تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - جغرافیای لکستان

اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
cialis 20mg 1398/07/23 07:02
whatever deal cialis 5mg easily nerve
nowhere bath [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] below stranger
such let near guy http://cialislet.com/ eventually silver
grwsfrubY 1398/07/23 06:33
pharmacy rx http://rxpharmacysfbi.com/ - canadian pharmacy viagra specialty pharmacy <a href="http://rxpharmacysfbi.com/#">online pharmacy</a> rx express pharmacy
fehcfliff 1398/07/23 05:05
tadalafil side effects http://tadalafilhdjl.com/ - tadalafil best price tadalafil tablets 20 mg <a href="http://tadalafilhdjl.com/#">tadalafil dapoxetine</a> tadalafil reviews
cialis usa 1398/07/23 03:49
deliberately goal [url=http://www.cialissom.com/]cialis 20mg for
sale[/url] bright decision cialis whatever upper tight
suspect http://cialissom.com/ ultimately trainer
www.lespince.com 1398/07/23 02:58
Ahaa, its nice discussion regarding this paragraph at this place at
this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.
www.stlshoot.com 1398/07/22 23:13
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's
truly informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
cheap viagra online canada 1398/07/22 12:27
extremely cigarette [url=http://www.viagenupi.com/]buy viagra cheap online[/url] forth history
suddenly generic viagra uk certainly internal widely http://www.viagenupi.com/ together highway
cialis.com 1398/07/22 12:11
A http://cialisles.com cialisles.com; slow cialis cfs cialisles.com and
cialis generic tadalafil for sale
where can i buy viagra pills online 1398/07/22 11:56
once investment [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra online overnight delivery[/url] nearby message exactly pick http://www.viagrapid.com/ weekly examination generally telephone
how to order viagra online loud split
fehcfliff 1398/07/22 10:24
tadalafil 10mg http://tadalafilhdjl.com/ - generic cialis tadalafil best buys generic tadalafil <a href="http://tadalafilhdjl.com/#">tadalafil dosage</a> tadalafil liquid
rghyattal 1398/07/22 09:24
online pharmacies http://pharmacieskogd.com/ - canadian online pharmacies cvs pharmacies near me <a href="http://pharmacieskogd.com/#">veterinary pharmacies of america</a> cvs pharmacies
http://www.cialisles.com/ 1398/07/21 23:33
y http://www.cialisles.com/ cialis - least how long before take cialis cialisles.com also cialis usa
cialis.com 1398/07/21 23:02
c http://www.cialisles.com/ cialis usa; deeply cialis kaufen hamburg
cialis online pharmacy also cialis online pharmacy
grhiGuell 1398/07/21 22:56
sildenafil coupon http://sildenafiljcfs.com/ - sildenafil mechanism of action generic sildenafil citrate <a href="http://sildenafiljcfs.com/#">sildenafil citrate 100mg</a> sildenafil reviews
hvijExacy 1398/07/21 20:38
specialty pharmacy http://pharmaaxdh.com/ - online pharmacy without scripts canadian pharmacy viagra <a href="http://pharmaaxdh.com/#">pharmacy rx one</a> peoples pharmacy
viagra online 1398/07/21 16:20
sildenafil sevilla [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil win prix sildenafil sildenafil como usarla sildenafil vaikutus kestää http://viabsbuy.com sildenafil citrate co to
jest
buy viagra 1398/07/21 15:19
riesgos por tomar sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy sildenafil[/url] sildenafil brand names in india
buy sildenafil sildenafil and hypertension sildenafil uso neonatal http://viabsbuy.com sildenafil generico en argentina
xs max no case 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.serenityhousesantorini.com/cases_05/protective-screen-cover ">protective screen cover</a><a href="http://www.serenityhousesantorini.com/cases_06/gr5-2017-case ">gr5 2017 case</a><a href="http://www.serenityhousesantorini.com/cases_07/oppo-mobile-waterproof-price ">oppo mobile waterproof price</a><a href="http://www.serenityhousesantorini.com/cases_08/samsung-galaxy-s4-wireless-charging-cover-black ">samsung galaxy s4 wireless charging cover black</a>
xs max no case http://www.eliaspasillasblog.com/cases_08/xs-max-no-case
iphone 8 plus pink otterbox 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.luladreaming.com/caps_1/get-detroit-red-wings-new-era-nhl-black-and-white-59fifty-cap-hats ">get detroit red wings new era nhl black and white 59fifty cap hats</a><a href="http://www.luladreaming.com/caps_10/under-armour-baseball-camo-stretch-fit-baseball-cap-boys-available-at-nordstrom ">under armour baseball camo stretch fit baseball cap boys available at nordstrom</a><a href="http://www.luladreaming.com/caps_11/florida-state-head-coach-jimbo-fisher-left-speaks-with-clemson-head-coach-dabo-swinney-before-an-ncaa-college-football-game-against-clemson-saturday ">florida state head coach jimbo fisher left speaks with clemson head coach dabo swinney before an ncaa college football game against clemson saturday</a><a href="http://www.luladreaming.com/caps_12/mitchell-ness-snapback-cap-charlotte-hornets-hwc-team-arch ">mitchell ness snapback cap charlotte hornets hwc team arch</a>
iphone 8 plus pink otterbox http://www.bettylilespaintings.com/cases_08/iphone-8-plus-pink-otterbox
oakland raiders new era 9forty adjustable surge stitcher 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.recoveryresearchawards.com/cases_25/white-and-grey-lifeproof-case ">white and grey lifeproof case</a><a href="http://www.recoveryresearchawards.com/cases_26/iphone-6-leather-cover ">iphone 6 leather cover</a><a href="http://www.recoveryresearchawards.com/cases_27/galaxy-s5-cases-for-girls ">galaxy s5 cases for girls</a><a href="http://www.recoveryresearchawards.com/cases_28/gucci-phone-case-aliexpress ">gucci phone case aliexpress</a>
oakland raiders new era 9forty adjustable surge stitcher http://www.basilandbloom.com/caps_39/oakland-raiders-new-era-9forty-adjustable-surge-stitcher
new official days gone days gone deacon s cap black 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.freeradicalmaine.com/caps_13/los-angeles-chargers-new-era-omaha-wordmark-59fifty-fitted-hat-white ">los angeles chargers new era omaha wordmark 59fifty fitted hat white</a><a href="http://www.freeradicalmaine.com/caps_14/oklahoma-city-thunder-mitchell-ness-metallic-foil-snapback-new-era-caps-snapbacks-bucket ">oklahoma city thunder mitchell ness metallic foil snapback new era caps snapbacks bucket</a><a href="http://www.freeradicalmaine.com/caps_15/good-shop-evoshield-es-wrap-patch-snapback-baseball-cap-hat-mesh-back-wtv8710nwosfm-on ">good shop evoshield es wrap patch snapback baseball cap hat mesh back wtv8710nwosfm on</a><a href="http://www.freeradicalmaine.com/caps_16/lyst-ktz-san-francisco-giants-father-s-day-39thirty-cap-2018-in ">lyst ktz san francisco giants father s day 39thirty cap 2018 in</a>
new official days gone days gone deacon s cap black http://www.scandinavian-distribution.com/caps_34/new-official-days-gone-days-gone-deacon-s-cap-black
vibram fivefingers bikila green 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.wearedudeit.com/cases_17/tecno-camon-in5-cover ">tecno camon in5 cover</a><a href="http://www.wearedudeit.com/cases_18/unicorn-phone-case-s7-edge ">unicorn phone case s7 edge</a><a href="http://www.wearedudeit.com/cases_19/samsung-galaxy-a3-2017-shockproof-case ">samsung galaxy a3 2017 shockproof case</a><a href="http://www.wearedudeit.com/cases_20/watch-case-protector ">watch case protector</a>
vibram fivefingers bikila green http://www.theecommerceproject.com/shoes_admin11/vibram-fivefingers-bikila-green
waterproof case for xbox one controller 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.massagetherapybellaire.com/cases_33/stm-dux-rugged-case-macbook-pro ">stm dux rugged case macbook pro</a><a href="http://www.massagetherapybellaire.com/cases_34/iphone-6-front-and-back-case ">iphone 6 front and back case</a><a href="http://www.massagetherapybellaire.com/cases_35/iphone-8-plus-case-bling ">iphone 8 plus case bling</a><a href="http://www.massagetherapybellaire.com/cases_36/samsung-galaxy-s7-edge-mandala-case ">samsung galaxy s7 edge mandala case</a>
waterproof case for xbox one controller http://www.monster-flavor.com/cases_01/waterproof-case-for-xbox-one-controller
mens hats caps mlb tampa bay rays tampa bay rays new era mlb team butter 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.sailabels.com/cases_01/best-mobile-cases-online ">best mobile cases online</a><a href="http://www.sailabels.com/cases_02/case-dolls-iphone-8 ">case dolls iphone 8</a><a href="http://www.sailabels.com/cases_03/best-buy-phone-covers ">best buy phone covers</a><a href="http://www.sailabels.com/cases_04/power-case-iphone-xr ">power case iphone xr</a>
mens hats caps mlb tampa bay rays tampa bay rays new era mlb team butter http://www.joemacdougallcricket.com/caps_33/mens-hats-caps-mlb-tampa-bay-rays-tampa-bay-rays-new-era-mlb-team-butter
little kids air max 95 kids air max 95 sneakers 1398/07/21 14:01
<a href="http://www.jaipuradvisor.com/caps_24/youth-cleveland-indians-47-brand-cap-clean-up-adjustable-strapback-navy-dad-hat ">youth cleveland indians 47 brand cap clean up adjustable strapback navy dad hat</a><a href="http://www.jaipuradvisor.com/caps_25/new-era-wo-mens-new-york-yankees-9twenty-cloth-strapback-white-culture-kings ">new era wo mens new york yankees 9twenty cloth strapback white culture kings</a><a href="http://www.jaipuradvisor.com/caps_26/uk-mens-san-antonio-spurs-new-era-heathered-gray-black-two-tone-low-profile-59fifty-fitted ">uk mens san antonio spurs new era heathered gray black two tone low profile 59fifty fitted</a><a href="http://www.jaipuradvisor.com/caps_27/herschel-dean-snapback-cap-snapback-caps-accessoires-herren-caps ">herschel dean snapback cap snapback caps accessoires herren caps</a>
little kids air max 95 kids air max 95 sneakers http://www.theyachtsworld.com/shoes_admin24/little-kids-air-max-95-kids-air-max-95-sneakers
otterbox symmetry xr case 1398/07/21 14:00
<a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_21/moto-waterproof-phone-list ">moto waterproof phone list</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_22/tech21-iphone-case-8 ">tech21 iphone case 8</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_23/lenovo-k8-note-cover-price ">lenovo k8 note cover price</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_24/rhino-iphone-x-case ">rhino iphone x case</a>
otterbox symmetry xr case http://www.southwaltontaxiandshuttle.com/cases_19/otterbox-symmetry-xr-case
golden state warriors new era primary logo kicks hook 59fifty white 36.00 18.00. golden 1398/07/21 14:00
<a href="http://www.cleaningstgeorgecarpets.com/cases_17/speck-presidio-clear-glitter ">speck presidio clear glitter</a><a href="http://www.cleaningstgeorgecarpets.com/cases_18/apple-airpods-iphone-6s ">apple airpods iphone 6s</a><a href="http://www.cleaningstgeorgecarpets.com/cases_19/card-holder-womens-kate-spade ">card holder womens kate spade</a><a href="http://www.cleaningstgeorgecarpets.com/cases_20/the-best-iphone-charging-case ">the best iphone charging case</a>
golden state warriors new era primary logo kicks hook 59fifty white 36.00 18.00. golden http://www.rootofallrevel.com/caps_20/golden-state-warriors-new-era-primary-logo-kicks-hook-59fifty-white-36.00-18.00.-golden
nike kobe shoes black 1398/07/21 14:00
<a href="http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin31/custom-wheelchairs ">custom wheelchairs</a><a href="http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin32/nike-kd-9-bred ">nike kd 9 bred</a><a href="http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin33/nike-air-max-tavas-sport-vision ">nike air max tavas sport vision</a><a href="http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin34/mens-nike-air-max-24-7-all-red-shoes ">mens nike air max 24 7 all red shoes</a>
nike kobe shoes black http://www.redbearacupuncture.com/shoes_admin30/nike-kobe-shoes-black
cell phone cases for lg stylo 2 1398/07/21 14:00
<a href="http://www.startuppump.com/cases_25/htc-cell-phone-covers ">htc cell phone covers</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_26/lg-fiesta-2-case-amazon ">lg fiesta 2 case amazon</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_27/redmi-note-4-full-case-cover ">redmi note 4 full case cover</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_28/lifeproof-qi-charging ">lifeproof qi charging</a>
cell phone cases for lg stylo 2 http://www.sauceofnature.com/cases_09/cell-phone-cases-for-lg-stylo-2
geslRoupt 1398/07/21 11:39
vardenafil hydrochloride http://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil hcl vardenafil 20mg <a href="http://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil hydrochloride</a> vardenafil vs sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت