersey ">womens chris hatcher 44 oakland athletics jersey</a><a href="http://www.sirrichardfrancisburton.net/MNS_38/mens-austin-rivers-washington-wizards-white-jersey ">mens austin rivers washington wizards white jersey</a><a href="http://www.sirrichardfrancisburton.net/MNS_39/mens-edimilson-fernandes-31-west-ham-united-jersey ">mens edimilson fernandes 31 west ham united jersey</a>
baby legend marcus davenport 93 new orleans saints jersey http://www.schoenetoene.net/NFL_29/baby-legend-marcus-davenport-93-new-orleans-saints-jersey
hwsAmapy 1398/03/1 02:23
http://onlinecasino365list.com/ - casino play free casino games slots <a href="http://onlinecasino365list.com/">hollywood casino online</a>
tbsunore 1398/03/1 00:13
http://freecasinogames.us.org/ - casino blackjack free casino <a href="http://freecasinogames.us.org/">online - real money</a>
olqfeata 1398/02/31 22:10
http://us24casinoonline.com/ - arizona casinos pala casino online nj <a href="http://us24casinoonline.com/">sex roulette</a>
plrToord 1398/02/31 21:56
http://7realonlinecasinos.com/ - usa online casino scatter slots <a href="http://7realonlinecasinos.com/">double down casino</a>
generic viagra 1398/02/31 20:37
taking viagra on your wedding night generic viagra online
how to remove viagra email virus.
plrToord 1398/02/31 19:39
http://7realonlinecasinos.com/ - pechanga casino hollywood casino <a href="http://7realonlinecasinos.com/">pala casino</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت