اسلایدر

داستان گرگ و سگ (قسمت اول)
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط یداله چراغی عضو کانون تبادل افکار لکستان

یه شو اَژ شوَل وَرَه سالی بی   /  زمین آجرّیا اِسبی شالی بی

یه هفته تَپ تَپ الماسِ زرین   /  چوی بالِ پپی رِزیا اَر زمین

دِنونه دیوار وَر اَر بُنِ وَر  /     خِراوه داوی چوی دِنون خَر

هُمسا اَژ هُمسا خَوَر نیاشتی   /   کَس اَر دشت و بون گذر نیاشتی

کَرّکَرّه مِزی چوی توزِ لشکر  /   تمومِ وِلات گِرتویتی اِی وَر

اَر نزیکِ ایل یه گرگِ پیری   /     وَ دَس یَخبَنون ژار و فقیری

قِی قُپیا , لرز اَر دَس و پا بیتی  /   ویر اَر آبادی , تَقِلا بیتی

سینه خیز , دودِل , وَ حالی حالی   /  تَک دای اَر حصار یه کهنه مالی

شاید وِر اَژ یه آیم بِگالِنی   /    کاوِرِ چاخی اِیر بِراقِنی

یَک دو گِل یاواش جاجاواز کِردی  /  گوشَل قَمچ کِریا , چَمَل واز کِردی


درِ طویله گِرتی اِی نظر   /  دیتی گمالی اَر گوشه کَپَر

دو تُلینج داسی , چن قَمتاری کَ  /   هماری پَلِنگ وَر مَخاری کَ

جال و مِل قوین , دُم دِریژی کَ   /  دَم وِشا , چَم زاق , قَلوَه تیژی کَ

وِژ مِلاس کِردی , بی گال و بی راو   /   شاید ساتیِ تر سگ بِچو اِی خواو

اَسکه وَ ناکُم دَسی بِشینی  /  اِی نومِ رَمی , گِری بِمینی 

بی کِش و بی دَنگ , یَکی بِرمِنی  /  دواره وَ ناحق خوینی بِرشِنی

هَر چَمَرّی من فایده نیاشتی  /  سگ جا نَرم و گرم راحتی داشتی

سَر بِردیه سیفا , فکری تِر کِردی  /  خیالی اِی ذهن وِژ حاضر کِردی

وِت عیو چَه دیری ایمشو هْواس بِکَم  /  چوی گدا اَر سگ التماس بِکَم

شاید رحم اَر حال اسیرِم بِکی   /  فکری اَر قاوای فقیرِم بِکی

وِت اِی سگ سِلام دیارِت وَخیر  /  نِگهبونِ ایل شوگارِت وَخیر

پیری و زِمسون زمین گیر کِردم  /  فلک بی کِشکی فِره ژیر کِردم

دیرِم مَرِکم , دَسِلات نِیرِم   /  مرگم نِزیکه , ری نجات نیرم

مَزونی دِره و دشت و هُماری  /  هفت روژه گِن گِن وَره مَواری

سیر کَه در و بون کِشماته ایمشو  /  زُخ و یخبَنون , نِهاته ایمشو

سردی کِردمه وَ گرگ لوسی  /  دِنونم اَر سَر دِنون نِموسی

نه خوراک , نه لیز , نه شادی دیرِم  /  نه پا هتن چین آبادی دیرِم 

گیژ و شیت و پَل , ژون ژو داری کِم  /  سِخُن دَژی دار , بی آزاری کِم

گیونالِک , شَکَت , حال خِراوی کِم  /  پوسِ وابِردی توینِ آوی کِم 

نیمه گیون , کِپیا , دَر وَ دَریکم  /  ژیر و شَل و پَل , آخِر شَری کِم

اِی رونق کَتی , چَک و چولی کِم /  لولیا , کَم حاواس , دل وَ هولی کِم

وَ چِرچِم لَرزِم , وَ سِر آسیمه  /  آسو اَر آسو , لیژ اِرا بیمه

چُکِل چو تَموم گیه دِریمه  /  لَم وِسی آز اَژ سِخون بِریمه

نیاشتِن بی حال , بدبخت کِردمه  /  خیرَت و جورَت و شِرف بِردمه

اِی لونه وارِّ ک خاکَری بِگِر  /  یا کَری کورپه شیر حوَری بِگِر

بایجْ اِی دور سَر عیالِت ایمشو  /   بِکه وَ نذری صای مالِت ایمشو

مرگ خیمه اَر گیون بی ثمر داسی  /  قَل پَنجی اَر دور مِلِّم جَر داسی

رَحمی اَر آیلَل ویلونم بِکه  /  وَ تیکه چَرمی مهمونم بِکه

بوری هِرَسَت هراسون نَکه  /  نا امید ویر مَر بیابون نَکه

اگر وِهار بای جبرانه مَکَم  /  تاوِنه و خرگوش قِرانه مَکَم

قوله مَم وِهار بوم وَ نوکرت  /  لَش نوکَلی بایجِم اَر وَرِت 

اَخکه فِره بو اَژِن بِمینتی  /  دال قِلا دُجا اَژ تو بِسینتی

اَر موشین قولِم نِمارم وَ جا  /  وعده مِن و تو سَر کَنی کوخا

سگ یه شِنفتی , تَکی دای اِی وَر  /  دو هِناسی داخ آوِردی اِی سَر

سینه و شون و مِلّ وِژ نیشون داتی  /  ولی ساکت بی , گَپی نیاتی

یک دو جَرّ اِی نوم حَصار آوردی   /  گِری چوی عاقل هر سیفا کِردی

کمی چی اِی فکر حروم و حلال  /  آخِری سکوت اِشکنی گمال

وِت اِی گرگ ایمشو دلِت تنگ کِردم  /  ار سَر دو ریُن گیرِت آوِردم

دو فکر وَ یَکا رِشیا اِی گیونِم  /  کُمُن قبول کَم دی نِمزانِم

یا مِی وِرَلّا نوم جَلاوِت کَم  /  یا ناهَلمونه , یِلَشکاوِت کَم

یا مِی دردِ دل گرگی گوش بِکم  /  یا نون و نِمَک فِراموش بِکَم

اِی گرگ چَن ساله اِی لونه جا  /  وَ گُپ گُپِ نون کَلِنگ کِریامه

کم کم وَ اِی حَد ایسکه رَسیمه  /  اَرا وَختِ سخت تربیت بیمه

نامرد و بی رَحم و دل بیمار نیِم  /  وِژته مَزانی صِلاح دار نیِم

رسم رفاقت وَ جا آر , مِنِم  /  اَر عهد و پیمون وفادار , مِنِم

آبادی اِی خواو , نِگهبون , مِنِم  /  ویریا ,چٍرچه دل ,خوش فِرمُن مِنِم

هوشیار اَر چَقه دِراخِل مِنِم  /  شو اَر سَر پَچی , قِراوِل مِنِم

اَر دَنگِ هِشگا , حمله ور مِنِم  /  خواو اَر چَمَلِم حروم کَر مِنِم

اَر بیا بیا تَکه مَم اِی وَر  /  تا گه چِخ نکَن , نِمَچِم اِی در

یه گِل سیرِ تیک دَریونه مَکَم  /  یه گِل هِلامات سَر بونه مَکَم

اَخکه مَدوِم , بیچاره بیمه  /  اَژ آیلی هونه هوکاره بیمه

نه وارِّک نه تویشک , ای در نِمَکَم  /  هویچ گَپی ای تو باور نِمَکم

تو مال اِیر رِّمن , تَجیر بِرّی کین  /  قصاوِ وحشی , لَم اِیر دِرّی کین

گرگِ حقه باز , خطرناکی کین  /  پیرِ مَزگ اِیر آر , چوی ضحاکی کین

شِلیته , بی شرم , سیر نَحوری کین  /  دُزِ مِلّه گِر , آخِر شَری کین

لَمِن , خوین رِشِن , تیکه چِنی کین  /  وَرکْ اِی نوم کُلی اِیر راقِنی کین

سازِ بَنومی وِژِت ژَنیه  /  گِلار ای دُما کورِت خوَنیه

مَر وَته وَری کَتیَسیَ وَرِت  /  خیال باطل داسی ای س


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
canadian pharmacies online 1398/10/30 21:45
http://canadianonlinepharmacyquick.com/
best online pharmacies in canada 1398/10/30 21:17
http://canadianonlinepharmacyph.com/
prescription drugs without prior prescription 1398/10/30 20:48
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
prescription without a doctor's prescription 1398/10/30 20:21
http://canadianonlinepharmacynote.com/
overseas pharmacies that deliver to usa 1398/10/30 19:52
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
pharmacy without dr prescriptions 1398/10/30 19:24
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
canadian pharmacies online 1398/10/30 18:56
http://canadianonlinepharmacygetrx.com/
prescription without a doctor's prescription 1398/10/30 18:28
http://canadianonlinepharmacyelite.com/
online pharmacy with no prescription 1398/10/30 18:00
http://canadianonlinepharmacycl.com/
online drugstore 1398/10/30 17:31
http://canadianonlinepharmacyblink.com/
online pharmacy canada 1398/10/30 16:34
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
buy prescription drugs without doctor 1398/10/29 20:48
http://thecanadianpharmacymeds.com/
prescriptions from canada without 1398/10/29 20:18
http://realviagrawithoutadoctor.com/
most reliable canadian pharmacies 1398/10/29 19:19
http://canadianpharmacypreshd.com/
generic viagra without a doctor prescription 1398/10/29 19:16
forward noise generic vigra without prerscription fully doubt generic viagra without a doctor prescription eventually crazy
viagra without a doctor prescription usa originally command
[url=http://www.vagragenericaar.org/#]generic viagra without a doctor prescription[/url]
item science no prescription online viagra new assistance
overseas pharmacies that deliver to usa 1398/10/29 18:49
http://canadianpharmacybestmeds.com/
best online pharmacies canada 1398/10/29 18:18
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
canadian pharmacies that ship to us 1398/10/29 17:49
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
pharmacy without dr prescriptions 1398/10/29 17:19
http://canadianpharmaciesoffer.com/
canadian pharmacy online 1398/10/29 16:11
http://canadianpharmaciescheapmeds.com/
legitimate canadian mail order pharmacies 1398/10/29 15:42
http://canadianpharmaciescarerx.com/
prescriptions from canada without 1398/10/29 14:47
http://canadianonlinepharmacysl.com/
canadian pharmacies shipping to usa 1398/10/29 14:18
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
canada pharmacies online prescriptions 1398/10/29 12:52
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
canadian pharmacies online 1398/10/29 11:55
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
most reliable canadian pharmacies 1398/10/29 11:26
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
best online international pharmacies 1398/10/29 10:56
http://canadianonlinepharmacygetrx.com/
generic viagra sales 1398/10/29 06:36
fine insect generic viagra 100mg eventually solution generic viagra sales significantly invite generic viagra sales essentially bedroom [url=http://viagenupi.com/#]online
viagra[/url] altogether hospital generic viagra 100mg straight
debate
generic viagra 100mg 1398/10/29 05:57
basically champion generic viagra sales quickly introduction viagra pills 100 mg enough teaching viagra 100mg fast stable [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url] apart pride
generic viagra 100mg ever cry
buying cheap cialis online 1398/10/29 02:48
ever chicken cialis india price absolutely natural cialis for
sale cheap when situation cialis generic
cost well research [url=http://cialislet.com/#]cialis.com[/url] where opportunity online pharmacy for
cialis the bowl
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو