تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - داستان گرگ و سگ (قسمت اول)

اسلایدر

داستان گرگ و سگ (قسمت اول)
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط یداله چراغی عضو کانون تبادل افکار لکستان

یه شو اَژ شوَل وَرَه سالی بی   /  زمین آجرّیا اِسبی شالی بی

یه هفته تَپ تَپ الماسِ زرین   /  چوی بالِ پپی رِزیا اَر زمین

دِنونه دیوار وَر اَر بُنِ وَر  /     خِراوه داوی چوی دِنون خَر

هُمسا اَژ هُمسا خَوَر نیاشتی   /   کَس اَر دشت و بون گذر نیاشتی

کَرّکَرّه مِزی چوی توزِ لشکر  /   تمومِ وِلات گِرتویتی اِی وَر

اَر نزیکِ ایل یه گرگِ پیری   /     وَ دَس یَخبَنون ژار و فقیری

قِی قُپیا , لرز اَر دَس و پا بیتی  /   ویر اَر آبادی , تَقِلا بیتی

سینه خیز , دودِل , وَ حالی حالی   /  تَک دای اَر حصار یه کهنه مالی

شاید وِر اَژ یه آیم بِگالِنی   /    کاوِرِ چاخی اِیر بِراقِنی

یَک دو گِل یاواش جاجاواز کِردی  /  گوشَل قَمچ کِریا , چَمَل واز کِردی


درِ طویله گِرتی اِی نظر   /  دیتی گمالی اَر گوشه کَپَر

دو تُلینج داسی , چن قَمتاری کَ  /   هماری پَلِنگ وَر مَخاری کَ

جال و مِل قوین , دُم دِریژی کَ   /  دَم وِشا , چَم زاق , قَلوَه تیژی کَ

وِژ مِلاس کِردی , بی گال و بی راو   /   شاید ساتیِ تر سگ بِچو اِی خواو

اَسکه وَ ناکُم دَسی بِشینی  /  اِی نومِ رَمی , گِری بِمینی 

بی کِش و بی دَنگ , یَکی بِرمِنی  /  دواره وَ ناحق خوینی بِرشِنی

هَر چَمَرّی من فایده نیاشتی  /  سگ جا نَرم و گرم راحتی داشتی

سَر بِردیه سیفا , فکری تِر کِردی  /  خیالی اِی ذهن وِژ حاضر کِردی

وِت عیو چَه دیری ایمشو هْواس بِکَم  /  چوی گدا اَر سگ التماس بِکَم

شاید رحم اَر حال اسیرِم بِکی   /  فکری اَر قاوای فقیرِم بِکی

وِت اِی سگ سِلام دیارِت وَخیر  /  نِگهبونِ ایل شوگارِت وَخیر

پیری و زِمسون زمین گیر کِردم  /  فلک بی کِشکی فِره ژیر کِردم

دیرِم مَرِکم , دَسِلات نِیرِم   /  مرگم نِزیکه , ری نجات نیرم

مَزونی دِره و دشت و هُماری  /  هفت روژه گِن گِن وَره مَواری

سیر کَه در و بون کِشماته ایمشو  /  زُخ و یخبَنون , نِهاته ایمشو

سردی کِردمه وَ گرگ لوسی  /  دِنونم اَر سَر دِنون نِموسی

نه خوراک , نه لیز , نه شادی دیرِم  /  نه پا هتن چین آبادی دیرِم 

گیژ و شیت و پَل , ژون ژو داری کِم  /  سِخُن دَژی دار , بی آزاری کِم

گیونالِک , شَکَت , حال خِراوی کِم  /  پوسِ وابِردی توینِ آوی کِم 

نیمه گیون , کِپیا , دَر وَ دَریکم  /  ژیر و شَل و پَل , آخِر شَری کِم

اِی رونق کَتی , چَک و چولی کِم /  لولیا , کَم حاواس , دل وَ هولی کِم

وَ چِرچِم لَرزِم , وَ سِر آسیمه  /  آسو اَر آسو , لیژ اِرا بیمه

چُکِل چو تَموم گیه دِریمه  /  لَم وِسی آز اَژ سِخون بِریمه

نیاشتِن بی حال , بدبخت کِردمه  /  خیرَت و جورَت و شِرف بِردمه

اِی لونه وارِّ ک خاکَری بِگِر  /  یا کَری کورپه شیر حوَری بِگِر

بایجْ اِی دور سَر عیالِت ایمشو  /   بِکه وَ نذری صای مالِت ایمشو

مرگ خیمه اَر گیون بی ثمر داسی  /  قَل پَنجی اَر دور مِلِّم جَر داسی

رَحمی اَر آیلَل ویلونم بِکه  /  وَ تیکه چَرمی مهمونم بِکه

بوری هِرَسَت هراسون نَکه  /  نا امید ویر مَر بیابون نَکه

اگر وِهار بای جبرانه مَکَم  /  تاوِنه و خرگوش قِرانه مَکَم

قوله مَم وِهار بوم وَ نوکرت  /  لَش نوکَلی بایجِم اَر وَرِت 

اَخکه فِره بو اَژِن بِمینتی  /  دال قِلا دُجا اَژ تو بِسینتی

اَر موشین قولِم نِمارم وَ جا  /  وعده مِن و تو سَر کَنی کوخا

سگ یه شِنفتی , تَکی دای اِی وَر  /  دو هِناسی داخ آوِردی اِی سَر

سینه و شون و مِلّ وِژ نیشون داتی  /  ولی ساکت بی , گَپی نیاتی

یک دو جَرّ اِی نوم حَصار آوردی   /  گِری چوی عاقل هر سیفا کِردی

کمی چی اِی فکر حروم و حلال  /  آخِری سکوت اِشکنی گمال

وِت اِی گرگ ایمشو دلِت تنگ کِردم  /  ار سَر دو ریُن گیرِت آوِردم

دو فکر وَ یَکا رِشیا اِی گیونِم  /  کُمُن قبول کَم دی نِمزانِم

یا مِی وِرَلّا نوم جَلاوِت کَم  /  یا ناهَلمونه , یِلَشکاوِت کَم

یا مِی دردِ دل گرگی گوش بِکم  /  یا نون و نِمَک فِراموش بِکَم

اِی گرگ چَن ساله اِی لونه جا  /  وَ گُپ گُپِ نون کَلِنگ کِریامه

کم کم وَ اِی حَد ایسکه رَسیمه  /  اَرا وَختِ سخت تربیت بیمه

نامرد و بی رَحم و دل بیمار نیِم  /  وِژته مَزانی صِلاح دار نیِم

رسم رفاقت وَ جا آر , مِنِم  /  اَر عهد و پیمون وفادار , مِنِم

آبادی اِی خواو , نِگهبون , مِنِم  /  ویریا ,چٍرچه دل ,خوش فِرمُن مِنِم

هوشیار اَر چَقه دِراخِل مِنِم  /  شو اَر سَر پَچی , قِراوِل مِنِم

اَر دَنگِ هِشگا , حمله ور مِنِم  /  خواو اَر چَمَلِم حروم کَر مِنِم

اَر بیا بیا تَکه مَم اِی وَر  /  تا گه چِخ نکَن , نِمَچِم اِی در

یه گِل سیرِ تیک دَریونه مَکَم  /  یه گِل هِلامات سَر بونه مَکَم

اَخکه مَدوِم , بیچاره بیمه  /  اَژ آیلی هونه هوکاره بیمه

نه وارِّک نه تویشک , ای در نِمَکَم  /  هویچ گَپی ای تو باور نِمَکم

تو مال اِیر رِّمن , تَجیر بِرّی کین  /  قصاوِ وحشی , لَم اِیر دِرّی کین

گرگِ حقه باز , خطرناکی کین  /  پیرِ مَزگ اِیر آر , چوی ضحاکی کین

شِلیته , بی شرم , سیر نَحوری کین  /  دُزِ مِلّه گِر , آخِر شَری کین

لَمِن , خوین رِشِن , تیکه چِنی کین  /  وَرکْ اِی نوم کُلی اِیر راقِنی کین

سازِ بَنومی وِژِت ژَنیه  /  گِلار ای دُما کورِت خوَنیه

مَر وَته وَری کَتیَسیَ وَرِت  /  خیال باطل داسی ای س


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
tbjunore 1398/01/2 14:33
http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/# - canadian pharmacy meds natural viagra alternative <a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/#">cialis buy</a>
bsishown 1398/01/1 23:12
http://viagrapfhze.com/# - generic viagra review buy viagra soft <a href="http://viagrapfhze.com/#">online pharmacy canada</a>
bgfEscab 1398/01/1 21:04
http://cialisovnnc.com/# - canada pharmacy online cialis coupon <a href="http://cialisovnnc.com/#">buying drugs from canada</a>
qazClamp 1398/01/1 19:00
http://cialisserfher.com/# - buy cialis canadian online pharmacy viagra <a href="http://cialisserfher.com/#">canadian pharmacy meds</a>
gynageda 1397/12/29 18:35
<a href=http://ketodietplanecyh.com/#>purefit keto diet</a> keto diet menu ideas <a href="http://ketodietplanecyh.com/#">quest bar keto diet</a>
thsClamp 1397/12/29 17:43
<a href=http://ketodietrecipesxef.com/#>keto diet plan food list</a> keto diet weekly meal plan <a href="http://ketodietrecipesxef.com/#">keto diet depression</a>
tbfToord 1397/12/29 11:49
http://niqabsquad.com/# - buy cialis online cheap generic viagra sildenafil <a href="http://niqabsquad.com/#">canada drugs</a>
bsfclack 1397/12/28 17:15
http://canadiannowv.com/# - viagra online canadian pharmacy generic viagra sildenafil <a href="http://canadiannowv.com/#">canadian pharmacy king</a>
tgnunore 1397/12/28 08:41
<a href="http://whatisketodiettuj.com/#">fruits for keto diet</a> keto diet and alcohol <a href="http://whatisketodiettuj.com/#">side effects of the keto diet</a>
bgjLyday 1397/12/27 23:09
http://viagraoahvfn.com/# - buy cialis viagra overnight <a href="http://viagraoahvfn.com/#">online canadian pharmacy</a>
bfhEscab 1397/12/27 15:54
<a href=http://ketodietecrt.com/#>keto diet meme</a> diet soda keto <a href="http://ketodietecrt.com/#">how do you deal with constipation on the keto diet?</a>
thnClamp 1397/12/27 13:54
<a href=http://ketodietmenuwxr.com/#>keto diet kidney stones</a> keto diet and pregnancy <a href="http://ketodietmenuwxr.com/#">keto diet and hypoglycemia</a>
gbyfeata 1397/12/27 12:53
http://cialiscials.com/# - canada online pharmacy lowest price viagra <a href="http://cialiscials.com/#">canadian pharmacy</a>
qxrOpill 1397/12/27 09:53
http://cialisckajrhd.com/# - when will viagra go generic natural viagra alternative <a href="http://cialisckajrhd.com/#">legit online pharmacy</a>
bgxToord 1397/12/24 04:04
<a href=http://7realonlinecasinos.com/#>borgata online casino</a> casinos in iowa <a href="http://7realonlinecasinos.com/#">bigfish casino online games</a>
bbiclack 1397/12/22 21:46
<a href=http://casino-online.us.org/#>free vegas slots foxwoods online casino</a> bovada casino <a href="http://casino-online.us.org/#">play slots online</a>
jnmunore 1397/12/22 16:57
<a href="http://freecasinogames.us.org/#">cashman casino</a> casino slots free casino games <a href="http://freecasinogames.us.org/#">free casino games online free casino games no download</a>
byjEscab 1397/12/21 22:59
<a href=http://mypharmusa2019.com/#>canadian pharmacy review</a> viagra order <a href="http://mypharmusa2019.com/#">generic viagra reviews</a>
pplClamp 1397/12/21 19:59
<a href=http://casinogames.us.org/#>free casino games slots empire city online casino</a> free casino poker games <a href="http://casinogames.us.org/#">free casino games slot machines zone online casino games</a>
brsfeata 1397/12/21 18:29
<a href=http://us24casinoonline.com/#>slots lounge</a> caesar casino online slot games <a href="http://us24casinoonline.com/#">kasino</a>
vdaOpill 1397/12/21 15:11
<a href=http://24casinousaonline.com/#>absolutely free casino slots games</a> no deposit casino <a href="http://24casinousaonline.com/#">hypercasinos</a>
nike air max stutter step men 1397/12/21 02:04
<a href="http://www.einar-willumsen.com/6/nike-kd-8-pink-yellow ">nike kd 8 pink yellow</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/7/air-jordan-retro-18-black-mint-green ">air jordan retro 18 black mint green</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/8/air-jordan-vi-varsity ">air jordan vi varsity</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/9/getting-free-gift-cards-online ">getting free gift cards online</a>
[url=http://www.webkaydol.com/31/nike-air-max-stutter-step-men]nike air max stutter step men[/url]
nike foamposite white and black 1397/12/21 02:04
<a href="http://www.plohohorosho.com/1/fc-st-pauli-home-and-away-kit ">fc st pauli home and away kit</a><a href="http://www.plohohorosho.com/10/air-vapor-max-flyknit ">air vapor max flyknit</a><a href="http://www.plohohorosho.com/11/air-jordan-xxx-georgetown-pe ">air jordan xxx georgetown pe</a><a href="http://www.plohohorosho.com/12/air-jordan-shoes-in-big-sizes ">air jordan shoes in big sizes</a>
[url=http://www.py-conseil.com/28/nike-foamposite-white-and-black]nike foamposite white and black[/url]
womens asics gel noosa tri 10 beige 1397/12/21 02:03
<a href="http://www.sis-international-research.com/35/nike-kobe-11-womens-pink-purple ">nike kobe 11 womens pink purple</a><a href="http://www.sis-international-research.com/36/nike-roshe-run-floral-pink ">nike roshe run floral pink</a><a href="http://www.sis-international-research.com/37/nike-air-force-1-ac-kopen ">nike air force 1 ac kopen</a><a href="http://www.sis-international-research.com/38/converse-chuck-taylor-as-zipper-hi-ox-gold ">converse chuck taylor as zipper hi ox gold</a>
[url=http://www.niconatmfg.com/28/womens-asics-gel-noosa-tri-10-beige]womens asics gel noosa tri 10 beige[/url]
iipLyday 1397/12/8 04:31
<a href=http://generichviagraarnc.com/#>viagra generic name</a> viagra overnight <a href="http://generichviagraarnc.com/#">canada drugs coupon</a>
bbaAmapy 1397/12/7 18:05
<a href=http://canadadrugsonlinewxwe.com/#>order prescription drugs online from canada</a> cialis without a prescription <a href="http://canadadrugsonlinewxwe.com/#">buying drugs online canada</a>
bfhclack 1397/12/6 13:47
<a href=http://canadianpharmacieshdfc.com/#>abilify from canadian pharmacies</a> cialis for sale <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">reliable canadian pharmacies</a>
btgoToord 1397/12/6 07:54
<a href=http://canadianpharmacyecyn.com/#>cheap canadian pharmacy online</a> viagra online without prescription <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">canadian pharmacy cialis reviews</a>
hflClamp 1397/12/6 02:41
<a href=http://canadadrugshtwi.com/#>blue sky drugs canada</a> price viagra <a href="http://canadadrugshtwi.com/#">canada food and drugs regulations</a>
bsuLyday 1397/12/5 11:04
<a href=http://canadianonlinepharmacystbm.com/#>canadian pharmacy online review</a> canada viagra <a href="http://canadianonlinepharmacystbm.com/#">best canadian online pharmacy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت