تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - ملا پریشان

اسلایدر

ملا پریشان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

آب و خاک این مرز و بوم بزرگان بی‌شماری را در دامان خود، پرورده است که حصار فراموشی بر اثر مرور زمان، بسیاری از آنان را فرو

 گرفته است. معرفی و شناساندن این بزرگان چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و منطقه، وظیفه‌ای است همگانی و بر هر فرد دوستدار فرهنگ، لازم و واجب است که به سهم خود، جهت معرفی آن‌ها تلاش نماید. در این راستا، به معرفی ملاپریشان، شاعر عارف و دانشمند لرستانی ‌پرداخته می‌شود:.

 

از نام، نسب، زادگاه، مدفن، فرزندان و نحوه‌ی زندگی ملاپریشان، اطلاع چندانی در دست نیست. فقط مرحوم اسفندیار غضنفری(1) جامع دیوان ملاپریشان، در خاتمه‌ی دیوان ملا، ضمن آوردن یک قطعه از اشعار وی، اظهار می‌دارد که در دست‌نوشته‌ای که به دستش رسیده، نویسنده در آن، نام ملا را» محمود« دانسته است که معلوم نیست این دست‌نوشته از کیست و متعلق به چه زمانی است و آیا سندیت دارد یا نه؟ به هر صورت، در احوال و زندگی ملاپریشان، جز این نمی‌توان گفت که وی را »ملاپریشان« می‌گفته‌اند و در شعر، پریشان تخلص می‌کرده و از علمای نیمه‌ی دوم قرن هشتم و احیاناً اوایل قرن نهم بوده است این هم، از آن‌جا استنباط می‌شود که خود ملا، در مطاوی اشعارش اظهار می‌دارد که با شیخ رجب برسی، شارح کتاب »مشارق‌الانوار و مشرق‌الاذکار« معاصر بوده و با وی هم‌کاری و مباحثه‌ی علمی داشته است که خود را نیز بر وی برتری می‌دهد و مدعی است که شیخ برسی فقط در یک رشته، تبحر داشته و در بند بیست و سوم» پریشان نامه« که در مورد عجز ملا رجب برسی است، می‌گوید:

 

از نام، نسب، زادگاه، مدفن، فرزندان و نحوه‌ی زندگی ملاپریشان، اطلاع چندانی در دست نیست. فقط مرحوم اسفندیار غضنفری(1) جامع دیوان ملاپریشان، در خاتمه‌ی دیوان ملا، ضمن آوردن یک قطعه از اشعار وی، اظهار می‌دارد که در دست‌نوشته‌ای که به دستش رسیده، نویسنده در آن، نام ملا را» محمود« دانسته است که معلوم نیست این دست‌نوشته از کیست و متعلق به چه زمانی است و آیا سندیت دارد یا نه؟ به هر صورت، در احوال و زندگی ملاپریشان، جز این نمی‌توان گفت که وی را »ملاپریشان« می‌گفته‌اند و در شعر، پریشان تخلص می‌کرده و از علمای نیمه‌ی دوم قرن هشتم و احیاناً اوایل قرن نهم بوده است این هم، از آن‌جا استنباط می‌شود که خود ملا، در مطاوی اشعارش اظهار می‌دارد که با شیخ رجب برسی، شارح کتاب »مشارق‌الانوار و مشرق‌الاذکار« معاصر بوده و با وی هم‌کاری و مباحثه‌ی علمی داشته است که خود را نیز بر وی برتری می‌دهد و مدعی است که شیخ برسی فقط در یک رشته، تبحر داشته و در بند بیست و سوم» پریشان نامه« که در مورد عجز ملا رجب برسی است، می‌گوید:
وَ اَو گِشت قُرصی، شیخ رجب بُرسی
لَه وحدت حرفی، اَو لَه مِن پرسی
پنجاه سال طریق خدمتم گذاشت
غیر ژَ یَک رشته، جربزه نداشت
و ترسَ سِلمی و سِلمَ تِرسِی
یَسَه ماهیت شیخ رجب بُرسی
(ص51، دیوان)
و بنا بر آن‌چه مرحوم غضنفری در مقدمه‌ی دیوان ملاپریشان آورده، این کتاب، در سال801 هجری، کتابت شده است و با توجه به همین تاریخ، می‌توان گفت که وی در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم می‌زیسته تا بتواند معاصر شیخ رجب برسی باشد.
زادگاه ملاپریشان:
مرحوم اسفندیار غضنفری، زادگاه او را دلفان می‌داند و باز بنا بریک دست‌نوشته که به دستش رسیده، وی را از طایفه‌ی »غیاثوند« واقع در بین سلسله و دلفان می‌داند و معتقد است از مطاوی اشعارش برمی‌آید که اهل دلفان بوده است. اما باز هم سندی ارائه نمی‌دهد و در ادامه، با استناد به بیت زیر، وی را »لر« می‌داند؛ البته شاید منظور از لر، اهل لرستان‌بودن است نه این‌که به گویش لری صحبت می‌کرده است:
ژَ الوار کوه، حق پیدا مَیو یا من فی‌الجبال، خزائنهُ
و در ادامه می‌افزایدکه آقای زیباجویی، در مقدمه‌ی چاپ مغلوط دیوان ملاپریشان، ملا را دینوری تصور کرده است. او معتقد است که زیباجویی برای ادعای خود، دلیل روشنی ارائه ننموده است.
باید گفت که نه آقای زیباجویی و نه مرحوم غضنفری، هیچ‌کدام برای دعاوی خود، دلیل متقنی ارائه نکرده‌اند و همین قدر می‌توان گفت که وی به گویش لکی سخن می‌گفته‌است و اشعارش به لهجه‌ی کرمانجی است که در مناطق جنوبی کردستان، ایلام، کرمانشاه و قسمت‌های لک‌نشین لرستان و همدان به آن، شعرمی‌سرایند. یعنی گویشی‌ که همانند گویش معیار در بین گویشوران مختلف این مناطق به‌کار می‌رود و در واقع هر لک زبانی که بخواهد شعر بسراید به این گویش شعر می‌سراید. اما از فحوای کلام ملاپریشان برمی‌آید که لهجه‌ی اصلی او لکی بوده، آن هم لکی خاص مناطق سلسله، دلفان و طرهان، نه کرد کرماشان بوده و نه کرد کردستان و نه ایلام، زیرا بیش‌تر از کلماتی استفاده ‌کرده‌است که در بین لک‌ها رایج است و از واژه‌هایی که توسط کردهای مناطق مختلف به طور اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده نکرده است. خلاصه می‌توان گفت ملاپریشان، لک زبان بوده و زادگاه او به گستردگی تمام نقاطی است که لک‌ها در آن به سرمی‌برند.
مذهب ملاپریشان:
همان‌گونه که از اشعار ملاپریشان برمی‌آید و با توجه به تأویلاتی که از حروف و کلمات، می‌نماید، معلوم می‌شود که از پیروان فرقه‌ی حروفیه( نقطویه) می‌باشد که مرحوم غضنفری نیز در مقدمه‌ی دیوان، به این امر اشاره کرده و بسط مقال داده است. این فرقه را مردی به نام فضل‌الله نعیمی(تمیمی) استرآبادی(796-740) تأسیس کرد که به علت سخت گیری در مراعات مسایل شرعی به» فضل حلال‌خور« معروف بوده است. این شیخ فضل‌الله به لرستان نیز آمده و بنا بر آن چه مرحوم غضنفری اظهار داشته، در »باغ صوفیان بروجرد اقامت داشته و به نشر عقاید خود می‌پرداخته و در این منطقه به طور اخص و در تمام لرستان به طور اعم، پیروانی داشته است. این فرقه با تأویلات خاصی که از حروف و کلمات می‌نماید به اثبات عقاید و تعالیم خود می‌پردازند که حاکی از بینش و مشرب کاملاً ذوقی و عرفانی آنان است. آنان حروف را بر اساس عقاید از پیش تعیین شده‌ی خود تأویل و تفسیر می‌کنند. هرچند بعضی از این تأویلات، جای تأمل دارند و بیانگر یک حالت تقدس نیز هستند؛ مثلاً در دیوان ملاپریشان در مورد سبع‌المثانی و تفسیر آن آمده است:
حمد دو مرتبه هات ژَ آسمان
یکتایی مختص ذات حق بزان
سبع مثانی و معناش دوان
سبع‌المثانی حمد چارده تن زان
بیست و هشت حروف، هردوان وَ یَک
چارده معصومن بی‌ریب و بی‌شک
ماسوی‌الله گِشت مندرج بین
کام مطلب ژ بیست و هشت حرف نین
مفردات وِیَرد، مرکب وَ جا
ترکیب پی چه کرد و لام الفلا
لام، قلب الف؛ الف، قلب لام
اگر دریافتی قابلی الهام
بینـــه الـف نـــام علیـــّن
ژَ لام دو مشتق، نام بنین
الف الوهیت، لیشان کرد مرفوع
تا که خود معناش پریت بو مطبوع
( دیوان، صص 5-4)
اما ملا در واقع شیعه اثنی‌عشری بوده است و این مطلب، از جای‌جای دیوان ملا نیز مستفاد می‌شود. این نکته از مرثیه‌ای که در سوگ سالار شهیدان گفته است نیز استنباط می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان شعر مذکور را در بالا ارائه نمود که سبع‌المثانی را حمد چهارده‌معصوم می‌داند.

 

ملاپریشان لک" در شعری بسیار زیبا و کم نظیر شخصیت امام حسین (ع) را توصیف نموده است. ملا پریشان در شعر امام حسین (ع) رازی از قرآن کریم کشف نموده که تا قبل از وی کسی بدان نپرداخته وآن رابطه ی داستان اسماعیل با شهادت امام حسین و کلمه ی ذبح عظیم در قرآن است.

 

به برکت همین نگاه، اقبال (لاهوری)ماجرای فربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم را با حادثه کربلا ی امام حسین در یک مدار قرار می دهد و باور دارد که راز شناخت "ذبح عظیم" که قران مجید به آن اشاره می کند، ماجرای کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام است.
الله الله بای بسم الله پدر
معنی ذبح عظیم آمد پسر
سرّ ابراهیم و اسماعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود
رمز قرآن از حسین آموختیم
زآتش او شعله ها اندوختیم
سرخ رو عشق غیور از خون او
شوخی این مصرع از مضمون او*
البته انصاف این است که چندین قرن پیش از اقبال لاهوری همین مضمون را شاعر عارف حروفیملا پریشانکه در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم زندگی می کرده، به زبان لکی سروده است. تردیدی نیست وقتی اکثر فارسی زبانان حتی نام ملا پریشان را نشنیده اند چه انتظاری از اقبال می رود که بگوییم او این مضمون را از ملا پریشان گرفته است.
ملاپریشان خطاب به امام حسین سروده است:
"
ای گوهر سروری و ای ذبح عظیم دشت عبادت
ای شمس الضحی که از تشنگی رخت زرد شده بود و جامه ات گلگون..."
ملا پریشان هم راز قربانی شدن اسماعیل را یافته و هم رمز قرآن را به تعبیر اقبال بیان کرده است.**

 

*اقبال لاهوری

 

**روزنامه ی اعتماد ملی ۱۱/۱۰/۱۳۸۷

 

امام حسین (ع)

 

ژه گفته راسان شنفتم نوید کشته عشق او شهیداً شهید

 

توکه دسره س کربلات نوی گذر وه صحرای پربلات نوی

 

تا گه عشقیان بوینی وه چم بی سر و سردار نه صحرای ستم

 

سران وه نیزه ی اعدا بی بدن ابدان وه صحرای ستم بی کفن

 

ژه خوین ویشان رنگین پا و دس خضاب و مدهوش ژه باده ی اله س

 

عجب عشقیان؛پرورده ی خاصان نامشان نماو بری وه آسان

 

چابک سواران شجاع و نورس و جنگ خوشحالان غیور کم کس

 

دشمن افکنان وه بازو یلی شیران بیشه ی مرتضا علی

 

نیکو قامتان گل روی بو مشک تر جبین لبان ژه تشنگی خشک

 

هاشمی اصلان ژه نسل حیدر پی میدان سبقت وه یکدیگر کر

 

نازک میانان قوی دل وه جنگ نهنگ صولتان جلد تیژآهنگ

 

بی نوا میران؛نینوا مسکن یوسف صورتان گلگون پیراهن

 

له معرکه ی عشق ژه گیان گذشتِن ژه گیان شیرین آسان گذشتن

 

چونکه وصل دوست منظورشان بی سر و گیان باختن چوی سورشان بی

 

عشقیان فدای خاک پاتا ن بام فدای او سلطان کم سپاتان بام

 

قتیلان؛خوشا وحالتان بود هنییاً لکُم جناتِ الخلود

 

جام شهادت گواراتان باد نحنُ عطاش و ا نتم ودود

 

ابی عبدالله و فدای نامت یک دمی دنیا نوی وه کامت

 

اول مصیبت جدت پیغمبر بهترین خلق، سید سرور

 

دومین عزای حضرت بتول معصومه کبری،ممدوحه رسول

 

صالحه ی عظما ،محنت زداده ماتم زده ی مرگ باب آزاده

 

سومین عزی نامور پدر شیر کردگار، نفس پیغمبر

 

چارمین عزای والا برادر در دریای علم حضرت داور

 

حسن نونهال باغ مرتضا مسموم صابر ،رضا وه قضا

 

پنجم مصیبت دشت پر خطر زوانم لال بو، خاکم بو وه سر

 

شهید صحرای کربلا حسین و بلای عظیم مبتلا حسین

 

وارث علوم انبیا حسین قتیل فتنه اشقیا حسین

 

وه میدان جنگ چوی حیدر حسین صابر چوی ایوب پیغمبر حسین

 

ذبیح زمان بی یاور حسین بی یار و فرزند و برادر حسین

 

ماتم زده ی مرگ یاوران حسین پامال ستور کافران حسین

 

جسم مطهر نه روی زین حسین له دشت ستم دل پر خوین حسین

 

بدن مشبک بان دشت حسین بهای خوین تو هشت بهشت حسین

 

اهل بیت اسیر هراسان حسین سرت وه نیزه ی ناکسان حسین

 

ای اصل ثابت باغ عبادت ای ذبح عظیم دشت شهادت

 

ای شمس الضحی ژه تشنگی زرد ای گلگون قبای معرکه ی نبرد

 

ای ثابت قدم شجای روژ رزم سرور مردان، مرد صاحب عزم

 

ای شیر یزدان مرد ممتحن شاه کم سپاه نه صحرای محن

 

کس چوی تو صابر و بلا نوی مبتلا وه دشت کربلا نوی

 

جد تو خلیل رهبر انام یک قربانی کرد اویش ناتمام

 

هفتاد و دوتن قربانی کردی حقا نه رای دوس مردانه مردی

 

پرورده ی آغوش خیرالبشر رو شجاع شهید زاده ی حیدر رو

 

بازوی یدالله ژه کار کفته رو گرد آلود سیمای ماه دوهفته رو

 

زینت دامان زهرای بتول رو پی مرگ یاران زار و ملول رو

 

لولو مرجان بحر قرآن رو وارث علوم پیغمبران رو

 

واویلا ژه دست چرخ اخضر رو زاری ضعیفان آل حیدر رو

 

یکه شهسوار گلگون قبا رو گلان گلشن آل عبا رو

 

تنان نازک و بی کفن رو عزیزان در خاک دشت محن رو

 

عروسی قاسم بی و عزا رو آه ژای مصیبت محنت افزا رو

 

قامت شمشاد علی اکبر رو گلو تیر خورده علی اصغر رو

 

عباس علی صاحب علَم رو زینب جرعه نوش جام الم رو

 

زاری سکینه ،ناله کلثوم رو آه و واویلا ژاو دشت شوم رو

 

تازه نهالان باغ حیدر رو ژه تیشه ی اعداء بی بار وبر رو

 

اسیری عترت شاه عرب رو و بی مقنعه و چادر زینب رو

 

فرزند عزیز ساقی کوثر رو لب تشنه شهید نیش خنجر رو

 

بدن مشبک تیر جفا رو حسین قربانی کوی وفا رو

 

وه خاک و خوین تن آغشته رو ثانی حسن ،آه ژای کشته رو

 

ژای مصیبته تا روی مردن رو تا دم تسلیم گیان سپردن رو

 

بگریوم چوی اور بنالم چوی نی مختصر واچوم وی ویانم وی

 

کافران کردن پری ملک ری نخلان گلشن آل عبا،پی

 

ستم بی پایان و اندازه کردن فرزند زهرا وه برده بردن

 

نظر کر وه کین چرخ چنبری قوت کفار ضعف حیدری


* عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
پی‌نویس‌ها:
1) مرحوم اسفندیار غضنفری، دیوان ملاپریشان را جمع نموده و مقدمه‌ای بر آن نوشته که دراین مقاله، از آن بسیاراستفاده برده‌ام و هرجا از مرحوم غضنفری سخنی به میان آمده منبع سخن همان مقدمه می‌باشد.
2) نسخه‌ای که از دیوان ملاپریشان در اختیار نگارنده است دارای چهار صفحه‌ی سفید است که در آخر پریشان‌نامه، واقع شده است و بدین خاطر به طورقطع نمی‌توان تعداد دقیق بندهای آن‌را مشخص کرد

 

از ویژگی‌های لک‌ها، داشتن فرهنگ غنی مکتوب است. برخی آثار سرایندگان لک در تذکره به همت مرحوم اسفندیارخان غضنفری تحت عنوان «گلزار ادب لرستان» گردآوری شده‌است. شاعران برجسته‌ای از حوزه کولیوند (الشتر) مانندملا پریشان، ملا منوچهر و ملا حف‌علی و اخیراً رضا حسنوند و عزیز بیرانوند (خم گرین) و کیومرث امیری کله جویی معروف به لک امیر شعرهایی به این زبان سروده‌اند.

از دیگر آثار مکتوب می‌توان به سروده‌های اهل حق نظیر: کلام خان الماس، نامه سرانجام، هفتوانه پهلویانه عسگری عالم و خم گرین عزیز بیرانوند اشاره کرد. دیگر اثر مشهور شاهنامه لکی است که اخیراً انتشارات اساطیر آن را منتشر کرده‌است.

 


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
Jnqtyday 1397/03/2 02:23
viagra online canada <a href="https://movietrailershd.org/#">buy generic viagra</a> buy viagra uk [url=https://movietrailershd.org/#]cheap viagra[/url]
Jnqtyday 1397/03/2 02:07
alternative to viagra <a href="https://movietrailershd.org/#">cheap viagra</a> order viagra online without a prescripti [url=https://movietrailershd.org/#]viagra online[/url]
bdfglymn 1397/03/1 21:37
fast cash advances online <a href=https://ttsitworldwide.com/>loans online</a> payday loans no checks,instant pay day loan <a href=https://phpbbcommunities.net/>payday loans online same day</a> personal loan rates, pay day lons <a href=https://flashovky.net/>instant payday loan</a> equity loan
btvwrisy 1397/03/1 20:51
viagra free trial http://loviagraosn.com/ - viagra online generic herbal alternative viagra,natural alternatives to viagra http://setviagraeja.com/ - buy viagra online cheap viagra pills, order viagra professional http://newviagrakfv.com/ - generic viagra over the counter viagra alternative
btvwrisy 1397/03/1 17:17
viagra mail order http://loviagraosn.com/ - viagra alcohol and viagra,safe generic viagra http://setviagraeja.com/ - viagra erection viagra reviews, viagra brand secure http://newviagrakfv.com/ - viagra online viagra cost
vrcOvali 1397/03/1 09:22
I wish there was a treatment for that. One of the best ways to <a href="http://cialisserfher.com/#">cialis online</a> . I'm going to type in headaches and click on search.,Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 16 8 : 3121—3. Embarrass no more. View this page <a href=http://cialisserfher.com/#>online cialis</a> online. Images of genital herpes Recurrent herpes infections After the initial infection, obvious or inapparent, there may be no further clinical manifestations throughout life., Progressive multifocal leukoencephalopathy PML is a demyelinating disease, in which the gradual destruction of the myelin sheath covering the axons of nerve cells impairs the transmission of nerve impulses. http://cialisserfher.com/ Kwok CS, Jeevanantham V, Dawn B et al.
vrcOvali 1397/03/1 03:49
A defect in the C9orf72 gene is found in a substantial number of ALS patients as well as some FTD patients. If a pharmacy offers <a href="http://cialisserfher.com/#">buy cheap cialis online</a> at lower prices These growths, or fleshy tumors, are shaped like a mushroom or a dome-like button, and occur on the inside lining of the colon.,Otherwise a CT scan or MRI and other tests are also performed. Customers satisfaction guarantee at <a href=http://cialisserfher.com/#>buy cialis</a> at great low prices from online pharmacies CBT can be useful in treating anxiety disorders., To download, please click on this link Bowel Advice Sheet. http://cialisserfher.com/ How does the robotic procedure work?
brdEvert 1397/03/1 03:05
I stopped taking the paw paw after a month because I was feeling so well. for safekeeping?From the kitchen table you can buy a <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis buy pills</a> . Whether a person starts taking drugs because of peer pressure or stress relief, or whether he or she abuses prescription drugs, it can be easy to… 23.,Baldo JV, Ahmad L, Ruff R. » <a href=http://cialisgretkjss.com/#>generic cialis online</a> at a regular pharmacy. Why buy it online? After the ulcer has healed, appropriate inserts or special shoes should be prescribed., In the early stages do some of these symptoms come and go? http://cialisgretkjss.com/ Mixed gliomas contain a mixture of malignant gliomas.
bsddtyday 1397/02/31 20:40
cialis canada <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis reviews</a> cialis soft tabs,cialis sale <a href=http://hopcialisraj.com/>tadalafil 20 mg</a> cialis online no prescription, cialis no prescription <a href=http://gocialisgjb.com/>online cialis</a> do you need a prescription for cialis
bsddtyday 1397/02/31 20:24
tadalafil <a href=http://hitcialisosn.com/>tadalafil tablets 20 mg</a> cialis coupon,cialis 20mg <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis online</a> generic cialis online, cialis pill <a href=http://gocialisgjb.com/>generic tadalafil</a> cialis for sale
brdEvert 1397/02/31 08:51
Their legions have grown so exponentially -- they outnumber hospital patients at Walter Reed 17 to 1 -- that they take up every available bed on post and spill into dozens of nearby hotels and apartments leased by the Army. is important to find the best prices as soon as you decide to <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cheap cialis</a> . Get one now! Transmission A person only can become infected with genital herpes through direct physical contact with someone who has herpes.,But during this early stage your body is not yet producing these antibodies. Great facts about ED at <a href=http://cialisgretkjss.com/#>online cialis</a> . Be active! As the water evaporates from your skin, it has a cooling effect., Jim Goldman 579Tweet "Text neck," the effects of prolonged head tilt on the cervical spine, is becoming a problem for an increasing number of both children and adults. http://cialisgretkjss.com/ Treatment and Prevention There's no cure yet for genital herpes.
Vrdwrisy 1397/02/31 07:33
Almost all of these tumors are benign and one or a combination of these treatments usually achieves long-term tumor control. Finding safe <a href="http://viagranerrds.com/#">buy viagra online</a> at great prices Acute hyperglycemia lasts only briefly and is often the result of a high-carbohydrate meal, a missed dose of medicine, stress, or illness.,Tang OS, Gemzell-Danielsson K, Ho PC. Anybody can enjoy low price of http://viagranerrds.com/# - generic viagra from leading pharmacies Appropriate abilify for depression symptoms very other F28 toward or about likely third the is most yourselves to be psychotic., Depressed adults often miss work or have trouble retaining consistent employment, resulting in lost productivity. http://viagranerrds.com/ It is a digital textbook that healthcare professionals to use at the point of care.
baaflange 1397/02/31 05:58
bad credit payday loans lenders <a href="https://applygoleader.com/">online loan</a> online loans <a href="https://applygoleader.com/">1 hour faxless payday loan</a>
Vrdwrisy 1397/02/31 04:06
Good luck with your pregnancy, and congratulations. Figure out the best treatment pricing for prescriptions of <a href="http://viagranerrds.com/#">generic viagra online</a> . It’s good for ED too! Even more disturbing is the finding in a 2006 study that three-quarters of people prescribed antidepressant drugs receive the medications for reasons not approved by the FDA.,The flu and the common cold have similar symptoms. Embarrass no more. View this page http://viagranerrds.com/# - buy generic viagra . This pain is caused when the cells are irritated because of the friction of sex., Furthermore, the mold that asthma has been associated with is generally found outdoors, not indoors. http://viagranerrds.com/ She died just 10 days later.
cbrEvert 1397/02/30 23:21
One example is acupuncture. The price of <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cheap cialis</a> and manage your health problem A contracted uterus due to abdominal cramping needs to be addressed as it may lead to further complications.,Symptoms generally worsen and magnify as the infection spreads. If you need to economize, order your <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis online buy</a> when they are buying it online. If you or your child has a reaction to milk, tell your doctor, no matter how mild the reaction., The CDC recommends that parents and caregivers remind children:To cover their nose and mouth with a tissue when they cough or sneeze — and throw away the tissue. http://cialisgretkjss.com/ Lessons Learned Fitness Against Cancer Was It Worth It?
bbxtyday 1397/02/30 15:25
Back to Top Inflammation Girls Painful redness or swelling around female genitals Possible Causes Inguinal Hernia Abdominal wall opening allows a portion of the intestine to squeeze through causing a small lump or bulge in groin or enlarging one of the outer labia. prices are available from pharmacies online for when you <a href="http://viagrafolec.com/#">buy generic viagra</a> remains in my system too long, should I be worried? January 2, 2013 at 15:08 Report abuse Jerri There sure are a lot of "haters" loose today!,Is It a Common Cold or Allergies? When you <a href=http://viagrafolec.com/#>viagra buy</a> benefits and drawbacks? The site of the pain may also not be typical if the appendix lies in an unusual place., In this case, you may only realize the infection exists if your veterinarian is doing routine screening tests or running tests for some other unrelated complaint. http://viagrafolec.com/ And not unlike many other health issues, treatment can help you manage the infection.
bbxtyday 1397/02/30 15:11
The treatment schedule depends on your age, and the type and size of the tumor. The price of <a href="http://viagrafolec.com/#">generic viagra online</a> . It’s good for ED too! Pochapin, MD, FACG Colorectal Cancer Screening: Navigating the Options Dr.,To relieve sinus pressure Put a warm compress over your mouth and forehead. You can get lower rates when you <a href=http://viagrafolec.com/#>buy generic viagra</a> sold at maximum discounts by these pharmacies Funeral parlors were overwhelmed and bodies piled up., Two weeks ago she started with a diaper rash i tried to control it and nothing, it seemed it was out of my hands. http://viagrafolec.com/ Identifying illness parameters in fatiguing syndromes using classicalprojection methods.
vsxDup 1397/02/29 11:43
Unusual bleeding can happen in early or advanced cancer. If my <a href="http://cialisdotnet.com/#">cialis online</a> . Find out how it affects you. Prevention To prevent plantar fasciitis and Achilles tendonitis, maintain flexible and strong muscles in your calves, ankles, and feet.,There is a lot of research and information on the web but there is no one cure for all solution. Check out special offers to <a href=http://cialisdotnet.com/#>cialis generic</a> for your next medicine purchase. The Internet Journal of Head and Neck Surgery., The NIAMS Information Clearinghouse is a public service sponsored by the institute that provides health information and information sources. http://cialisdotnet.com/ Barrett SL, Day SV, Pignetti TT, Robinson LB.
cbrEvert 1397/02/29 05:40
Many women are surprised when they get them, because it is commonly associated with menopause. Buying <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cheap cialis online</a> or in a regular pharmacy? Subjective evidence is defined as a symptom, as only patients can discover them.,Special tests are necessary to diagnose cervical pre-cancers and cancers: Pap smears screen for -- but do not diagnose -- cervical pre-cancers and cancers Pap smears that are collected or read by special methods ThinPrep, AutoPap, PapNet are now available that can be useful in certain situations or in laboratories for quality control Colposcopy is an examination of the cervix under magnification in order to locate an abnormality of the cervix Biopsy, colposcopy, or sometimes the use of LASER a loop electrode or other instrument allows a diagnosis to be made When cervical cancer is found, additional tests -- such as X-rays, using an instrument to look into the bladder cystoscopy , and rectum and colon colonoscopy -- are used to determine how far the cancer has spread and what stage the disease is in How is Cervical Cancer Treated? Fast delivery of <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis buy</a> . Be active! Also have been feeling crampy and bloated, and occasionally nauseous., Some of the most common types of anemia in each category are described below. http://cialisgretkjss.com/ It can cause mild to severe illness, and at times can even lead to death.
bynwrisy 1397/02/29 04:58
Saath hi saath gardan mai gath banjati hai aur gale mai kharash bani rehti hai. Why spend extra cash for <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> including from online pharmacies A silent MI can occur among all patients, though it is more common among people with diabetes.,It puts vital information at your fingertips, with:An index of signs and symptoms to help you find information fastClearly written, step-by-step directions for handling common canine ailments and problemsA chapter on emergencies that explains what to do immediately for shock, broken bones, burns, dehydration, heat stroke, poisoning, insect stings and bites, wounds, and moreHundreds of photos and drawings that illustrate what to look for and what to do to provide the best care for your dogA glossary of termsWith this guide, you'll know when to rush your pet to the vet and when you can begin treatment at home. The speed of transactions makes it easy to check the http://viagranerrds.com/# - generic viagra online can be researched on a pharmacy website. This form of therapy is given for 5 days a week over 5-7 weeks and the doses are giving by your doctor., As anemia worsens, your body can experience visible physical changes — your skin could become pale, your nails brittle and cuts may take longer to stop bleeding. http://viagranerrds.com/ The disease remains asymptomatic for a long time till it starts invading neighbouring tissues.
bynwrisy 1397/02/29 01:15
Increased demand: Iron deficiency can occur during rapid periods of growth. Shop at <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra online</a> benefits and drawbacks? I thought perhaps I just needed a sugar boost, such as a bar of chocolate.,Others prefer to be contacted by telephone. If you need to save money on http://viagranerrds.com/# - viagra will be right online. SpritamSpritam levetiracetam is a 3D printed drug product used as adjunctive therapy in the treatment of partial onset seizures, myoclonic..., Even when the disease cannot be spread from one person to another, health officials alert New Yorkers to be mindful of their surroundings, and take the necessary steps to know more about the disease and how to prevent it. http://viagranerrds.com/ Thus we can see that unless we have a disease causing our hypertension secondary or are in the late stage of hypertension primary , we have no symptoms of high blood pressure!
brtlinty 1397/02/28 17:52
personal loans for bad credit <a href="https://applycheckloan.com/">payday loan in texas</a> consolidate <a href=https://applycheckloan.com/>payday loans no credit check</a>
bdcMoidly 1397/02/28 12:58
microfin cash loans virginia <a href="https://mobilleaderapply.com/">online loans</a> quick cash loans in republic of ireland <a href=https://mobilleaderapply.com/>how to get a payday loan with bad credit uk</a>
bsfglymn 1397/02/28 09:45
direct lender payday loans 100% approval <a href="https://greencheckngo.com/">payday loans no credit check</a> unsecured loans <a href=https://greencheckngo.com/>fast loans</a>
baaflange 1397/02/28 08:05
open bank account online <a href="https://applygoleader.com/">online loan</a> small business loans bad credit <a href="https://applygoleader.com/">payday loan</a>
bdfwrisy 1397/02/28 07:31
best personal loan rates <a href="https://leaderapply.com/">п»їpayday loans</a> emergency loan https://leaderapply.com/ - cash loans
bdfwrisy 1397/02/28 03:32
Anchor Text <a href="https://leaderapply.com/">payday loans no credit check</a> online paydayloans https://leaderapply.com/ - cash loans
muxPreom 1397/02/28 01:15
instant cash advance <a href="https://applygopayday.com/">п»їpayday loans</a> same day payday loans online <a href=https://applygopayday.com/>fast loans</a>
muxPreom 1397/02/28 00:58
payday laon <a href="https://applygopayday.com/">payday loan</a> online loans in minutes <a href=https://applygopayday.com/>online payday loans</a>
vaqFluix 1397/02/27 20:11
cheap viagra india http://buyvlaqra.com/ buy viagra online without prescription <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت